Alle medlemmer

 • Hver femte lærer i folkeskolen har ikke en læreruddannelse

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/maj/hver-femte-laerer-i-folkeskolen-har-ikke-en-laereruddannelse 25. maj 2023

  Folkeskolerne har svært ved at tiltrække og holde på de uddannede lærere. I flere kommuner har over 30 procent af underviserne ikke en læreruddannelse, og tendensen er stigende. ”Alvorligt og ikke holdbart,” mener Danmarks Lærerforening.

 • DLF: Børn i mistrivsel skal have hurtig og rigtig hjælp gennem skolepsykologer med lærerbaggrund

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/juni/laererforening-boern-i-mistrivsel-skal-have-hurtig-og-rigtig-hjaelp-gennem-skolepsykologer-med-laererbaggrund 21. juni 2023

  Markant flere skolebørn har brug for hjælp fra PPR, og den stigende efterspørgsel resulterer i lange ventetider, viser ny kortlægning fra EVA. Danmarks Lærerforening foreslår en ny skolepsykolog-uddannelse, der kan lette presset på PPR og sikre, at der sættes hurtigt og rigtigt ind.

 • Lærere og forældre: Invester i folkeskolen

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/august/laerere-og-foraeldre-invester-i-folkeskolen 11. august 2023

  Der er behov for investeringer i folkeskolen og bedre tid til at sikre trivslen og den gode undervisning. Det mener både lærere og forældre til børn i folkeskolen, viser nye tal fra Danmarks Lærerforening.

 • DLF: Trivselskrisen udfordrer fællesskabet

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/august/dlf-trivselskrisen-udfordrer-faellesskabet 14. august 2023

  Skal vi løse trivselskrisen, skal vi styrke børn og unges fællesskaber både i skolen, derhjemme og i fritidslivet, mener Gordon Ørskov Madsen, formand for Danmarks Lærerforening.

 • Nyt finanslovsforslag løser langt fra folkeskolens økonomiske problemer

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/september/nyt-finanslovsforslag-loeser-langt-fra-folkeskolens-finansieringsproblemer 1. september 2023

  Midlerne til folkeskolen er for få og kommer for sent, fastslår DLF’s formand oven på regeringens forslag til næste års finanslov.

 • Niels Jørgen Jensen valgt som ny næstformand for DLF

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/september/ny-naestformand-i-dlf 21. september 2023

  Niels Jørgen Jensen er på Danmarks Lærerforenings kongres valgt som ny næstformand for de næste fire år. Han efterfølger Dorte Lange.

 • Statsministeren havde fokus på folkeskolen i sin tale til Folketingets åbning

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/oktober/statsministeren-havde-fokus-paa-folkeskolen-i-sin-tale-til-folketingets-aabning 3. oktober 2023

  Statsminister Mette Frederiksen åbnede Folketinget med en tale, der havde folkeskolen og lærerne i fokus. DLF’s formand, Gordon Ørskov Madsen, ser frem mod regeringens kommende folkeskoleudspil.

 • DLF: Regeringens 2030-plan mangler løsninger på folkeskolens helt store udfordring

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/november/dlf-regeringens-2030-plan-mangler-loesninger-paa-folkeskolens-helt-store-udfordring 7. november 2023

  Regeringen har fremlagt sin plan for, hvordan pengene skal prioriteres de kommende år. DLF-formand Gordon Ørskov Madsen mangler løsninger på folkeskolens store økonomiske udfordringer.

 • Dansk som andetsprog

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/inspiration-til-laererarbejdet/dansk-som-andetsprog 15. marts 2019

 • Sygdom

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/sygefravaer-og-tjenstlig-samtale/sygdom 12. maj 2020

  Du får fuld løn, når du er syg. Hvis du er privatansat, står det i din ansættelseskontrakt, hvis du får løn under sygdom.


 • Her vises 151 til 160 ud af 182

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Udvalgte emner