Alle medlemmer

 • Statslige lønstigninger

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok-24/ok24-resultat-stat/statslige-loenstigninger 14. marts 2024

  I dette afsnit beskrives, hvad der gælder for dig, der er ansat på en statslig arbejdsplads efter en overenskomst indgået mellem Lærernes Centralorganisation og Finansministeriet, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

 • Skoleledere, lærere og forældre: Økonomien skal følge med, når ukrainske børn skal ud i folkeskolen

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/marts/skoleledere-laerere-og-foraeldre-oekonomien-skal-foelge-med-naar-ukrainske-boern-skal-ud-i-folkeskolen 19. marts 2022

  Det er afgørende, at skoler og kommuner har vished om, at pengene til modtageklasser, sprogstøtte og andre løsninger følger med, når de ukrainske flygtningebørn skal ud i folkeskolen. Vi kan ikke vente til økonomiforhandlingerne i juni, siger lærere, ledere og forældre i en fælles melding.

 • DLF: Små, men gode skridt for folkeskolen på finansloven

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/november/smaa-men-gode-skridt-for-folkeskolen-paa-finansloven 27. november 2023

  De planlagte besparelser på CFU trækkes tilbage, og et styrket PPR skal tættere på skolens hverdag. DLF-formand Gordon Ørskov Madsen ser flere ’små, men gode’ skridt for folkeskolen i ny finanslov.

 • DLF: Økonomiaftalen er et skridt i den rigtige retning for folkeskolen

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2024/maj/dlf-oekonomiaftalen-er-et-godt-skridt-i-den-rigtige-retning-for-folkeskolen 31. maj 2024

  KL og regeringen har præsenteret en ny økonomiaftale, der blandt andet løfter servicerammen med 3,4 milliarder næste år. DLF-formand Gordon Ørskov Madsen er glad for, at politikerne anerkender, at den almene folkeskole skal styrkes, og kalder aftalen ”et skridt i den rigtige retning”.

 • Kongressen i Danmarks Lærerforening

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/organisationen/kongressen 23. november 2022

  Kongressen er foreningens højeste myndighed og udstikker de overordnede retningslinjer for foreningens arbejde.

 • Debat: Velfærdens revner skal lappes med investering i mere faglighed

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/januar/debat-velfaerdens-revner-skal-lappes-med-investering-i-mere-faglighed 17. januar 2023

  Der er sprækker i velfærden. Som pædagoger, lærere, socialrådgivere og sygeplejersker oplever vi konsekvenserne på nærmeste hold. Derfor skal den nye regering investere i vores uddannelser og rammerne for vores arbejde. Det skriver DLF, BUPL, DSR og DS i et fælles debatindlæg.

 • Skolens ledelse

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/skolens-ledelse/skolens-ledelse 11. september 2019

  Skolens leder har det overordnede ansvar for at sikre et godt fysisk og psykisk miljø for elever og ansatte - og for kvaliteten i skolens arbejde.

 • Skolestart

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/skolestart 22. september 2023

  En god skolestart er vigtig, fordi den danner grundlaget for elevernes videre skolegang og for tilegnelse af ny viden resten af livet.

 • Fagkurser i dansk for lærere i indskoling, mellemtrin og udskoling

  Sti: https://www.dlf.org/service-menu/arrangementer/fagkurser-for-medlemmer-af-dlf 9. marts 2022

  Er du lærer i dansk i folkeskolen og trænger du til at mærke et danskfagligt vingesus med andre dansklærere? Så har du nu mulighed for at få et gratis kompetenceløft!

 • Vilkår for politisk valgte

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/oekonomi/vilkaar-for-politisk-valgte 30. november 2023

  Danmarks Lærerforening har vedtaget regler for, hvordan politisk valgte honoreres for deres arbejde for foreningen.


 • Her vises 121 til 130 ud af 208

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Udvalgte emner