Alle medlemmer

 • Praksisnær undervisning i skolen

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/fag/praksisnaer-undervisning-i-skolen 15. januar 2020

  Danmarks Lærerforening og KL står bag et projekt om praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning. Find inspirationsmaterialer og anbefalinger.

 • Syg før eller under din ferie

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/ferie/syg-foer-eller-under-din-ferie 13. juni 2022

  Du kan få erstattet din ferie, hvis du er syg i dine 5 ugers ferie eller i den 6. ferieuge.

 • Voksenspecialundervisning

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/uddannelsesmuligheder/voksenspecialundervisning 2. november 2022

 • Praktiklærer

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/uddannelsesmuligheder/praktiklaerer 2. november 2022

 • Etik i investeringerne

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/oekonomi/etik-i-investeringerne 23. november 2022

  Danmarks Lærerforening har nogle etiske retningslinjer for investeringerne.

 • Hvad går det centrale kontingent til

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/oekonomi/hvad-gaar-kontingentet-til 23. november 2022

  Få overblik over Danmarks Lærerforenings centrale indtægter og udgifter.

 • Fælles mål

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/fag/faelles-maal 28. november 2022

  Fælles Mål er nationale mål, der beskriver, hvad eleverne skal lære i skolens fag og emner samt i børnehaveklassen.

 • Se video om OK18-forliget

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok18/ok18-resultat-kommuner/video-om-ok18-forlig 7. maj 2018

  Hør DLF-formand Anders Bondo Christensen fortælle om indholdet af forliget mellem KL og LC.

 • Ferie og fratrædelse

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/ferie/ferie-og-fratraedelse 13. april 2023

  Du skal have et feriekort, hvis du skifter job, går på pension eller efterløn.

 • Ytringsfrihed

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/psykisk-arbejdsmiljoe/ytringsfrihed 4. maj 2023


 • Her vises 181 til 190 ud af 198

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Udvalgte emner