Alle medlemmer

 • Teamsamarbejdet

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/inspiration-til-laererarbejdet/teamsamarbejdet 18. november 2022

 • Danmarks Lærerforening vælger formand og næstformand

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2019/oktober/danmarks-laererforening-vaelger-formand-og-naestformand 3. oktober 2019

  Ved foreningens kongres har de delegerede sat navne på formandskabet i den kommende kongresperiode. De delegerede har genvalgt det nuværende formandskab.

 • Lærere mangler tid og viden til at hjælpe børn med bekymrende skolefravær

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/september/laerere-mangler-tid-og-viden-til-at-hjaelpe-boern-med-skolefravaer 24. september 2021

  Børns Vilkår og Egmont Fonden sætter i en ny undersøgelse fokus på, at lærerne mangler tid og viden til at hjælpe børn, der har bekymrende skolefravær.

 • Debat: Sæt de unge i centrum

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/februar/debat-saet-de-unge-i-centrum 10. februar 2022

  Alt for mange unge under 25 har hverken afsluttet, er i gang med en ungdomsuddannelse eller i arbejde. Derfor skal vi finde fælles løsninger, så vi kan sætte de unge i centrum, skriver fmd. Gordon Ørskov Madsen i dette debatindlæg.

 • Hvem stemmer for en god udskoling?

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2018/april/hvem-stemmer-for-en-god-udskoling 26. april 2018

  Udskolingen er sat på dagsordenen af forligspartierne og andre interessenter.

 • Afgørelse: Overenskomst beskytter ikke læreres ophavsret

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2018/september/afgoerelse-overenskomst-beskytter-ikke-laereres-ophavsret 25. september 2018

  Lærernes ophavsret er ikke en del af de kollektive overenskomster. Det afgjorde en faglig voldgift 21. september. Det er fortsat uafklaret, om lærere kan pålægges at dele deres læringsforløb digitalt.

 • Debat: Styrk elevernes medbestemmelse og gør undervisningen mere praksisnær

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/november/debat-styrk-elevernes-medbestemmelse-og-goer-undervisningen-mere-praksisnaer 22. november 2021

  I Altinget skriver lærerne, eleverne og Dansk Erhverv, at elevernes medbestemmelse skal styrkes og undervisningen skal gøres mere praksisnær.

 • Det skal da på skoleskemaet!

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/april/det-skal-da-paa-skoleskemaet 27. april 2022

  Hvert år udarbejder lærer Anders Thorsen en liste med forslag fra politikere og organisationer, der foreslår, at folkeskolen skal løse en konkret opgave ved at oprette et nyt fag. På baggrund af listen har mediet Altinget startet en temadebat med deltagelse fra en lang række parter rundt om uddannelsessystemet.

 • Bevar store bededag: Kom til stor demonstration 5. februar

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/januar/bevar-store-bededag-stor-demonstration-5-februar 23. januar 2023

  Som led i kampagnen 'Bevar store bededag' arrangerer fagbevægelsen en stor demonstration på Christiansborg Slotsplads søndag den 5. februar mellem kl. 14-16.

 • 10. klasse

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/inspiration-til-laererarbejdet/udskoling/10-klasse 18. november 2022

  Udover at være et led i elevernes almene dannelse skal 10. klasse også bidrage til at afklare deres personlige interesser.


 • Her vises 91 til 100 ud af 305

Udvalgte emner