Barsel og omsorg

Barsel

Begge forældre har ret til barselsorlov. Få overblik over, hvornår du som overenskomstansat kan holde orlov, hvor meget du kan holde, og om du har ret til løn eller dagpenge.


Her på siden kan du læse om: 

 

Orlov før fødsel

Mor
Som kommende mor har du ret til barselsorlov med løn i 8 uger før forventet fødsel. Hvis du er ansat i staten, har du ret til orlov med løn i 6 uger før forventet fødsel. 

Du har også ret til fravær med løn til graviditetsundersøgelser hos læge og jordemoder. Graviditetsundersøgelser i arbejdstiden skal planlægges, så det er til mindst muligt gene.

Hvad hvis jeg føder før eller efter min termin?

 

Far eller medmor
Som far eller medmor (hvis begge forældre er kvinder) har du ikke ret til lønnet orlov før fødslen.

 

Orlov efter fødsel

Mor
Som mor har du ret til i 46 ugers orlov efter fødslen, og du har ret til at forlænge din orlov med op til 14 uger. Du har ikke ret til løn eller dagpenge i hele orloven.

  • De første 14 uger efter fødsel: Barselsorlov med løn.

  • De næste 32 uger efter fødsel (forældreorlov): 6 ugers orlov med løn.

  • De sidste 8 eller 14 uger (forlængelse): Ret til fravær, men hverken løn eller dagpenge.
     

Far eller medmor
Som far eller medmor (hvis begge forældre er kvinder) har du ret til i 34 ugers orlov efter fødslen, og du har ret til at forlænge din orlov med op til 14 uger. Du har ikke ret til løn eller dagpenge i hele orloven.

  • De første 14 uger efter fødsel: To ugers barselsorlov med løn. Orloven kan afholdes i ikke-sammenhængende perioder inden for de første 14 uger efter fødslen. Der skal holdes orlov i hver uge. Der kan således holde orlov med 1 dag om ugen over 10 uger, da der så bliver holdt orlov i hver uge. Men orloven kan ikke holdes med f.eks. 1 dag i den første uge efter fødslen, 1 dag i den 3. uge efter fødslen, 2 dage i den 5 uge efter fødslen osv. Orloven kan heller ikke opdeles, så der f.eks. holdes en uge i forbindelse med fødslen og en uge på et senere tidspunkt inden for de første 14 uger.

  • De næste 32 uger efter fødsel (forældreorlov): 7 ugers orlov med løn. Far/medmor kan holde sin forældreorlov i direkte forlængelse af de to ugers orlov med løn og behøver altså ikke at vente til 32 uger efter fødslen.

  • De sidste 8 eller 14 uger (forlængelse): Ret til fravær, men hverken løn eller dagpenge.

 

Begge forældre
Perioden på 32 uger, der kommer 14 uger efter fødslen, kaldes forældreorloven. Her har begge forældre ret til at tage orlov. Far/medmor kan holde sin forældreorlov i direkte forlængelse af de to første ugers orlov.

I har som forældre ret til i alt 6 ugers løn (ud over de 6 ugers løn til mor og 7 ugers løn til far eller medmor) og 32 ugers dagpenge i løbet af forældreorloven.

I kan dog ikke få løn og dagpenge samtidig, så hver gang I har en uges orlov med løn, mister I retten til en uges orlov med dagpenge. Når I i alt har 19 ugers orlov med løn, har I altså derudover i alt 13 ugers orlov med dagpenge.

Det er op til jer at beslutte, hvordan løn og dagpenge skal fordeles mellem jer, og i hvilke uger en af jer vil have udbetalt løn.

Hvis begge forældre ikke er ansat på samme overenskomst, kan forholdene være anderledes.


Få hjælp hos den lokale kreds

Læs mere om planlægning af orlov her eller kontakt din lokale kreds, som kan hjælpe med at sammensætte jeres orlov.

 

Hvornår skal jeg give min leder besked?

Som kommende mor skal du senest tre måneder før forventet fødsel give din leder besked om, at du er gravid, og hvornår din barselsorlov begynder.

Som kommende far eller medmor (hvis begge forældre er kvinder) skal du give din leder besked om, hvornår du holder orlov senest fire uger før forventet fødsel.

I skal give jeres leder(e) besked om, hvordan I holder forældreorloven senest 8 uger efter fødslen, og du skal som mor også give besked om, hvornår du kommer tilbage på arbejde.  

 

Ledig og på barsel

Hvis du er ledig, har du stadig ret til barselsorlov. Du får dagpenge under dele af din orlov. Du kan læse, hvor meget orlov I hver især har ret til på borger.dk.

 

Syg under barsel 

Bliver du syg, men kan stadig passe barnet, fortsætter du på barsel som normalt. Du modtager ikke andre ydelser end de dagpenge eller den løn, du allerede får, når du er på barsel.

Hvis du ifølge din læge er for syg til at passe barnet, skal du kontakte din lokale kreds for rådgivning.  

 

Kontingent under barsel

Hvis du er på barsel uden løn, men dagpenge, kan du søge om at få dit kontingent til Danmarks Lærerforening nedsat.

Hvis du er på barsel uden løn eller dagpenge, kan du søge om at blive fritaget for at betale kontingent.


Til top