Alle medlemmer

 • Sekretariatet

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/organisationen/sekretariatet 23. november 2022

  Afdelingerne i sekretariatet beskæftiger sig med forskellige sagsområder.

 • Lærere og skoleledere i fælles vaccineopråb

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/marts/laerere-og-skoleledere-i-faelles-vaccineopraab 12. marts 2021

  Regeringen vil ændre vaccinestrategi, så man fremadrettet alene vaccinerer efter alder. Både Danmarks Lærerforening og Skolelederforeningen mener ikke, at det er rimeligt.

 • Læreruddannelsen

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/profession-og-kompetence/laereruddannelsen 29. september 2022

  Danmarks Lærerforening arbejder for en læreruddannelse på kandidatniveau.

 • Nedsat kontingent

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/medlemskab-og-kontingent/kontingent/nedsaettelse-af-kontingent 3. august 2017

  Som medlem af Danmarks Lærerforening kan du under visse omstændigheder få nedsat dit kontingent i en periode

 • Grøn omstilling og bæredygtighed

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/vi-arbejder-for-dig/groen-omstilling-og-baeredygtighed 9. februar 2022

  Danmarks Lærerforening arbejder for et bæredygtigt samfund og grøn omstilling.

 • Straf fører ikke til bedre praksis på skolerne

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2018/juni/straf-foerer-ikke-til-bedre-praksis-paa-skolerne 25. juni 2018

  Skal vi skabe bedre resultater for børn i udsatte områder - og ikke blot øge bureaukratiet - skal vi fokusere på at løfte eleverne og familierne i stedet for at straffe dem. Det skriver lærerformand Anders Bondo Christensen og skoleledernes Claus Hjortdal i et fælles debatindlæg.

 • Debat: Velfærden kræver fagprofessionelle med højkvalitetsuddannelse

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/marts/debat-velfaerden-kraever-fagprofessionelle-med-hoejkvalitetsuddannelse 7. marts 2022

  Sammen med Socialpædagogerne, BUPL, Dansk Socialrådgiverforening og Dansk Sygeplejeråd skriver vi i dette debatindlæg om vigtigheden af at styrke professionsuddannelsen.

 • Debat: Folkeskolen skal have større fokus på de unges trivsel

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/august/debat-unge-folkeskolen-skal-have-stoerre-fokus-paa-de-unges-trivsel 22. august 2022

  Vi skal samarbejde om at sætte ind over for mistrivsel, skriver formand for Danmarks Lærerforening Gordon Ørskov Madsen og stifter af og protektor for Det Sociale Netværk/Headspace Danmark Poul Nyrup Rasmussen i dette fælles debatindlæg.

 • DLF kræver tydeligere retningslinjer, så medlemmerne kan gå trygt på arbejde

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/december/dlf-kraever-tydeligere-retningslinjer-saa-medlemmerne-kan-gaa-trygt-paa-arbejde 1. december 2021

  I løbet af den seneste uges tid har formand Gordon Ørskov Madsen i forbindelse med den stigende smitte efterlyst tydeligere retningslinjer, så lærerne kan gå trygt på arbejde.

 • Medlemslån hos DLF

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/medlemsfordele/laanemuligheder/medlemslaan 29. april 2022

  Hvis du er medlem af Danmarks Lærerforening, kan du ansøge om et fordelagtigt medlemslån og låne op til 200.000 kr.


 • Her vises 101 til 110 ud af 300

Udvalgte emner