Alle medlemmer

 • Tal om skolen og eleverne

  Sti: https://www.dlf.org/service-menu/tal-og-analyser/tal-om-skolen-og-eleverne 2. august 2022

  Find tal og statistik om skoler og elever.

 • Ledige stillinger

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/ledige-stillinger 2. september 2022

 • Bogserien "Pædagogisk Rækkevidde"

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/medlemsfordele/blade-boeger-magasiner/bogserien-paedagogisk-raekkevidde 6. marts 2017

  "Pædagogisk Rækkevidde" formidler viden, som lærerne kan bruge i det daglige arbejde i klasseværelset.

 • Pjece - Vold, trusler og magtanvendelse

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/arbejdsskader/pjece-vold-trusler-og-magtanvendelse 31. oktober 2017

 • Voksenspecialundervisning

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/uddannelsesmuligheder/voksenspecialundervisning 2. november 2022

 • Praktiklærer

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/uddannelsesmuligheder/praktiklaerer 2. november 2022

 • Verdensmål 12 og madkundskab

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/vi-arbejder-for-dig/fns-verdensmaal/verdensmaal-12-og-madkundskab 18. november 2022

  Få fokus på bæredygtighed og Verdensmål nr. 12: Ansvarligt forbrug og produktion.

 • Etik i investeringerne

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/oekonomi/etik-i-investeringerne 23. november 2022

  Danmarks Lærerforening har nogle etiske retningslinjer for investeringerne.

 • Hvad går det centrale kontingent til

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/oekonomi/hvad-gaar-kontingentet-til 23. november 2022

  Få overblik over Danmarks Lærerforenings centrale indtægter og udgifter.

 • Fælles mål

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/fag/faelles-maal 28. november 2022

  Fælles Mål er nationale mål, der beskriver, hvad eleverne skal lære i skolens fag og emner samt i børnehaveklassen.


 • Her vises 291 til 300 ud af 300

Udvalgte emner