Alle medlemmer

 • Lockoutvarsel på hele det offentlige område

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2018/marts/lockoutvarsel-paa-hele-det-offentlige-omraade 7. marts 2018

  Arbejdsgiverne på det statslige, det regionale og det kommunale område har i dag valgt at varsle en omfattende lockout på hele det offentlige arbejdsmarked.

 • Kronik: Alle skal føle sig hjemme i skolen

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2018/januar/kronik-alle-skal-foele-sig-hjemme-i-skolen 24. januar 2018

  Det er afgørende for vellykket integration, at vi bliver bedre til at inkludere indvandrerbørn i folkeskolen og i samfundet, skriver næstformand Dorte Lange i en kronik i Jyllands-Posten.

 • Inklusionsrapport: Gode anbefalinger, men også behov for handling

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2016/maj/inklusionsrapport_gode-anbefalinger_men-ogsaa-behov-for-handling 11. maj 2016

  Pressemeddelelse: Rapporten rummer mange gode anbefalinger, men det er nødvendigt med konkrete initiativer, som lærerne kan bruge i hverdagen. Der er brug for handling, for at ambitionen om reel inklusion skal blive en succes, mener Danmarks Lærerforening.

 • Afgørelse i Arbejdsretten: Eleverne er de egentlige tabere

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2016/juni/afgoerelse-i-arbejdsretten-eleverne-er-de-egentlige-tabere 3. juni 2016

  I dag faldt der dom i Arbejdsretten i den sag, Danmarks Lærerforening har rejst om, at KL har været illoyal i sine udmeldinger til kommunerne om et af 15 initiativer i det aftalte politiske papir om arbejdstid fra OK15.

 • Tosprogede elever får ikke den nødvendige sprogstøtte

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2017/januar/tosprogede-elever-faar-ikke-den-noedvendige-sprogstoette 24. januar 2017

  Tosprogede elever med dårlige danskkundskaber får ifølge hver femte tillidsrepræsentant ingen sprogstøtte

 • Bliv klogere på overenskomster

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/find-din-overenskomst/bliv-klogere-paa-overenskomster 13. november 2017

  Bliv klogere på, hvad en overenskomst er og læs mere om forhandlingsystemet.

 • Skolens ledelse

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/inspiration-til-laererarbejdet/skolens-ledelse 15. marts 2019

 • Debat: Styrket indsats for børns trivsel kræver lovændring

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2016/oktober/debat-styrket-indsats-for-boerns-trivsel-kraever-lovaendring 24. oktober 2016

  Danmarks Lærerforening havde sammen med blandt andre Dansk Socialrådgiverforening og Dansk Sygeplejeråd et fælles debatindlæg om trivsel i Jyllands-Posten lørdag.

 • Kommuner vil spare på skolerne

  Sti: https://www.dlf.org/pressemeddelelser/2014/september/kommuner-vil-spare-paa-skolerne 19. september 2014

  40 ud af 97 kommuner lægger op til at spare på skoleområdet i 2015, viser en undersøgelse fra Danmarks Lærerforening. Anders Bondo Christensen advarer mod kvalitetsforringelser for eleverne.

 • DLF og KL indgår fælles samarbejde om it i folkeskolen

  Sti: https://www.dlf.org/pressemeddelelser/2017/maj/danmarks-laererforening-og-kl-indgaar-faelles-samarbejde-om-it-i-folkeskolen 16. maj 2017

  Hvordan og hvornår bidrager it til den gode undervisning til gavn for alle elever? Nyt samarbejde skal føre til mere viden om lærernes anvendelse af digitale redskaber i folkeskolen


 • Her vises 121 til 130 ud af 507

Udvalgte emner