Alle medlemmer

 • IT har handlet for meget om udstyr og for lidt om kvalitet

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2018/juni/it-har-handlet-for-meget-om-udstyr-og-for-lidt-om-kvalitet 22. juni 2018

  En ny evalueringsrapport viser, at lærerne bruger mere IT i undervisningen. Men vi skal have mere fokus på, hvordan vi sikrer, at de nye værktøjer skaber kvalitet, mener Jeanette Sjøberg, formand for undervisningsudvalget i DLF.

 • Debat: Skolen skal både være boglig og praktisk

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/september/debat-skolen-skal-baade-vaere-boglig-og-praktisk 3. september 2021

  Manglen på faglærte bliver et stort problem for Danmark i fremtiden, hvis ikke vi laver langtidsholdbare løsninger, der sikrer kompetencer til fremtidens arbejdsmarked.

 • Debat: Skær ikke i nyuddannedes dagpenge

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/januar/debat-skaer-ikke-i-nyuddannedes-dagpenge 20. januar 2022

  Sammen med en række formænd for fagforeningerne er vi med i dette opråb om, at der ikke skæres i nyuddannedes dagpenge.

 • DUS: Universiteter skal ikke gøres til professionshøjskoler

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/oktober/dus-universiteter-skal-ikke-goeres-til-professionshoejskoler 20. oktober 2022

  Forslaget om fireårige universitetsuddannelser kan føre til, at flere vil fravælge en uddannelse til lærer, pædagog og sygeplejerske, som også tager omtrent fire år, skriver de fem formænd i Danske Underviserorganisationers Samråd i et fælles indlæg.

 • Danmarks Lærerforenings kredse

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/organisationen/kredse 23. november 2022

  Danmarks Lærerforening har 75 kredse, som varetager foreningens lokale interessevaretagelse og medlemsarbejde.

 • Hvordan får du information fra foreningen?

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/for-tillidsvalgte-og-saerlige-medlemsgrupper/nyvalgte-tillidsrepraesentanter/hvordan-faar-du-information-fra-foreningen 1. juli 2015

  Foreningens informationssystem skal sikre, at du løbende holdes orienteret om foreningens arbejde og synspunkter. Når du møder spørgsmål, du ikke umiddelbart ser dig i stand til at besvare, skal du altid henvende dig til den lokale kreds.

 • Bondo, Hjortdal og Edelberg: Skolen har brug for en grundinvestering

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2019/juni/bondo-hjortdal-og-edelberg-skolen-har-brug-for-en-grundinvestering 6. juni 2019

  De økonomiske rammer i folkeskolen er så snævre, at det er svært at give børnene den undervisning, de har krav på, skriver formændene for DLF, skolelederne og Skole og Forældre.

 • MED og SU

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/med-og-su 27. marts 2019

 • Debat: Sammenhold er vores DNA

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2019/januar/debat-sammenhold-er-vores-dna 11. januar 2019

  Fællesskabet i fagbevægelsen er centralt, hvis man skal finde fælles løsninger ved OK21. Det skriver de offentlige fagforbund i et debatindlæg.

 • Debat: God undervisning skaber trivsel

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2018/september/debat-god-undervisning-skaber-trivsel 27. september 2018

  Lærere, ledere og kommuner må tage ansvar, når flere og flere børn er bange for at gå i skole. Sådan skriver næstformand Dorte Lange i et debatindlæg i Politiken.


 • Her vises 191 til 200 ud af 300

Udvalgte emner