Alle medlemmer

 • Åbent brev fra 20 organisationer: Børnefattigdommen skal nedbringes

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2019/maj/aabent-brev-boernefattigdommen-skal-nedbringes 24. maj 2019

  En ny regering skal imødegå den hastige stigning i børnefattigdommen

 • Alt det praktiske

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/medlemskab-og-kontingent/bliv-aktiv-i-dlf/alt-det-praktiske 25. januar 2018

  Som tillidsrepræsentant og kredsstyrelsesmedlem får du nye og spændende arbejdsopgaver, som du både skal have tid og kompetence til at løse. Det kan du læse mere om her på siden.

 • Bondo: Skolen bør have central plads i finansloven

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2018/august/bondo-skolen-boer-have-central-plads-i-finansloven 30. august 2018

  Der er al mulig grund til at tale folkeskolens betydning op, men det kan ikke erstatte det politiske ansvar for, at skolen kan lykkes med sin opgave. Det skriver formand Anders Bondo Christensen i et debatindlæg i Politiken.

 • Forløbet på arbejdspladsen

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/sygefravaer-og-tjenstlig-samtale/syg-i-laengere-periode/forloebet-paa-arbejdspladsen 22. januar 2016

  Hvis du er sygemeldt i en længere periode, er der en række regler for, hvordan du skal forholde dig til i forhold til din arbejdsgiver.

 • I job og kronisk eller længerevarende syg

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/nedsat-arbejdsevne/i-job-og-kronisk-eller-laengerevarende-syg 15. marts 2019

  Selvom du har en kronisk eller længerevarende sygdom, har du stadig mulighed for at fortsætte med at arbejde.

 • DA og KL skaber nye myter om psykisk arbejdsmiljø

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2016/januar/da-og-kl-skaber-nye-myter-om-psykisk-arbejdsmiljoe 11. januar 2016

  Dårligt psykisk arbejdsmiljø koster arbejdsgivere og samfundet milliarder af kroner hvert år i udgifter til sygefravær, tabt produktion mv. Lad os sammen løse problemet i stedet for at negligere alvoren og fralægge os ansvaret. Det skriver de to formænd for henholdsvis FTF og Forhandlingsfællesskabet i et debatindlæg bragt i Jyllands-Posten.

 • Medieomtale

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/vi-arbejder-for-dig/tidligere-kampagner/fremtidens-starter-i-skolen-kv13-kampagne/medieomtale 8. november 2013

  Medieomtale af Danmarks Lærerforenings kampagne "Fremtiden starter i skolen" frem mod kommunalvalget 19. november

 • Gør læreruddannelsen femårig, så vi sikrer dygtige lærere

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2019/marts/goer-laereruddannelsen-femaarig-saa-vi-sikrer-dygtige-laerere 11. marts 2019

  Der er behov for at udvikle lærerprofessionen, og en kandidatuddannelse kan sikre et kvalitetsløft, skriver DLF's Jeanette Sjøberg, Charlotte Ipsen og Steen Simonsen i en kronik i Information.

 • Kronik: Smid ikke skolebarnet ud med badevandet

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2016/august/kronik-smid-ikke-skolebarnet-ud-med-badevandet 16. august 2016

  Politiken bringer i dag en kronik af formand for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, om læringsmålstyret undervisning.

 • Debat: Elever skal ikke tvinges til at tage ubrugelige test

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2019/april/debat-elever-skal-ikke-tvinges-til-at-tage-ubrugelige-test 25. april 2019

  De nationale test er så usikre, at resultaterne fra dem er ubrugelige. Testene bør sættes i bero eller gøres frivillige, skriver næstformand Dorte Lange i et debatindlæg i Politiken.


 • Her vises 251 til 260 ud af 507

Udvalgte emner