Forhandlinger om OK21

Overenskomstafstemningerne er afsluttet. For lærere ansat i kommunerne og regionerne har 85,7 % stemt ja til forliget. På det statslige område har 73% af medlemmerne stemt ja til resultatet.

Dermed har et klart flertal af lærerne i Danmarks Lærerforening stemt OK21-forliget hjem. 29.885 medlemmer af Danmarks Lærerforening har afgivet deres stemme ved urafstemningen. Det giver en stemmeprocent på 59,3.

Se resultatet af urafstemningen på kommune niveau.

Se resultatet af urafstemningen på kredsniveau. 

Om afstemningen

Der blev afholdt en urafstemning om det kommunale og regionale resultat og en vejledende afstemning for medlemmer ansat på statens område om det statslige resultat. Afstemningerne blev afholdt samtidigt mellem tirsdag den 6. april klokken 08.00 og mandag den 19. april klokken 09.00.


OK21-forlig

Både i Danmarks Lærerforening og i forhandlingsfællesskaberne – Forhandlingsfællesskabet (FF) og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) - er forlig omkring OK21 landet. 

Se alle forlig på det statslige område

Se alle forlig på det kommunale område

Se alle forlig på det regionale område


Hør podcast om OK21

Find Danmarks Lærerforenings podcast om OK21 med Gordon Ørskov Madsen og Morten Refskov i din foretrukne podcast-app (søg efter 'Lærerforeningens OK-podcast') eller lyt med her:


Udveksling af krav

Kravene til OK21 er udvekslet med arbejdsgiverne den 15. december 2020. Det gælder både de generelle krav, der vedrører henholdsvis alle kommunalt, regionalt og statsligt ansatte, og de specielle krav, der alene gælder på Lærernes Centralorganisations (LC) forhandlingsområde.

Udvekslingen af krav markerer det officielle startskud på overenskomstforhandlingerne 2021, som løber fra december 2020 og nogle måneder frem.

Generelle krav, som er udvekslet på de tre arbejdsgiverområder:

Specielle krav, som er udvekslet på de tre arbejdsgiverområder: 


Baggrunden for OK21

Alle organisationer forudser, at den økonomiske ramme for OK21 bliver begrænset. Det skyldes især den økonomiske afmatning efter corona-krisen.

For at sikre lønnens købekraft i den økonomiske situation er det sandsynligt, at hovedparten af OK21-midlerne prioriteres til generelle lønstigninger og til at videreføre en reguleringsordning, der sikrer en parallel lønudvikling med det private arbejdsmarked.

Dermed vil der ved OK21 formodentligt være meget begrænsede midler til andet end lønkrav.


Konfliktvejledning

Som ved tidligere overenskomstforhandlinger er der ved OK21 også udarbejdet en LC-konfliktvejledning. Vejledningen er et opslagsværk i forhold til konkrete  spørgsmål, hvis der skulle opstå konflikt. Vejledningen indeholder også generel information om overenskomstforhandlinger og lovligt varslede konflikter.
Gå til konfliktvejledning

Læs mere om overenskomster og overenskomstforhandlinger generelt