Alle medlemmer

 • Faglig læsning og skrivning

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/inspiration-til-laererarbejdet/faglig-laesning-og-skrivning 18. november 2022

  At kunne læse og forstå de tekster, som findes i skolens fag er en forudsætning for at kunne tilegne sig faget. Derfor peger læseforskningen på, at der er behov for et øget fokus på læsning på mellemtrinnet og i udskolingen.

 • Danmarks Forsorgsmuseum

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/medlemsfordele/danmarks-forsorgsmuseum 9. juni 2021

  Danmarks Forsorgsmuseum i Svendborg formidler en vigtig del af historien om Danmarks forsorg

 • Anders Bondo Christensen stopper som formand for lærerne

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2020/august/anders-bondo-christensen-stopper-som-formand-for-laererne 11. august 2020

  Formand for Danmarks Lærerforening (DLF) Anders Bondo Christensen meddeler, at han stopper som formand ved afslutningen af DLF’s kongres i september 2020.

 • Fakta om DLF

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/om-dlf/fakta-om-dlf 1. juni 2021

  Danmarks Lærerforening er fagforening for lærere ansat i folkeskolen samt en række mindre medlemsgrupper.

 • Medlemmer fik mere end 1 million kroner tilbage i efterårets løntjek

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/februar/medlemmer-fik-mere-end-1-million-kroner-tilbage-i-efteraarets-loentjek 3. februar 2022

  Det kan godt betale sig at få tjekket sin lønseddel igennem, for i efteråret 2021 hentede Danmarks Lærerforening i alt 1.091.682 kroner til medlemmerne, efter kredsene har gennemgået lønsedlerne for fejl.

 • Lærerne er klar til at fortsætte fjernundervisningen – med kortere dage og færre fag

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/januar/laererne-er-klar-til-at-fortsaette-fjernundervisningen-med-kortere-dage-og-faerre-fag 13. januar 2021

  Det er afgørende at frigøre ressourcer i folkeskolen for at tage vare på de elever, der har behov for fysisk undervisning

 • Pensionister medlemsfordele

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/for-tillidsvalgte-og-saerlige-medlemsgrupper/pensionister/pensionister-medlemsfordele 7. november 2022

  Som pensioneret medlem af Danmarks Lærerforening får du del i en lang række fordele

 • Foreningens historie

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/om-dlf/foreningens-historie 1. juni 2021

  Her kan du læse om stiftelsen af Danmarks Lærerforening og den generelle historie bag.

 • Blokade mod Sputnik, Basen, Isbryderen, Vikasku og Skolen ved Sorte Hest

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2020/marts/blokade-mod-sputnik-basen-isbryderen-vikasku-og-skolen-ved-sorte-hest 31. marts 2020

  Danmarks Lærerforening er på trods af langvarige forhandlinger ikke lykkedes med at opnå overenskomstdækning på en række skoler under Dansk Erhverv Arbejdsgiver og iværksætter derfor blokade mod skolerne.

 • 10 - Valg af formand

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/afholdte-kongresser/kongres-september-2020/10-valg-af-formand 27. august 2020

  Her kan du hente de udsendte dokumenter vedrørende punkt 10


 • Her vises 31 til 40 ud af 299

Udvalgte emner