Alle medlemmer

 • Godt med mindre pres ved afgangsprøverne

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/februar/godt-med-mindre-pres-ved-afgangsproeverne 25. februar 2022

  Ministeriet har netop meddelt, hvordan sommerens afgangsprøver og valgfagsprøverne skal afvikles.

 • DLF bliver part i overenskomst med Den Musiske Helhedsskole

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/marts/dlf-bliver-part-i-overenskomst-med-den-musiske-helhedsskole 18. marts 2022

  Danmarks Lærerforening har nu overenskomst med Den Musiske Helhedsskole i Hillerød. Socialpædagogerne er også part i overenskomsten, som sikrer, at lærerne på skolen får bedre løn og en arbejdstidsaftale.

 • Den professionelle lærer

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/profession-og-kompetence/den-professionelle-laerer 30. august 2019

  Det er folkeskolens mål, at eleverne dannes til et aktivt og engageret liv i et demokratisk samfund. Læreren skal fremme de undervisnings- og læreprocesser, som tilgodeser folkeskolens brede dannelses- og undervisningsbegreb.

 • Debatoplæg om udskolingen

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/udskoling/debatoplaeg-om-udskolingen 5. februar 2018

  Danmarks Lærerforenings debatoplæg 'Udsyn og fællesskab udskolingen' rummer en række synspunkter om elevernes sidste år i folkeskolen.

 • Trivsel på spil

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/kompetenceudvikling/trivsel-paa-spil 27. april 2022

  Dialogværktøjet Trivsel på spil sætter fokus på at forebygge vanskelige situationer ved at skabe forståelse for forskellige synspunkter og få skabt et godt udgangspunkt for at agere konstruktivt og positivt over for hinanden.

 • Den inkluderende skole

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/inspiration-til-laererarbejdet/den-inkluderende-skole 18. november 2022

 • Modersmålsundervisning

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/inspiration-til-laererarbejdet/modersmaalsundervisning 18. november 2022

 • Debat: Børnene betaler den største pris for et liv i fattigdom

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/marts/debat-boernene-betaler-den-stoerste-pris-for-et-liv-i-fattigdom 10. marts 2022

  Sammen med 20 andre organisationer har vi i dag haft et indlæg i Politiken, hvor vi sender et fællesopråb til politikerne om, at børnene betaler den største pris for et liv i fattigdom.

 • Tal og analyser

  Sti: https://www.dlf.org/service-menu/tal-og-analyser 16. maj 2018

  Find faktaoplysninger, tal og statistik om lærere, elever og skoler.

 • Debat: 5. oktober er Lærerens dag både herhjemme og internationalt

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/oktober/5-oktober-er-laererens-dag-baade-herhjemme-og-internationalt 5. oktober 2021

  FN har indstiftet den internationale Lærerens dag 5. oktober, og i hele verden fejres lærerne i dag for det fantastiske arbejdede, de hver dag yder for vores børn og vores samfund, skriver Dorte Lange, næstformand i Danmarks Lærerforening, og Kristian Weise, generalsekretær i Oxfam IBIS.


 • Her vises 151 til 160 ud af 299

Udvalgte emner