Alle medlemmer

 • Ligeløn kræver en tre-partsaftale – og politisk medspil

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/april/ligeloen-kraever-en-tre-partsaftale-og-politisk-medspil 26. april 2021

  På tværs af de forskellige fagforbund på det offentlige område er der en udbredt enighed om, at nogle af de uligheder i lønniveau, der eksisterer i den offentlige sektor, ikke kan begrundes i uddannelsesniveau el.lign. De er mest af alt et resultat af nogle historiske tilfældigheder, og det skal vi have rettet op på. Tre-parts aftale er eneste gyldige løsning, når vi skal holde os inden for rammerne af aftalesystemet, skriver formand Gordon Ørskov Madsen.

 • Aftale om større frihed til folkeskolen vækker glæde

  Sti: https://www.dlf.org/pressemeddelelser/2021/juni/aftale-om-stoerre-frihed-til-folkeskolen-vaekker-glaede 1. juni 2021

  Som et led i genåbningen af samfundet, har et bredt flertal af Folketingets partier netop præsenteret en aftaletekst på folkeskoleområdet. Aftalen indeholder flere elementer, som Danmarks Lærerforening i længere tid har arbejdet for at realisere.

 • DLF vinder vigtig sag i landsretten

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/september/dlf-vinder-vigtig-sag-i-landsretten 16. september 2021

  Landsretten har afgjort, at et medlem af Danmarks Lærerforening var berettiget til godtgørelse for usaglig afskedigelse, selvom medlemmet af egen drift i opsigelsesperioden fik et nyt lærerjob i samme kommune.

 • Milliardløft af folkeskolen bør være centralt i forhandlingerne om finansloven

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2019/oktober/milliardloeft-af-folkeskolen-boer-vaere-centralt-i-forhandlingerne-om-finansloven 2. oktober 2019

  Støttepartiernes krav om et milliardløft af folkeskolen honoreres ikke direkte i regeringens finanslovsudspil. Danmarks Lærerforening forventer, at kravet bliver efterkommet i de kommende forhandlinger om næste års budgetter.

 • Finanslovsaftalen er et vigtigt signal om opbakning til folkeskolen

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2019/december/finanslovsaftalen-er-et-vigtigt-signal-om-opbakning-til-folkeskolen 3. december 2019

  DLF-formand Anders Bondo Christensen kalder finanslovsaftalen et vigtigt signal fra Christiansborg om, at der skal flere lærere til folkeskolen.

 • Behov for reelt løft af folkeskolen på finansloven

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/august/behov-for-reelt-loeft-af-folkeskolen-paa-finansloven 31. august 2022

  Regeringen har fremlagt sit forslag til næste års finanslov. Der lægges op til en stram økonomi, og der er ikke sat penge af til folkeskolen. Det ærgrer formanden for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen.

 • Dimittendflugt fra folkeskolen skal føre til en national handleplan for lærergerningen

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/april/dimittendflugt-fra-folkeskolen-skal-foere-til-en-national-handleplan-for-laerergerningen 5. april 2022

  En ny AE-undersøgelse viser, at fire ud af 10 af de nyuddannede lærere, der blev færdiguddannet i 2015, er uden for folkeskolen, fem år efter de blev færdiguddannet. Det kalder på en national handleplan, mener Danmarks Lærerforening.

 • Debatindlæg: Skolen har brug for et større økonomisk løft efter coronakrisen

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/juni/debatindlaeg-laerere-skolen-har-brug-for-et-stoerre-oekonomisk-loeft-efter-coronakrisen 7. juni 2021

  Coronakrisen gav mulighed for at sætte den gode undervisning i centrum uden stram målstyring og tests. Men samtidig har trivslen været udfordret, og nogle fag er blevet nedprioriteret. Derfor har skolen brug for et økonomisk løft for at bringe eleverne tilbage på sporet fagligt og socialt, skriver Gordon Ørskov Madsen.

 • Debat: Folkeskolen kan bidrage til, at flere vælger en erhvervsuddannelse

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2018/september/debat-folkeskolen-kan-bidrage-til-at-flere-vaelger-en-erhvervsuddannelse 5. september 2018

  Skal flere unge vælge en erhvervsuddannelse, kræver det en bedre balance mellem boglige og praktiske kundskaber i folkeskolen, skriver Jeanette Sjøberg i Børsen.

 • Regeringsaftale peger i den helt rigtige retning

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2019/juni/regeringsaftale-peger-i-den-helt-rigtige-retning 26. juni 2019

  Mette Frederiksen forpligter sig sammen med radikale, SF og Enhedslisten på klare forbedringer i folkeskolen i ny politisk aftale.


 • Her vises 131 til 140 ud af 300

Udvalgte emner