Overenskomster

 • Tale-høre undervisning

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdstid/arbejdstid-for-ansatte-i-kommunerne/tale-hoere-undervisning 18. september 2019

  Når du arbejder med tale-høre undervisning, følger din arbejdstid som hovedregel lærernes arbejdstidsaftale.

 • Arbejdstid for ansatte i kommunerne

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdstid/arbejdstid-for-ansatte-i-kommunerne 10. august 2020

 • Arbejdstidsaftale 2020 (regioner)

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/arbejdstidsaftale-2020/arbejdstidsaftale-2020-regioner 8. januar 2021

  Lærerne har fået en arbejdstidsaftale (A20), som omfatter lærere m.fl. i regionerne.

 • Arbejdstidsaftale 2020 (stat)

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/arbejdstidsaftale-2020/arbejdstidsaftale-2020-stat 21. december 2020

  Lærerne har fået en arbejdstidsaftale (A20), som omfatter lærere m.fl. i staten. Aftalen vil indgå som en del af det samlede OK21-resultat, der skal stemmes om i foråret 2021.

 • Resultatet af forhandlingerne på KL-området

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok18/ok18-resultat-kommuner/resultatet-af-forhandlingerne-paa-kl-omraadet 8. maj 2018

 • Krav

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok18/ok18-forloebet/krav 12. december 2017

  Parterne har udvekslet overenskomstkrav

 • Se video om OK18-forliget

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok18/ok18-resultat-kommuner/video-om-ok18-forlig 7. maj 2018

  Hør DLF-formand Anders Bondo Christensen fortælle om indholdet af forliget mellem KL og LC.

 • Kommunale

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok18/ok18-forloebet/krav/kommunale 12. december 2017

 • Regionale

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok18/ok18-forloebet/krav/regionale 12. december 2017

 • Statslige

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok18/ok18-forloebet/krav/statslige 12. december 2017


 • Her vises 31 til 40 ud af 42

  1 2 3 4 5

Udvalgte emner