Arbejdsmiljø Fysisk arbejdsmiljø

Indeklima

Dårligt indeklima er dyrt - sundheden og indlæringen falder mens energiregningen stiger.

Forskning viser at indlæringen øges med ca. 20%, og elever og medarbejderes sundhed og trivsel øges betydeligt, hvis arbejdet foregår under gode indeklimaforhold. Det viser sig også, at besparelser på skolens energiregning kan tjene investeringen hjem på kun 5-6 år. Og reduktionen i CO2-udslippet er enormt.

 

Hvad påvirker indeklimaet

Indeklima omfatter luft, lys, lyd og temperatur. Luftens kvalitet påvirkes af mange faktorer, fx. CO2-indhold (udåndingsluft), støv, dyrehår mv, dufte/lugte og træk samt luftfugtighed. Skimmelsvamp, gasser fra bygningsmaterialer (fx. PCB), udendørs luftforurening og radon. 
Som hovedregel bør man sikre en god, stabil ventilering, der sikrer at luften i rummet skiftes ud med frisk, ren luft uden at det trækker. 

Læs Sundhedsstyrelsens vejledning fra 2012 om indeklima på skoler

Læs om lyd og lys

 

Hvornår bør indeklimaet undersøges?

Hvis kollegaer eller elever klager over indeklimaet fx "tung" luft, temperatur eller træk eller symptomer som (vedvarende) tilstoppet næse, hoste eller træthed er der grund til at undersøge indeklimaet.

 

Lån et måleinstrument

Firmaet EXHAUSTO A/S har lavet et måleinstrument, det såkaldte Comfort-o-meter, som kan måle luftens indhold af CO2, luftfugtigheden og temperaturen. Desuden har de udgivet en del materiale om indeklimaets grundbegreber, og hvordan indeklima kan bruges som emne i undervisningen. Du kan måske låne et Comfort-o-meter gennem din kreds. 
Besøg Exhaustos hjemmeside

Der findes også andre måleinstrumenter, som fx kan købes til skolen: Healthy Home Coach kan måle luftkvalitet, temperatur, støj eller fugtighedsniveauer og fungerer sammen med en app.

 

Når undersøgelsen er gennemført

Resultaterne skal indgå i arbejdspladsens APV, og i den indgår der også en handle- og tidsplan for løsningen af de problemer som undersøgelsen har afdækket. Hvis yderligere tekniske undersøgelser er påkrævet skal det også fremgå af en APV.

Læs mere om APV-arbejdet