Alle medlemmer

 • Syg i længere periode

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/sygefravaer-og-tjenstlig-samtale/syg-i-laengere-periode 16. januar 2016

  Hvis du er sygemeldt fra dit arbejde i mere end 30 dage, skal du udfylde bestemte dokumenter og deltage i en række samtaler på jobcentret og din arbejdsplads.

 • TIMSS

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/evaluering-og-proever/timss 15. december 2020

  Elever i 4. klasse klarer sig dårligere i matematik end i 2015, viser den nye TIMSS-undersøgelse fra 2019

 • Skolestruktur og lovændringer

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/vi-arbejder-for-dig/skolestruktur-og-lovaendringer 27. april 2022

 • International Teacher Summit

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/vi-arbejder-for-dig/international-teacher-summit 12. april 2017

  En gang om året mødes undervisningsministre og lærerforeningsledere med OECD i et internationalt forum, hvor det overordnede tema er at styrke lærerprofessionen

 • Internationale mobilitetsprogrammer

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/kompetenceudvikling/internationale-uddannelsesprogrammer 27. april 2022

  Læs om efteruddannelses- og samarbejdsprojekter i udlandet.

 • Ferie og fratrædelse

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/ferie/ferie-og-fratraedelse 27. maj 2022

  Du skal have et feriekort, hvis du skifter job, går på pension eller efterløn.

 • Praksisnær undervisning i skolen

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/fag/praksisnaer-undervisning-i-skolen 15. januar 2020

  Danmarks Lærerforening og KL står bag et projekt om praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning. Find inspirationsmaterialer og anbefalinger.

 • Syg før eller under din ferie

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/ferie/syg-foer-eller-under-din-ferie 13. juni 2022

  Du kan få erstattet din ferie, hvis du er syg i dine 5 ugers ferie eller i den 6. ferieuge.

 • Tal om skolen og eleverne

  Sti: https://www.dlf.org/service-menu/tal-og-analyser/tal-om-skolen-og-eleverne 2. august 2022

  Find tal og statistik om skoler og elever.

 • Ledige stillinger

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/ledige-stillinger 2. september 2022


 • Her vises 281 til 290 ud af 299

Udvalgte emner