Alle medlemmer

 • Klumme: Nye lærere skal have en bedre start

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2024/april/klumme-nye-laerere-skal-have-en-bedre-start 14. april 2024

  For få søger ind på læreruddannelsen, og for mange falder fra. Og blandt dem, der fuldfører uddannelsen, søger mange andre steder hen end folkeskolen, skriver DLF-formand Gordon Ørskov Madsen i en klumme i Kommunen.dk.

 • Debat: Vi har brug for skolepsykologer, der kender skolen

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/august/debat-vi-har-brug-for-skolepsykologer-der-kender-skolen 30. august 2023

  Vi bør vække de gamle skolepsykologer til live igen gennem en ny skole-psykologuddannelse. Ikke som et fortidslevn, men som en løsning på nutidens problemer, skriver Regitze Flannov, forkvinde for undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening.

 • Debat: Bland ikke skærmdebatten sammen med behovet for teknologiforståelse

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2024/januar/debat-bland-ikke-skaermdebatten-sammen-med-behovet-for-teknologiforstaaelse 18. januar 2024

  Børn og unge skal ikke kun beskyttes fra teknologien, men klædes på til at tage magten over den, skriver DLF's Regitze Flannov og Den Nationale Alliance for Teknologiforståelse i et debatindlæg i Altinget.

 • Debat: Hold nu fingrene fra de unges SU

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2024/februar/debat-hold-nu-fingrene-fra-de-unges-su 12. februar 2024

  Regeringens forringelser af SU'en vil få store konsekvenser og ramme ikke mindst unge fra lav indkomstbaggrund. Formænd fra flere store fagforeninger råber regeringen op i et indlæg i Politiken, hvor de opfordrer regeringen til ikke at lægge yderligere pres på de unge.

 • OK24: Forlig på det statslige område

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2024/februar/ok24-forlig-paa-det-statslige-omraade 11. februar 2024

  Parterne på det statslige område er nået til enighed om et toårigt forlig, der blandt andet sikrer reallønsfremgang til ansatte i staten og en samlet økonomisk ramme på 8,8 procent suppleret med en ekstra udmøntning sidst i perioden, der kommer oven i de 8,8 procent.

 • DUS: Universiteter skal ikke gøres til professionshøjskoler

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/oktober/dus-universiteter-skal-ikke-goeres-til-professionshoejskoler 20. oktober 2022

  Forslaget om fireårige universitetsuddannelser kan føre til, at flere vil fravælge en uddannelse til lærer, pædagog og sygeplejerske, som også tager omtrent fire år, skriver de fem formænd i Danske Underviserorganisationers Samråd i et fælles indlæg.

 • TR-information fra DLF

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/for-tillidsvalgte-og-saerlige-medlemsgrupper/nyvalgte-tillidsrepraesentanter/hvordan-faar-du-information-fra-foreningen 1. juli 2015

  Danmarks Lærerforening sikrer, at du løbende holdes orienteret om foreningens arbejde og synspunkter. Når du møder spørgsmål, du ikke umiddelbart ser dig i stand til at besvare, skal du altid henvende dig til den lokale kreds.

 • Danmarks Lærerforenings kredse

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/organisationen/kredse 10. august 2023

  Danmarks Lærerforening har 75 kredse, som varetager foreningens lokale interessevaretagelse og medlemsarbejde.

 • MED og SU

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/med-og-su 27. marts 2019

 • Debat: Politikernes billede af folkeskolens økonomi er alt for rosenrødt

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/september/debat-politikernes-billede-af-folkeskolens-oekonomi-er-alt-for-rosenroedt 22. september 2023

  Mens statsministeren finder 16 nye milliarder i statskassen, har vi ikke råd til basale ting som lærere i hver time.


 • Her vises 131 til 140 ud af 204

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Udvalgte emner