Barsel og omsorg Barsel

Barsel som privatansat

Som privatansat har du både ret til orlov og dagpenge i dele af din orlov. Der kan være aftalt løn under barsel i din kontrakt.

Kig på din ansættelseskontrakt

Du kan se i din ansættelseskontrakt, hvilke vilkår du har i forbindelse med barsel. Du har som minimum ret til det, der står i barselsloven.

Der kan være aftalt forbedringer i din kontrakt, som fx ret til løn i en periode. Du kan ikke få løn og dagpenge samtidig, så hver gang du har en uges orlov med løn, mister du retten til en uges orlov med dagpenge.Orlov før fødsel (barselsloven)

Mor
Som kommende mor har du ret til barselsorlov med dagpenge i 4 uger før forventet fødsel.

Du har også ret til fravær med dagpenge til graviditetsundersøgelser hos læge og jordemoder. Graviditetsundersøgelser i arbejdstiden skal planlægges, så det er til mindst muligt gene.

Hvad hvis jeg føder før eller efter min termin?

Far eller medmor
Som far eller medmor (hvis begge forældre er kvinder) har du ikke ret til orlov før fødslen.

 Orlov efter fødsel (barselsloven)

Mor
Som mor har du ret til i 46 ugers orlov efter fødslen, og du har ret til at forlænge din orlov med op til 14 uger. Du har dog ikke ret til dagpenge i hele perioden.

  • De første 14 uger efter fødsel: Barselsorlov med dagpenge.

  • De næste 32 uger efter fødsel (forældreorlov): Ret til orlov i 32 uger for begge forældre med 32 ugers dagpenge til deling mellem forældrene i perioden.  I bestemmer selv, hvordan I deler.

  • De sidste 8 eller 14 uger (forlængelse): Ret til fravær, men ikke dagpenge.

 

Far eller medmor
Som far eller medmor (hvis begge forældre er kvinder) har du ret til i 34 ugers orlov efter fødslen, og du har ret til at forlænge din orlov med op til 14 uger. Du har dog ikke ret til dagpenge i hele perioden.

  • De første 14 uger efter fødsel: To ugers barselsorlov med dagpenge.

  • De næste 32 uger efter fødsel (forældreorlov): Ret til orlov i 32 uger for begge forældre med 32 ugers dagpenge til deling mellem forældrene i perioden. I bestemmer selv, hvordan I deler. Far/medmor kan holde sin forældreorlov i direkte forlængelse af de to ugers orlov med dagpenge og behøver altså ikke at vente til 32 uger efter fødslen.

  • De sidste 8 eller 14 uger (forlængelse): Ret til fravær, men ikke dagpenge.

 

Få hjælp hos den lokale kreds
Læs mere om planlægning af orlov her eller kontakt din lokale kreds, som kan hjælpe med at sammensætte jeres orlov.

 

Hvornår skal jeg give min leder besked?

Som kommende mor skal du senest tre måneder før forventet fødsel give din leder besked om, at du er gravid, og hvornår din barselsorlov begynder.

Som kommende far eller medmor (hvis begge forældre er kvinder) skal du give din leder besked om, hvornår du holder orlov senest fire uger før forventet fødsel.

I skal give jeres leder(e) besked om, hvordan I holder forældreorloven senest 8 uger efter fødslen, og du skal som mor også give besked om, hvornår du kommer tilbage på arbejde. 


Ledig eller syg

Hvis du er ledig, eller du bliver syg under din orlov gælder de samme regler som ved barselsorlov for overenskomstansatte.Udskydelse, forlængelse og delvis genoptagelse af arbejde

Her gælder de samme regler for private som overenskomstansatte.
Læs mere om barselKontingent under barsel

Hvis du er på barsel uden løn, men med dagpenge, kan du søge om at få nedsat dit kontingent til Danmarks Lærerforening.
Læs om nedsættelse af kontingent

Hvis du er på barsel uden løn eller dagpenge, kan du søge om at blive fritaget for at betale kontingent til Danmarks Lærerforening.
Læs om fritagelse for at betale kontingent