Alle medlemmer

 • Danmarks Forsorgsmuseum

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/medlemsfordele/danmarks-forsorgsmuseum 9. juni 2021

  Danmarks Forsorgsmuseum i Svendborg formidler en vigtig del af historien om Danmarks forsorg

 • OK24: Aftale på plads for 500.000 ansatte i kommunerne

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2024/februar/ok24-aftale-paa-plads-for-500000-ansatte-i-kommunerne 17. februar 2024

  Parterne på det kommunale område er nået til enighed om en aftale, der sikrer en samlet ramme på 8,8 pct. over to år og generelle lønstigninger på 6,5 pct. i perioden. DLF-formand Gordon Ørskov Madsen er tilfreds med aftalen, der retter op på balancen mellem de offentligt ansatte og det private arbejdsmarked.

 • Fakta om DLF

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/om-dlf/fakta-om-dlf 1. juni 2021

  Danmarks Lærerforening er fagforening for lærere ansat i folkeskolen samt en række mindre medlemsgrupper.

 • DLF: Politikerne skal tænke bredere end løn, når de skal løse rekrutteringskrisen

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/juni/dlf-politikerne-skal-taenke-bredere-end-loen-naar-de-skal-loese-rekrutteringskrisen 13. juni 2023

  Lønstrukturkomiteen har præsenteret sit arbejde, og forude venter trepartsforhandlinger, som blandt andet skal løse de omfattende rekrutteringsudfordringer i den offentlige sektor. Lærerforeningens formand, Gordon Ørskov Madsen, understreger, at løn er en del af løsningen, men at der skal tænkes bredt, hvis man skal løse rekrutteringskrisen.

 • OK24-processen

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok-24/ok24-processen 6. marts 2023

  Danmarks Lærerforenings kongres vedtog i efteråret 2023 foreningens overenskomstkrav. Før kravene blev vedtaget på kongressen har de været igennem en proces, hvor de behandles af DLF's organisatoriske led.

 • Foreningens historie

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/om-dlf/foreningens-historie 1. juni 2021

  Her kan du læse om stiftelsen af Danmarks Lærerforening og den generelle historie bag.

 • Danmarks Lærerforening fylder 150 år

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2024/januar/danmarks-laererforening-fylder-150-aar 3. januar 2024

  Da nytårsklokkerne ringede året 2024 ind, gik DLF ind til sit 150-års jubilæum. Det vil året igennem blive markeret, bl.a. med medlemsarrangementer rundt om i landet.

 • 10 - Valg af formand

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/kongres-i-danmarks-laererforening/kongres-september-2020/10-valg-af-formand 27. august 2020

  Her kan du hente de udsendte dokumenter vedrørende punkt 10

 • Forældresamarbejde

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/inspiration-til-laererarbejdet/foraeldresamarbejde 6. februar 2018

  På siderne her kan du finde en række gode råd og ideer, som kan hjælpe dig med at komme godt i gang med forældresamarbejdet. Læs mere under menupunkterne ovenfor.

 • DLF, DI og Metal: Alle elever bør have ret til at komme i erhvervspraktik

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/juli/dlf-di-og-metal-alle-elever-boer-have-ret-til-at-komme-i-erhvervspraktik 31. juli 2023

  Danmarks Lærerforening, Dansk Industri og Dansk Metal går nu sammen i fælles opfordring til politikerne: Giv samtlige elever i 6.-9. klasse krav på at komme i erhvervspraktik.


 • Her vises 31 til 40 ud af 210

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Udvalgte emner