Alle medlemmer

 • Debat: Inklusionsidealet løses kun gennem investeringer og tættere samarbejde

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/november/debat-inklusionsidealet-loeses-kun-gennem-investeringer-og-taettere-samarbejde 29. november 2021

  Da inklusionsloven blev indført, var det et smukt ideal, som er langt fra at lykkes. DLF foreslår derfor, at der skal findes brede, varige løsninger.

 • Danmarks Lærerforening henter millioner i løntjek til medlemmerne

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2018/december/danmarks-laererforening-henter-millioner-i-loentjek-til-medlemmerne 20. december 2018

  DLF har hentet 2.3 millioner til medlemmerne i årets 'Er du OK'-løntjek.

 • Fire fynske kredse går sammen om at skabe et grønt netværk

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/januar/fire-fynske-kredse-gaar-sammen-om-at-skabe-et-groent-netvaerk 28. januar 2022

  På Fyn drømmer de om at sætte deres aftryk på den grønne omstilling. Derfor er fire fynske kredse nu gået sammen om at søge midler fra den pulje, Danmarks Lærerforening har sat af til medlemsaktiviteter om grøn omstilling og bæredygtighed.

 • DLF ønsker opdeling af klasser for at undgå smitte

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/januar/dlf-oensker-opdeling-af-klasser-for-at-undgaa-smitte 4. januar 2022

  Når skolerne den 5. januar genåbner, kan der være behov for at inddele klasserne i mindre hold for at undgå smitte.

 • Fagligheden teknologiforståelse

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/fag/fagligheden-teknologiforstaaelse 25. februar 2021

  Der skal skabes rum og mulighed for, at fagligheden teknologiforståelse udvikles i samspil med lærerne og skolen, samtidig med at alle elever får lige vilkår for at blive kritiske borgere i en digital og teknologisk verden.

 • Overgreb mod børn

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/inspiration-til-laererarbejdet/overgreb-mod-boern 22. januar 2020

 • Debatindlæg: Fagbevægelsen må gå forrest i kampen for at afværge klimakrisen

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2020/december/debatindlaeg-fagbevaegelsen-maa-gaa-forrest-i-kampen-for-at-afvaerge-klimakrisen 7. december 2020

  Kampen for at afværge klimakrisen er en kamp for at sætte menneskers behov og levevilkår øverst, og her spiller fagbevægelsen en helt naturlig rolle, skriver Mads Tudvad (LL) og Dorte Lange (DLF) i et debatindlæg.

 • Kommunerne og lærerne enige om en ny arbejdstidsaftale

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2020/august/kommunerne-og-laererne-enige-om-en-ny-arbejdstidsaftale 11. august 2020

  Efter måneders forhandlinger har KL og Lærernes Centralorganisation indgået en aftale, der nu sendes til urafstemning blandt lærerne og godkendelse i KL’s bestyrelse.

 • Debat: 10. klasse er allerede en gevinst for samfundet

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2018/maj/debat-10-klasse-er-allerede-en-gevinst-for-samfundet 22. maj 2018

  10. klasse bør ikke flyttes fra folkeskolen og over på erhvervsskolerne, skriver formanden for DLF's undervisningsudvalg, Jeanette Sjøberg, og Mette With Hagensen fra Skole og Forældre i et debatindlæg i Politiken.

 • Debat: Undervisningen skal være formålsstyret - ikke verdensmålstyret

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/december/debat-undervisningen-skal-vaere-formaalsstyret-ikke-verdensmaalstyret-2 8. december 2021

  Der er en tendens til, at når noget er vigtigt, så ønskes det skrevet ind i ”pensum” for uddannelserne. Men verdensmålene er et internationalt fælles håndslag på værdier, som det internationale samfund finder vigtige, og de er ikke bestemt for at være styrende for undervisningen i fx folkeskolen i Danmark, skriver Dorte Lange i dette debatindlæg.


 • Her vises 71 til 80 ud af 299

Udvalgte emner