Overenskomster

 • Overenskomster

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst 18. december 2015

 • Find overenskomster og aftaler

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/find-overenskomster-og-aftaler 8. december 2022

  Se oplistningen af de væsentligste overenskomster og aftaler. Læs også om arbejdstidsaftaler

 • Link til arbejdstid og overenskomster (kommunalt)

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/loen/ansat-i-en-kommune/ernaering-og-sundhed/link-til-arbejdstid-og-overenskomster-kommunalt 30. september 2019

 • Regionale overenskomster og aftaler

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/find-overenskomster-og-aftaler/regionale-overenskomster-og-aftaler 7. april 2022

 • Kampagne ’Er du OK?’

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/er-du-ok 21. august 2023

  Danmarks Lærerforening er medlem af FH og dermed også med i kampagneindsats ’Er du OK?’

 • Ansat uden for folkeskolen

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/opsigelse-og-forflyttelse/ansat-uden-for-folkeskolen 27. marts 2019

  Læs om hvordan din lokale kreds kan hjælpe dig, hvis du modtager en opsigelse.

 • Kommunale overenskomster og aftaler

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/find-overenskomster-og-aftaler/kommunale-overenskomster-og-aftaler 23. maj 2023

  De kommunale overenskomster og aftaler fastsætter løn, arbejdstid og ansættelsesvilkår for de ansatte i kommunerne.

 • DLF indgår overenskomst med Den frie Digitale Skole

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/juni/dlf-indgaar-overenskomst-med-den-frie-digitale-skole 27. juni 2023

  Skolen tilbyder online undervisning målrettet børn med skolevægring. Lærerne arbejder under specielle rammer, men får nu vilkår tæt på dem, der gælder for folkeskolelærere.

 • OK24: Aftale på plads for Danmarks Lærerforenings medlemmer i regionerne

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2024/marts/ok24-aftale-paa-plads-for-dlfs-medlemmer-i-regionerne 12. marts 2024

  Parterne er nået til enighed om en toårig overenskomst for DLF’s medlemmer på det regionale område. Den samlede aftale sikrer blandt andet generelle lønstigninger på 6,5 pct., et nyt anciennitetstrin til regionale konsulenter og et forhøjet tillæg til lærere i regionerne.

 • Principprogram

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/om-dlf/principprogram 1. juni 2021

  Læs om de grundlæggende principper, som organisationen bygger sin praksis på.


 • Her vises 1 til 10 ud af 62

  1 2 3 4 5 6 7

Udvalgte emner