Undervisning

 • Analyser: Undervisningen

  Sti: https://www.dlf.org/service-menu/tal-og-analyser/undervisningen 13. maj 2020

 • 12 pejlemærker for god undervisning

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/profession-og-kompetence/12-pejlemaerker-for-god-undervisning 15. maj 2020

  Danmarks Lærerforening har sammen med Danske Underviserorganisationers Samråd og Undervisningsministeriet udarbejdet 12 pejlemærker for god undervisning.

 • DUS og UVM sætter fokus på god undervisning

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2017/februar/dus-og-undervisningsministeriet-saetter-fokus-paa-god-undervisning 1. februar 2017

  Danske Underviserorganisationers Samråd (DUS) har sammen med Undervisningsministeriet (UVM) lavet 12 pejlemærker for god undervisning. Pejlemærkerne er tænkt som et oplæg til faglig debat om, hvad god undervisning er, og hvordan den skabes.

 • Praksisnær undervisning i skolen

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/fag/praksisnaer-undervisning-i-skolen 15. januar 2020

  Danmarks Lærerforening og KL står bag et projekt om praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning. Find inspirationsmaterialer og anbefalinger.

 • Dansk som andetsprog

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/inspiration-til-laererarbejdet/dansk-som-andetsprog 15. marts 2019

 • Læringsmålstyret undervisning

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/inspiration-til-laererarbejdet/laeringsmaalstyret-undervisning 31. august 2016

  Danmarks Lærerforening opfordrer dig og dine kolleger til at søge indflydelse på, hvordan I arbejder med Fælles Mål og læringsmålstyret undervisning på skolen

 • Gode råd og spørgsmål til dialog

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/inspiration-til-laererarbejdet/laeringsmaalstyret-undervisning/gode-raad-til-dialog 13. september 2016

  DLF har lavet en række gode råd og oplagte spørgsmål, som du og dine kolleger kan bruge til at gå i dialog med ledelsen om læringsmålstyret undervisning.

 • En kortere skoledag vil ikke resultere i en sortere skole

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2018/september/en-kortere-skoledag-vil-ikke-resultere-i-en-sortere-skole-tvaertimod 28. september 2018

  Det er forkert at tro, at den korte skoledag vil resultere i en ’sortere skole’. Tværtimod vil den give mere luft i hverdagen, som både lærere og elever efterspørger, skriver DLF's Jeanette Sjøberg i et debatindlæg i Information.

 • Flersprogede elever

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/flersprogede-elever 11. september 2019

  Folkeskolen er for alle elever - uanset etnisk baggrund.

 • DLF og KL indgår fælles samarbejde om it i folkeskolen

  Sti: https://www.dlf.org/pressemeddelelser/2017/maj/danmarks-laererforening-og-kl-indgaar-faelles-samarbejde-om-it-i-folkeskolen 16. maj 2017

  Hvordan og hvornår bidrager it til den gode undervisning til gavn for alle elever? Nyt samarbejde skal føre til mere viden om lærernes anvendelse af digitale redskaber i folkeskolen


 • Her vises 1 til 10 ud af 443

Udvalgte emner