Alle medlemmer

 • Debat: Vi har tabt formålet med karakter af syne

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2019/maj/debat-vi-har-tabt-formaalet-med-karakter-af-syne 27. maj 2019

  Der er behov for reel nytænkning af karakterer og skala, der skal passe til dansk skoletradition, skriver DLF's Jeanette Sjøberg i et debatindlæg på Altinget.

 • Bondo: Folkeskolens udfordringer kræver velovervejede beslutninger

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2019/september/folkeskolens-udfordringer-kraever-velovervejede-beslutninger 11. september 2019

  Der er brug for velovervejede løsninger og et stærkt samarbejde mellem aktørerne, som kan sikre en fælles retning, skriver formand Anders Bondo Christensen i Altinget.

 • Debat: Investeringer i folkeskolen skal føre til, at Danmark kan mere

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/november/debat-investeringer-i-folkeskolen-skal-foere-til-at-danmark-kan-mere 16. november 2021

  Regeringen præsenterede reformudspillet ’Danmark kan mere I’, hvori der indgår en investering på 2,5 milliarder kroner årligt til kvalitet i uddannelse. I Altinget skriver formand Gordon Ørskov Madsen, hvad han mener, 2,5 milliarder kroner skal investeres i.

 • Udskolingen på dagsordenen

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/udskoling/udskolingen-er-sat-paa-dagsordenen 26. april 2018

  Udskolingen er sat på dagsordenen af forligspartierne og andre interessenter blandt andet, fordi det ikke er lykkedes at løfte kvaliteten og øge interessen for erhvervsuddannelserne i det ønskede omfang.

 • Vilkår for politisk valgte

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/oekonomi/vilkaar-for-politisk-valgte 29. november 2022

  Danmarks Lærerforening har vedtaget regler for, hvordan politisk valgte honoreres for deres arbejde for foreningen.

 • Debat: Vi skal lytte til forældrene og styrke folkeskolen, så vi kan stoppe flugten til privatskolerne

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/marts/debat-vi-skal-lytte-til-foraeldrene-og-styrke-folkeskolen-saa-vi-kan-stoppe-flugten-til-privatskolerne 28. marts 2022

  "Vi har i Danmark fin tradition for frie skoler, hvor forældre kan vælge en skole med en særlig retning. Problemet opstår, når der ikke er tale om et tilvalg af en særlig privatskole, men om et fravalg af folkeskolen". Det skriver formand Gordon Ørskov Madsen i sit indlæg i Avisen Danmark.

 • DLF's kongres til det nyvalgte folketing: Lev op til jeres politiske ansvar!

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/november/dlfs-kongres-til-det-nyvalgte-folketing-lev-op-til-jeres-politiske-ansvar 8. november 2022

  Danmarks Lærerforenings kongres sender et vigtigt budskab til det nyvalgte folketing.

 • Faglig klub

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/organisationen/faglig-klub 5. maj 2021

 • Debatoplæg: Udsyn og fællesskab i udskolingen

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2018/februar/debatoplaeg-udsyn-og-faellesskab-i-udskolingen 9. februar 2018

  Uddannelsesvalget er en stor udfordring for folkeskolens ældste elever, og det er vigtigt, at de unge bliver klædt ordentligt på til at træffe et velovervejet valg. Derfor peger DLF på fire indsatsområder, der skal styrke udskolingens udsyn og fællesskab.

 • Lærerkommissionen har fremlagt sin rapport

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2019/december/laererkommissionen-har-fremlagt-sin-rapport 16. december 2019

  Som et led i overenskomstforhandlingerne i foråret 2018 nedsatte LC og KL sammen en uafhængig kommission, der efter 16 måneders arbejde nu har fremlagt resultatet af arbejdet.


 • Her vises 111 til 120 ud af 299

Udvalgte emner