Alle medlemmer

 • Ny fælles front for læreruddannelsen: Mere undervisning, bedre praktikker og en betydelig investering er nødvendig

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/november/ny-faelles-front-for-laereruddannelsen-mere-undervisning-bedre-praktikker-og-en-betydelig-investering-er-noedvendig-for-en-bedre-laereruddannelse 25. november 2021

  DLF, LL, KL og Danske Professionshøjskoler er kommet med deres anbefalinger til, hvordan en bedre læreruddannelse kan skrues sammen. Parterne går ligeledes sammen om alliancen "Sammen om læreruddannelsen", som løbende skal følge op på, at anbefalingerne bliver realiseret ved en eventuel vedtagelse.

 • Elever som pårørende ifm. psykisk sygdom

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/elevrettigheder/elever-som-paaroerende-ifm-psykisk-sygdom 18. april 2021

  Danmarks Lærerforening har sammen med Psykiatrifonden og Kombu samlet vigtig viden og en række konkrete værktøjer, som lærere kan benytte i arbejdet med at støtte børn og unge, som vokser op i familier med psykisk sygdom.

 • Lærere og pædagoger: Kommuneaftale skal investere i børnene

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/maj/laerere-og-paedagoger-kommuneaftale-skal-investere-i-boernene 31. maj 2022

  En økonomiaftale uden penge til at investere i børnene vil give et uopretteligt underskud på velfærden. Det skriver DLF's formand, Gordon Ørskov Madsen, og BUPL's formand, Elisa Rimpler, i et debatindlæg i Altinget.

 • Find din lokale kreds i Danmarks Lærerforening

  Sti: https://www.dlf.org/service-menu/kontakt/find-din-lokale-kreds-i-danmarks-laererforening 26. oktober 2022

  Find kontaktinformation for alle lokale kredse i Danmarks Lærerforening. Brug landkortet eller den alfabetiske liste.

 • Kronik: Vi skal investere meget mere i børnene

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2019/februar/kronik-vi-skal-investere-meget-mere-i-boernene 4. februar 2019

  Børn bliver en vigtig del af den kommende valgkamp, men er politikerne klar til at foretage reelle investeringer i børns hverdagsliv? Sådan spørger DLF-næstformand Dorte Lange sammen med tre andre debattører i Politiken.

 • Kronik: Her er pengene, der skal løfte velfærden

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2020/januar/kronik-her-er-pengene-der-skal-loefte-velfaerden 13. januar 2020

  Den velfærdsmodel, vi kender, vil være fortid, hvis ikke vi finder pengene til daginstitutioner, skoler, uddannelser, sundhed, socialt udsatte og ældreforsorg. Men pengene er der. Det skriver DLF-formand Anders Bondo Christensen sammen med en række andre formænd i en kronik i Politiken.

 • Nedsat arbejdsevne

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/nedsat-arbejdsevne 16. januar 2016

 • Hvordan behandler DLF dine data?

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/persondata 23. maj 2018

  Danmarks Lærerforening behandler dine oplysninger fortroligt og sikkert.

 • DLF får stor bevilling til faglig efteruddannelse af bl.a. lærere

  Sti: https://www.dlf.org/pressemeddelelser/2021/november/danmarks-laererforening-faar-stor-bevilling-til-faglig-efteruddannelse-af-laerere-og-boernehaveklasseledere 10. november 2021

  A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har bevilliget 14 mio. kr. til Danmarks Lærerforening. Bevillingen skal give et fagligt løft til børnehaveklasseledere og lærere, der underviser i bl.a. praktisk-musiske fag.

 • Bredt samarbejde skal forme fremtidens evaluering af folkeskoleelever

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2020/februar/bredt-samarbejde-skal-forme-fremtidens-evaluering-af-folkeskoleelever 21. februar 2020

  Forligspartierne bag folkeskoleforliget har netop meldt ud, at de omdiskuterede nationale test, som vi kender dem i dag, skal afskaffes.


 • Her vises 201 til 210 ud af 300

Udvalgte emner