Alle medlemmer

 • Mordet på den franske lærer er også et angreb på grundværdier i den danske skoletradition

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2020/oktober/mordet-paa-fransk-laerer-er-et-angreb-paa-danske-grundvaerdier 23. oktober 2020

 • Corona-skolen var en øjenåbner

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2020/december/corona-skolen-var-en-oejenaabner 11. december 2020

  Af Rasmus Edelberg, formand i Skole & Forældre og Gordon Ørskov Madsen, formand i Danmarks Lærerforening

 • Lærerformand: Finansloven giver et godt afsæt for en styrket læreruddannelse og en bedre folkeskole

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/december/laererformand-finansloven-giver-et-godt-afsaet-for-en-styrket-laereruddannelse-og-en-bedre-folkeskole 6. december 2021

  Den netop indgåede finanslov giver læreruddannelsen og folkeskolen et vigtigt løft. Danmarks Lærerforening ser aftalen som et skridt i den rigtige retning, men understreger, at der på sigt skal flere skridt til.

 • Debat: Giv skolen frihed til at løse sin brede dannelsesopgave

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/april/debat-giv-skolen-frihed-til-at-loese-sin-brede-dannelsesopgave 5. april 2022

  Når et samfundsproblem skal løses, skal det på skoleskemaet. Men kan og skal folkeskolen løse alle samfundets problemer? Nej selvfølgelig ikke. Alene fordi målsætningen om at danne gode samfundsborgere i høj grad må tage udgangspunkt i diskussionen om, hvad det er for et samfund, vi ønsker. Det skriver Gordon Ørskov Madsen, fmd. for DLF, om i Altinget.

 • Debat: En 2030-plan skal sikre flere lærere i folkeskolen

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/august/debat-en-2030-plan-skal-sikre-flere-laerere-i-folkeskolen 16. august 2022

  Det er ikke nok kun at råbe politikerne op. Alle skolens og læreruddannelsens parter må hjælpe til for at sikre lærere nok fremover, skriver formand for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen, i et debatindlæg i Skolemonitor.

 • DLF: Tre gode grunde til at afskaffe nationale test for alle årgange

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2019/august/dlf-tre-gode-grunde-til-at-afskaffe-nationale-test-for-alle-aargange 23. august 2019

  De nationale test påvirker børnene negativt og skal afskaffes - ikke blot for de yngste klassetrin, men for alle elever, skriver næstformand Dorte Lange i et debatindlæg i JP.

 • Debat: Her er fem konkrete bud på en ny og mere ambitiøs læreruddannelse

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/december/debat-her-er-fem-konkrete-bud-paa-en-ny-og-mere-ambitioes-laereruddannelse 2. december 2021

  I dette debatindlæg kommer Gordon Ørskov Madsen, formand for DLF, Caroline Holdflod Nørgaard, forperson for LL, Thomas Gyldal Petersen, formand for KL's børne- og undervisningsudvalg, og Camilla Wang, næstformand i Danske Professionshøjskoler, med deres fem bud på en mere ambitiøs læreruddannelse.

 • Forløbet på arbejdspladsen

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/sygefravaer-og-tjenstlig-samtale/syg-i-laengere-periode/forloebet-paa-arbejdspladsen 20. september 2021

  Hvis du er sygemeldt i en længere periode, er der en række regler for, hvordan du skal forholde dig til i forhold til din arbejdsgiver.

 • Folkeskolen skal ikke kun være forældrenes førstevalg - også lærernes

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2019/maj/drop-besparelserne-paa-folkeskolen-saa-den-igen-bliver-laerernes-foerstevalg 23. maj 2019

  Drop besparelserne på folkeskolen, så den igen bliver lærernes førstevalg, skriver formand Anders Bondo i et debatindlæg i Information.

 • Danmarks Lærerforening: Skolerne kan ikke vente til det nye år på flere test

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/december/danmarks-laererforening-skolerne-kan-ikke-vente-til-det-nye-aar-paa-flere-test 17. december 2021

  Danmarks Lærerforening vil have fart på testindsatsen på skolerne for de lærere og elever, der fortsat møder fysisk op i nødpasning og på specialskoler.


 • Her vises 141 til 150 ud af 299

Udvalgte emner