OK21

Forberedelserne af overenskomstforhandlingerne 2021 (OK21) er i gang.

Både i Danmarks Lærerforening og i forhandlingsfællesskaberne – Forhandlingsfællesskabet og CFU - er forberedelserne frem mod OK21 i gang.

Overenskomstudvalget og hovedstyrelsen er i gang med den proces, som skal resultere i vores overenskomstkrav. Danmarks Lærerforenings kongresdelegerede vedtager kravene på kongressen d. 22.-23. september 2020.
Hovedstyrelsen opstiller forslag til overenskomstkrav, og disse udsendes til kredsens kongresdelegerede forud for kongressen.

Baggrunden for OK21
Alle organisationer forudser, at den økonomiske ramme for OK21 bliver begrænset. Det skyldes især den økonomiske afmatning efter corona-krisen.
For at sikre lønnens købekraft i den økonomiske situation, er det sandsynligt, at hovedparten af OK21-midlerne prioriteres til generelle lønstigninger og til at videreføre en reguleringsordning, der sikrer en parallel lønudvikling med det private arbejdsmarked.
Dermed vil der ved OK21 formodentligt være meget begrænsede midler til andet end lønkrav.

Nyt om OK21 vil løbende blive lagt her.

læs mere om overenskomster og overenskomstforhandlinger