Undervisning

 • Undervisningen

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/skjult_tal-og-analyser/undervisningen 8. december 2017

 • Målstyret undervisning og digitale platforme

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/maalstyret-undervisning-og-digitale-platforme 31. august 2016

  Danmarks Lærerforening har fokus på læringsmålstyret undervisning

 • DUS og UVM sætter fokus på god undervisning

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2017/februar/dus-og-undervisningsministeriet-saetter-fokus-paa-god-undervisning 1. februar 2017

  Danske Underviserorganisationers Samråd (DUS) har sammen med Undervisningsministeriet (UVM) lavet 12 pejlemærker for god undervisning. Pejlemærkerne er tænkt som et oplæg til faglig debat om, hvad god undervisning er, og hvordan den skabes.

 • Rummelighed

  Sti: https://www.dlf.org/webindslag/2009/januar/rummelighed 5. januar 2009

  Se interviews fra TR-møde i Vejle

 • Dansk som andetsprog

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/inspiration-til-laererarbejdet/dansk-som-andetsprog 28. februar 2018

 • Minister: Understøttende undervisning kan skæres ned til én time om ugen

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2015/december/minister_understoettende-undervisning-kan-skaeres-ned-til-en-time-om-ugen 15. december 2015

  I et brev til tre politikere fra Viborg lægger undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V) op til muligheden for kortere skoledage, skriver folkeskolen.dk: ”Kommunalbestyrelsen kan i princippet godkende, at næsten alle de ressourcer, der ellers ville gå til understøttende undervisning, flyttes over til undervisning i fagene".

 • Politikere: Understøttende undervisning skal kunne erstattes af tolærerordning

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2015/august/politikere-understoettende-undervisning-skal-kunne-erstattes-af-tolaererordning 24. august 2015

  Tre partier vil nu gøre det nemmere for folkeskolerne at ændre den understøttende undervisning til tolærerordninger for at sikre kvalitet i undervisningen. Danmarks Lærerforening bakker op.

 • Læringsmålstyret undervisning

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/maalstyret-undervisning-og-digitale-platforme/laeringsmaalstyret-undervisning 31. august 2016

  Danmarks Lærerforening opfordrer dig og dine kolleger til at søge indflydelse på, hvordan I arbejder med Fælles Mål og læringsmålstyret undervisning på skolen

 • Kampagne: Alle børn har ret til undervisning i folkeskolen – også flygtningebørn

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2016/maj/kampagne_alle-boern-har-ret-til-undervisning-i-folkeskolen-_ogsaa-flygtningeboern 3. maj 2016

  Danmarks Lærerforening har sammen med en række organisationer startet en kampagne og en underskriftsindsamling for at protestere mod en ny særlov, der vil udhule kvaliteten i flygtningebørnenes undervisning.

 • DLF holder offentlig høring om undervisning af flygtningebørn

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2016/april/flygtningeboern 6. april 2016

  At flygtningebørn med et nyt lovforslag risikerer at få et langt dårligere undervisningstilbud end danske elever, vækker bekymring i Danmarks Lærerforening. Derfor har foreningen arrangeret en offentlig høring på Christiansborg, som løber af stablen fredag.


 • Her vises 1 til 10 ud af 1119

Udvalgte emner