Forhandlinger om OK21

Overenskomstforhandlingerne 2021 (OK21) er i gang.

Både i Danmarks Lærerforening og i forhandlingsfællesskaberne – Forhandlingsfællesskabet (FF) og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) - er forhandlingerne om OK21 i gang.

Se det statslige forlig på det generelle område her.

Se det kommunale forlig på det generelle og det specielle område her.

Se det regionale forlig på det generelle område her. 


Hør podcast om OK21

Find Danmarks Lærerforenings podcast om OK21 med Gordon Ørskov Madsen og Morten Refskov i din foretrukne podcast-app (søg efter 'Lærerforeningens OK-podcast') eller lyt med her:


Udveksling af krav

Kravene til OK21 er udvekslet med arbejdsgiverne den 15. december 2020. Det gælder både de generelle krav, der vedrører henholdsvis alle kommunalt, regionalt og statsligt ansatte, og de specielle krav, der alene gælder på Lærernes Centralorganisations (LC) forhandlingsområde.

Udvekslingen af krav markerer det officielle startskud på overenskomstforhandlingerne 2021, som løber fra december 2020 og nogle måneder frem.

Generelle krav, som er udvekslet på de tre arbejdsgiverområder:

Specielle krav, som er udvekslet på de tre arbejdsgiverområder: 


Tidsplan for forhandlingerne

Forhandlingsfællesskabet og KL er blevet enige om en køreplan for overenskomstforhandlingerne på det kommunale område. Tidsplanen for forhandlingerne ser derfor således ud:

  • 15. december 2020: Generelle krav og organisationskrav udveksles mellem parterne
  • 18. december 2020: 1. politiske møde med præsentation af de generelle krav. Såfremt der afsættes midler til organisationsforhandlinger, indledes organisationsforhandlinger
  • 22. januar 2021: 2. politiske møde om generelle krav
  • 28. januar 2021: Såfremt der afsættes midler til organisationsforhandlinger, har alle organisationer senest haft deres første forhandlingsmøde
  • 12. februar 2021: 3. politiske møde om afsluttende forhandlinger af generelle krav
  • 28. februar 2021: Såfremt der afsættes midler til organisationsforhandlinger, afsluttes organisationsforhandlinger

Nyt om OK21 vil løbende blive lagt på denne side.

Læs mere om overenskomster og overenskomstforhandlinger


Baggrunden for OK21

Alle organisationer forudser, at den økonomiske ramme for OK21 bliver begrænset. Det skyldes især den økonomiske afmatning efter corona-krisen.

For at sikre lønnens købekraft i den økonomiske situation er det sandsynligt, at hovedparten af OK21-midlerne prioriteres til generelle lønstigninger og til at videreføre en reguleringsordning, der sikrer en parallel lønudvikling med det private arbejdsmarked.

Dermed vil der ved OK21 formodentligt være meget begrænsede midler til andet end lønkrav.


Vedtagelse af krav til OK21

Foreningen har på kongressen d. 23. september 2020 vedtaget foreningens krav til OK21.

Kongressens opstillede OK21-krav skal ses i lyset af, at den økonomiske ramme for OK21 forventes at være begrænset som følge af den økonomiske situation pga. COVID-19.

Foreningen har på kongressen opstillet både generelle krav og specielle krav til forhandlingerne på hele det kommunale, regionale og statslige område.

De generelle krav vedrører alle kommunalt, regionalt hhv. statsligt ansatte, og de forhandles af Forhandlingsfællesskabet (FF) fsva. kommunalt og regionalt ansatte og af Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) fsva. statsligt ansatte.

Foreningens vedtagne generelle krav tages videre til Lærernes Centralorganisation (LC), som koordinerer de indkomne krav mellem LC’s organisationer og bringer disse videre til Forhandlingsfælleskabet (FF) og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU), inden de generelle forhandlinger med arbejdsgiverne går i gang.

De specielle krav er krav til de vilkår, der alene gælder på Lærernes Centralorganisations område, fx folkeskolen, specialundervisning for voksne, PB’ere i ernæring og sundhed, lærere ved SOSU-skoler, lærere ved private gymnasiers grundskoleafdelinger m.fl.

Foreningens vedtagne specielle krav tages også videre til LC, som koordinerer de specielle krav mellem LC’s organisationer, inden organisationsforhandlingerne med arbejdsgiverne går i gang. Organisationsforhandlingerne varetages af LC på vegne af LC’s medlemsorganisationer, herunder DLF.


Konfliktvejledning

Som ved tidligere overenskomstforhandlinger er der ved OK21 også udarbejdet en LC-konfliktvejledning. Vejledning findes her. Vejledningen er et opslagsværk i forhold til konkrete  spørgsmål, hvis der skulle opstå konflikt. Vejledningen indeholder også generel information om overenskomstforhandlinger og lovligt varslede konflikter.