Alle medlemmer

 • Forældresamarbejde

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/inspiration-til-laererarbejdet/foraeldresamarbejde 6. februar 2018

  På siderne her kan du finde en række gode råd og ideer, som kan hjælpe dig med at komme godt i gang med forældresamarbejdet. Læs mere under menupunkterne ovenfor.

 • Valg af tillidsrepræsentant

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/organisationen/tillidsrepraesentanter/valg-af-tr 10. november 2021

 • Debat: Lærerne og deres fagforening arbejder for bæredygtighed og grøn omstilling

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/oktober/debat-laererne-og-deres-fagforening-arbejder-for-baeredygtighed-og-groen-omstilling 4. oktober 2021

  Kredsene kan søge økonomisk støtte hos Lærerforeningen til bæredygtig omstilling til for eksempel netværk for medlemmer til at udveksle erfaringer, søge inspiration på tværs af skoler, til materialer og undervisningsformer med grøn omstilling og bæredygtighed eller til at præge skolen og kommunen i en grøn og bæredygtig retning, skriver næstformand Dorte Lange i et debatindlæg.

 • DLF's kongres opfordrer ministeren til at indføre nødundervisning

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2020/december/dlfs-kongres-opfordrer-ministeren-til-at-indfoere-noedundervisning 8. december 2020

  Nødundervisningen skal gælde i de 38 kommuner, der er ramt af restriktioner og delvis nedlukning

 • Undervisning - skolens kerneydelse

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/profession-og-kompetence/undervisning-skolens-kerneydelse 11. september 2019

  Undervisning er skolens kerneydelse. Undervisningen foregår, når læreren og børnehaveklasselederen skaber og fremmer læreprocesser hos eleverne, der giver eleverne viden og færdigheder, og tilgodeser deres personlige og faglige udvikling i henhold til folkeskolens værdigrundlag.

 • Understøttelseskassen

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/medlemsfordele/understoettelseskassen 11. maj 2016

  Understøttelseskassen kan give medlemmer af Danmarks Lærerforening en økonomisk håndsrækning i en ekstraordinær vanskelig økonomisk situation.

 • Drop præstationskultur og giv plads til dannelse

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2019/juni/drop-praestationskultur-og-giv-plads-til-dannelse 3. juni 2019

  En femtedel af de unge føler sig pressede. Folkeskolen skal ikke handle om at præstere og sammenligne, men om at mestre, skriver Yildiz Akdogan (S) og Jeanette Sjøberg i et debatindlæg i Altinget.

 • Den understøttende undervisning skal ikke tilbage igen

  Sti: https://www.dlf.org/pressemeddelelser/2021/november/den-understoettende-undervisning-skal-ikke-tilbage-igen 2. november 2021

  En ny undersøgelse viser, at 84 procent af alle kommuner gør brug af muligheden for at konvertere den understøttende undervisning (UUV).

 • Forhandlinger om OK21

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok21 17. august 2020

  Overenskomstafstemningerne er afsluttet. For lærere ansat i kommunerne og regionerne har 85,7 % stemt ja til forliget. På det statslige område har 73% af medlemmerne stemt ja til resultatet.

 • Debat: Styrk folkeskolens inklusionsmuligheder

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2019/juni/debat-styrk-folkeskolens-inklusionsmuligheder 13. juni 2019

  Børn lærer bedst i inkluderende fællesskaber. Derfor skal folkeskolen, eleverne og fællesskabet styrkes med en sund økonomi, der matcher ambitionerne og behovet, skriver DLF, Skole og Forældre og Skolelederforeningen.


 • Her vises 41 til 50 ud af 299

Udvalgte emner