Periodeforhandling om arbejdstid 2020

Den 11. august 2020 er der indgået en aftale om arbejdstid for undervisere i kommunerne. Aftalen er indgået mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC).

Urafstemning om arbejdstidsaftale 2020

Resultat af urafstemning blandt alle stemmeberettigede i DLF er: 

JA: 67,2 %
NEJ: 32,8 %

I alt stemte 35.893 medlemmer af Danmarks Lærerforening i urafstemningen. I alt var der 46.157 stemmeberettigede.

Det samlede resultat for LC:

Organisation Ja-stemmer   Nej-stemmer Stemmer i alt   Antal stemmeberettigede
DLF  24.116  11.777  35.893  46.157
Uddannelsesforbundet  228  418  646  1.053
FOA  8  4  12  30
SL  17  12  29  115
 Total  24.369  12.211  36.580  47.355
 Procentuelt  66,6 %  33,4 %    

 
Stemmeresultater for kredse i Danmarks Lærerforening
Se statistik med kredsenes stemmeresulater (pdf)


Arbejdstidsaftalens indhold

Med aftalen ønsker parterne at skabe de bedste rammer for et tæt og konstruktivt samarbejde på alle niveauer:

  • mellem KL og LC
  • mellem kommune og kreds
  • mellem skoleledelse og tillidsrepræsentant og
  • samarbejdet mellem kommune- og skoleniveauet.

Parterne forpligter sig i fællesskab på, at samarbejdet realiseres på alle områder, der er dækket af aftalen – folkeskolen, ungdomsskolen og de kommunale sprogcentre. Parterne ønsker med aftalen at understøtte en fælles målsætning om at skabe størst mulig kvalitet i undervisningen, understøtte et godt arbejdsmiljø og styrke den professionelle kapital.

Læs "Aftale om arbejdstid for undervisere i kommunerne" (pdf)

Læs forhandlingsprotokol for aftalen om arbejdstid (pdf)


Information til medlemmerne om arbejdstidaftalen

Indstik i Folkeskolen

Fagbladet Folkeskolen udkommer d. 27. august 2020 med et tillæg om arbejdstidsaftalen 2020. Tillægget formidler hovedindholdet i aftalen. Derudover kan du læse hovedstyrelsens begrundelser for en anbefaling af aftalen.

Læs tillæg om arbejdstidsaftalen fra Folkeskolen (pdf)

Medlemsbrev fra formanden

Formand Anders Bondo Christensen udsendte d. 25. august 2020 et medlemsbrev, hvor han kommer med sit på bud de perspektiver, DLF ser i aftalen, og svarer på spørgsmål, han har fået.

Læs medlemsbrev fra formand Anders Bondo Christensen ifm. afstemningen (pdf) 

DLF's video om arbejdstidsaftalen

Se formidling af aftalens indhold i filmen nedenfor.

 


Urafstemning om arbejdstidsaftale

Afstemningen er lukket. Afstemning var åben fra d. 25. august 2020 til d. 1. september 2020 kl. 16.

Hvem har stemmeret?

Stemmeberettigede er alle kommunalt og regionalt ansatte, der er omfattet af lov 409. Ifølge Danmarks Lærerforenings vedtægter paragraf 23 styk 5 har hovedstyrelse besluttet, at urafstemningen skal foretages blandt disse medlemmer. 

Får du arbejde eller skifter arbejde til en stemmeberettiget stilling, skal du hurtigst muligt og senest tirsdag d. 1.9. kl.11.00 kontakte medlemsservice.

Du vil så kunne afgive din stemme inden kl. 16.00 tirsdag d. 1.9.2020.

Sådan foregik afstemningen

Tirsdag d. 25. august 2020 sendte DLF en mail til alle stemmeberettigede. I mailen var der et link til selve afstemningen. Der var mulighed for enten at stemme ja eller nej til arbejdstidsaftalen. Der er flere gange udsendt reminders til de medlemmer, som på det givne tidspunkt ikke havde stemt.