Alle medlemmer

 • Medlemstilbud: Åbent for booking af ferieboliger i 2024

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/december/medlemstilbud-aabent-for-booking-af-ferieboliger-i-2024 12. december 2023

  Er du interesseret i at leje en af DLFs ferieboliger i 2024? Så kan du som medlem afgive dit ønske nu og frem til midten af januar.

 • Danmarks Lærerforenings medlemmer stemmer ’ja’ til OK24

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2024/april/danmarks-laererforenings-medlemmer-stemmer-ja-til-ok24 15. april 2024

  Urafstemningen om OK24-resultatet er afsluttet, og både på det statslige, det kommunale og det regionale område er det blevet et ’ja’ fra Danmarks Lærerforenings medlemmer.

 • Lejligheder

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/medlemsfordele/boliger/lejligheder 23. april 2024

  Danmarks Lærerforening råder over en række ejendomme i København, som udlejes til bolig og erhverv. Der er 105 boliglejemål, som udlejes til medlemmer.

 • Enighed om OK24-forlig for Danmarks Lærerforenings medlemmer i staten

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2024/marts/enighed-om-ok24-forlig-for-danmarks-laererforenings-medlemmer-i-staten 18. marts 2024

  Parterne er nået til enighed om organisationsaftaler for DLF’s medlemmer på det statslige område. Dermed er alle tre arbejdsgiverområder afsluttet.

 • Forbrugsforeningen

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/medlemsfordele/forbrugsforeningen 24. januar 2024

  Bliv medlem af Forbrugsforeningen og få rabat på bl.a. elektronik, ferier, møbler, tøj og oplevelser.

 • TR's rolle

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/for-tillidsvalgte-og-saerlige-medlemsgrupper/nyvalgte-tillidsrepraesentanter/trs-rolle 1. juli 2015

  Som tillidsrepræsentant er du en nøgleperson på din arbejdsplads. Du varetager medlemmernes interesser og er Danmarks Lærerforenings lokale repræsentant og skal bl.a. modtage og videregive informationer fra foreningen. Du har opgaver som tillidsvalgt og er talsperson for dine kollegaer over for ledelsen.

 • Arbejdstidsaftale 2020 (kommuner)

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/arbejdstidsaftale-2020/arbejdstidsaftale-2020-kommuner 10. august 2020

  Lærerne har fået en arbejdstidsaftale (A20), som omfatter alle undervisere i kommunerne. Aftalen er indgået mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC).

 • OK24: Kravudveksling på det statslige område

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/december/ok24-kravudveksling-paa-det-statslige-omraade 14. december 2023

  OK24 er nu formelt igangsat, efter der i dag er udvekslet krav på det statslige område mellem arbejdsgiverne, CFU og Lærernes Centralorganisation.

 • Faglig læsning og skrivning

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/inspiration-til-laererarbejdet/faglig-laesning-og-skrivning 18. november 2022

  At kunne læse og forstå de tekster, som findes i skolens fag er en forudsætning for at kunne tilegne sig faget. Derfor peger læseforskningen på, at der er behov for et øget fokus på læsning på mellemtrinnet og i udskolingen.

 • Medlemmer fik 4,6 millioner kroner tilbage i løntjek

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/marts/medlemmer-fik-4-6-millioner-kroner-tilbage-i-loentjek 21. marts 2023

  Det kan godt betale sig at få tjekket sin lønseddel igennem, for i efteråret 2022 hentede Danmarks Lærerforening ca. 4.600.000 kroner til medlemmerne, efter kredsene har gennemgået lønsedlerne for fejl.


 • Her vises 21 til 30 ud af 210

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Udvalgte emner