OK21

Forberedelserne af overenskomstforhandlingerne 2021 (OK21) er i gang.

Både i Danmarks Lærerforening og i forhandlingsfællesskaberne – Forhandlingsfællesskabet og CFU - er forberedelserne frem mod OK21 i gang.

Overenskomstudvalget og hovedstyrelsen er i gang med den proces, som skal resultere i vores overenskomstkrav. Danmarks Lærerforenings kongresdelegerede vedtager kravene på kongressen d. 22.-23. september 2020.
Hovedstyrelsen opstiller forslag til overenskomstkrav, og disse udsendes til kredsens kongresdelegerede forud for kongressen.

Baggrunden for OK21
Alle organisationer forudser, at den økonomiske ramme for OK21 bliver begrænset. Det skyldes især den økonomiske afmatning efter corona-krisen.
For at sikre lønnens købekraft i den økonomiske situation, er det sandsynligt, at hovedparten af OK21-midlerne prioriteres til generelle lønstigninger og til at videreføre en reguleringsordning, der sikrer en parallel lønudvikling med det private arbejdsmarked.
Dermed vil der ved OK21 formodentligt være meget begrænsede midler til andet end lønkrav.

 

Danmarks Lærerforening har vedtaget krav til OK21
Foreningen har på sin kongres d. 23. september 2020 vedtaget foreningens krav til OK21.

Kongressens opstillede OK21-krav skal ses i lyset af, at den økonomiske ramme for OK21 forventes at være begrænset som følge af den økonomiske situation pga. COVID-19.

Foreningen har på kongressen opstillet både generelle krav og specielle krav til forhandlingerne på hele det kommunale, regionale og statslige område.

De generelle krav vedrører alle kommunalt, regionalt hhv. statsligt ansatte, og de forhandles af Forhandlingsfællesskabet (FF) fsva. kommunalt og regionalt ansatte og af Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) fsva. statsligt ansatte.

Foreningens vedtagne generelle krav tages videre til Lærernes Centralorganisation (LC), som koordinerer de indkomne krav mellem LC’s organisationer og bringer disse videre til Forhandlingsfælleskabet (FF) og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU), inden de generelle forhandlinger med arbejdsgiverne går i gang.

De specielle krav er krav til de vilkår, der alene gælder på Lærernes Centralorganisations område, fx folkeskolen, specialundervisning for voksne, PB’ere i ernæring og sundhed, lærere ved SOSU-skoler, lærere ved private gymnasiers grundskoleafdelinger m.fl.

Foreningens vedtagne specielle krav tages også videre til LC, som koordinerer de specielle krav mellem LC’s organisationer, inden organisationsforhandlingerne med arbejdsgiverne går i gang. Organisationsforhandlingerne varetages af LC på vegne af LC’s medlemsorganisationer, herunder DLF.

 

Tidsplan for forhandlingerne
Forhandlingsfællesskabet og KL er blevet enige om en køreplan for overenskomstforhandlingerne på det kommunale område. Tidsplanen for forhandlingerne ser derfor således ud:

15. december 2020: Generelle krav og organisationskrav udveksles mellem parterne

18. december 2020: 1. politiske møde med præsentation af de generelle krav. Såfremt der afsættes midler til organisationsforhandlinger, indledes organisationsforhandlinger

22. januar 2021: 2. politiske møde om generelle krav

28. januar 2021: Såfremt der afsættes midler til organisationsforhandlinger, har alle organisationer senest haft deres første forhandlingsmøde

12. februar 2021: 3. politiske møde om afsluttende forhandlinger af generelle krav

28. februar 2021: Såfremt der afsættes midler til organisationsforhandlinger, afsluttes organisationsforhandlinger

Nyt om OK21 vil løbende blive lagt her.

Læs mere om overenskomster og overenskomstforhandlinger