Alle medlemmer

 • Danmarks Lærerforening opfordrer Lizette Risgaard til at gå af som formand for FH

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/april/danmarks-laererforening-opfordrer-lizette-risgaard-til-at-gaa-af-som-formand-for-fh 28. april 2023

  En enig hovedstyrelse i Danmarks Lærerforening udtrykker efter et ekstraordinært møde sent fredag eftermiddag mistillid til Lizette Risgaard og opfordrer hende til at gå af som formand for FH.

 • Danmarks Lærerforening: Brug folkeskolens erfaringer, når flere unge skal hjælpes i uddannelse og job

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/maj/danmarks-laererforening-brug-folkeskolens-erfaringer-naar-flere-unge-skal-hjaelpes-til-uddannelse-og-job 3. maj 2023

  Reformkommissionen er kommet med sine anbefalinger, og DLF’s formand, Gordon Ørskov Madsen, ser store potentialer for folkeskolen. Dog ser han med stor alvor på forslaget om at afskaffe 10. klasse.

 • Glæde over udsigt til forlængelse af frihedsgrader

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/marts/glaede-over-udsigt-til-forlaengelse-af-frihedsgrader 4. marts 2022

  Ministeriet har meldt ud, at de ønsker at forlænge frihedsgraderne, der bl.a. giver mulighed for at konvertere UUV-timer til f.eks. tolærerordninger, til næste skoleår.

 • Debat: Ministeren bør sikre CFU’ernes fremtid

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/december/debat-ministeren-boer-sikre-cfu-ernes-fremtid 18. december 2023

  Regeringen var ved at beskære Centre for Undervisningsmaterialer i årets finanslov. Det er den forkerte vej at gå, hvis man vil sikre kvalitet – og mindre skærmtid – i skolen, skriver Regitze Flannov i et indlæg i Jyllands-Posten.

 • DLF: Stort fald i optaget på læreruddannelsen er en dybt alvorlig udvikling for folkeskolen

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/juli/dlf-11-procent-faerre-nye-studerende-paa-laereruddannelserne-er-en-dybt-alvorlig-udvikling-for-folkeskolen-1 27. juli 2022

  Antallet af nye studerende på landets læreruddannelser er faldet med 11 procent siden sidste år. Det bekymrer formanden for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen, der vil sætte ind med handlingsplan, der skal vende udviklingen.

 • Trepartsaftale landet på det offentlige område

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/december/trepartsaftale-landet-paa-det-offentlige-omraade 4. december 2023

  Ny trepartsaftale løfter lønnen for nogle af de lavtlønnede grupper på det offentlige område. Aftalen har været nødvendig for at sikre muligheden for et godt resultat ved OK24, siger DLF-formand Gordon Ørskov Madsen.

 • Debat: Vores folkeskole kan ikke tåle, at så få vil være lærere

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/juli/debat-vores-folkeskole-kan-ikke-taale-at-saa-faa-vil-uddanne-sig-til-laerer 28. juli 2022

  Optaget på læreruddannelsen er faldet med 11 procent siden sidste år. Det er en meget bekymrende udvikling for folkeskolen, skriver Danmarks Lærerforenings formand, Gordon Ørskov Madsen, i et indlæg i Politiken.

 • Udsigt til skolebesparelser i syv ud af ti kommuner

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/september/udsigt-til-skolebesparelser-i-syv-ud-af-ti-kommuner 19. september 2023

  De lokale lærerkredse tegner et dystert billede af skoleøkonomien – politikerne er nødt til at vågne op, lyder det fra DLF.

 • Debat: Danmark skal være et digitalt foregangsland - Lad os styrke fagligheden med digitale fora til lærerne

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/marts/debat-danmark-skal-vaere-et-digitalt-foregangsland-lad-os-styrke-fagligheden-med-digitale-fora-til-laererne 4. marts 2022

  Sammen med Netcompany slår vi et slag for, at Danmark skal være et digitalt foregangsland.

 • Debat: Lærerjobbet skal være attraktivt

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/september/debat-laererjobbet-skal-vaere-attraktivt 19. september 2022

  Læreruddannelsen slås ud over det faldende antal ansøgere også med et alt for stort frafald. Derfor er der god grund til at hilse det velkomment, at der netop er indgået en politisk aftale om en ændring af læreruddannelsen, skriver formand for Danmarks Lærerforening Gordon Ørskov Madsen i dette debatindlæg.


 • Her vises 151 til 160 ud af 205

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Udvalgte emner