Alle medlemmer

 • Ytringsfrihed

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/psykisk-arbejdsmiljoe/ytringsfrihed 4. maj 2023

 • Tal om skolen og eleverne

  Sti: https://www.dlf.org/service-menu/tal-og-analyser/tal-om-skolen-og-eleverne 26. oktober 2023

  Find tal og statistik om skoler og elever.

 • Ledige stillinger

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/ledige-stillinger 1. december 2023

 • Hvad går det centrale kontingent til

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/oekonomi/hvad-gaar-kontingentet-til 29. februar 2024

  Få overblik over Danmarks Lærerforenings centrale indtægter og udgifter.

 • Professionsidealet

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/profession-og-kompetence/professionsidealet 4. april 2024

 • Professionsstrategi

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/profession-og-kompetence/professionsstrategi 4. april 2024

  Professionsstrategien betyder, at vi begrunder vores krav om løn og arbejdstid ud fra vores visioner for en god skole og i overensstemmelse med det professionelle lærerarbejde og folkeskolens kultur.

 • Bogserien "Pædagogisk Rækkevidde"

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/medlemsfordele/blade-boeger-magasiner/bogserien-paedagogisk-raekkevidde 6. marts 2017

  "Pædagogisk Rækkevidde" formidler viden, som lærerne kan bruge i det daglige arbejde i klasseværelset.

 • Valg af kongresdelegerede i Fraktion 2 samt Landskredsen (Kreds 181)

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/kongres-i-danmarks-laererforening/kongres-oktober-2024/valg-til-delegerede-fraktion-2 20. marts 2024


 • Her vises 201 til 208 ud af 208

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Udvalgte emner