Alle medlemmer

 • Hver tredje lærer og børnehaveklasseleder udsat for vold

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2024/februar/hver-tredje-laerer-og-boernehaveklasseleder-udsat-for-vold 19. februar 2024

  Mere end hver tredje lærer i folkeskolen er blevet udsat for vold på deres arbejdsplads det seneste år. På specialskoler og i børnehaveklasserne er andelen endnu højere. Det viser nye tal fra Danmarks Lærerforening.

 • Seniorkurser 2024

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/for-tillidsvalgte-og-saerlige-medlemsgrupper/pensionister/seniorkurser-2024 7. februar 2023

  Find datoer for Danmarks Lærerforenings seniorkurser i 2024 og læs om ansøgning.

 • Målsætninger

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/om-dlf/maalsaetninger 15. november 2023

  Målsætningerne skal ses i en sammenhæng med foreningens øvrige retningsgivende politikker og principper, herunder særligt principprogram, folkeskoleideal, professionsideal samt vision og mission.

 • Frivillig Gruppelivsforsikring

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/medlemsfordele/forsikringer-og-gruppeliv/gruppelivsforsikring 7. februar 2024

  Som medlem af Danmarks Lærerforening kan du tilmelde dig den frivillige gruppelivsforsikring og få en højere dækning. Det er også muligt at tilmelde en ægtefælle eller samlever, så i kan dække hinanden ind.

 • Regionale lønstigninger

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok-24/ok24-resultat-regioner/regionale-loenstigninger 14. marts 2024

  I dette afsnit beskrives, hvad der gælder for dig, der er ansat efter Overenskomst vedrørende lærere m.fl. ved specialundervisning for børn og voksne (”læreroverenskomsten i regionerne”) og Overenskomst for ernærings- og husholdningsøkonomer (”PB-overenskomsten i regionerne”), indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og LC.

 • Formandens anbefaling

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok-24/formandens-anbefaling 21. marts 2024

  Formand for Danmarks Lærerforening Gordon Ørskov Madsen anbefaler medlemmerne at stemme ja til de indgåede overenskomster ved OK24.

 • Kommunale lønstigninger

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok-24/ok24-resultat-kommuner/kommunale-loenstigninger 14. marts 2024

  I dette afsnit beskrives, hvad der gælder for dig, der er ansat efter Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne (”læreroverenskomsten”) og Overenskomst for professionsbachelorer m.fl. ansat inden for KL’s forhandlingsområde (”PB-overenskomsten”), indgået mellem KL og LC.

 • Hovedstyrelsens anbefaling

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok-24/hovedstyrelsens-anbefaling 22. marts 2024

  Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse anbefaler at stemme ja til det samlede overenskomstresultat. Resultatet indfrier mange af de krav, kongressen havde stillet, sikrer en historisk høj værdi til medlemmerne og åbner flere døre til fremtiden.

 • Tal om lærere og medlemmer

  Sti: https://www.dlf.org/service-menu/tal-og-analyser/tal-om-laerere-og-medlemmer 17. januar 2024

  Find tal og fakta om lærere og medlemmer.

 • DLF sikrer over 100 millioner erstatningskroner til medlemmer ramt af arbejdsskader

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/december/dlf-sikrer-over-100-millioner-erstatningskroner-til-medlemmer-ramt-af-arbejdsskader 16. december 2022

  I 2021 har Danmarks Lærerforening hjulpet foreningens medlemmer til at få økonomisk erstatning for samlet 105 mio. kroner – det er 30 mio. mere end året før.


 • Her vises 11 til 20 ud af 212

Udvalgte emner