Alle medlemmer

 • Debatindlæg: Alle elever har ret til ny teknologiforståelse

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/april/debatindlaeg-alle-elever-har-ret-til-ny-teknologiforstaaelse 12. april 2021

  Danmark er et af verdens mest teknologiserede samfund. Eleverne i folkeskolen skal forstå deres samfund, og derfor skal teknologiforståelse introduceres som faglighed i folkeskolen, skriver Regitze Flannov, formanden for Uddannelsesudvalget i Danmarks Lærerforening til Skolemonitor.

 • Debat: Velkommen til et nyt skoleår i folkeskolen

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/august/debat-velkommen-til-et-nyt-skoleaar-i-folkeskolen 8. august 2022

  De kommende dage vil mere end en halv million børn tage hul på endnu et år i vores fælles folkeskole. DLF-formand Gordon Ørskov Madsen byder velkommen tilbage i et indlæg i Avisen Danmark.

 • Kronik: Alle skal føle sig hjemme i skolen

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2018/januar/kronik-alle-skal-foele-sig-hjemme-i-skolen 24. januar 2018

  Det er afgørende for vellykket integration, at vi bliver bedre til at inkludere indvandrerbørn i folkeskolen og i samfundet, skriver næstformand Dorte Lange i en kronik i Jyllands-Posten.

 • KL og DLF: Samarbejde skal sikre lærerne en aftale

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2020/januar/kl-og-dlf-der-er-lagt-et-grundlag-for-et-godt-samarbejde 8. januar 2020

  Der hviler et stort ansvar på vores skuldre, når der skal forhandles en aftale i 2020, skriver DLF-formand Anders Bondo Christensen og KL-formand Jacob Bundsgaard.

 • KL, DLF og Skolelederforeningen foreslår ny model for evaluering- og bedømmelse i folkeskolen

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/maj/kl-dlf-og-skolelederforeningen-foreslaar-ny-model-for-evaluering-og-bedoemmelse-i-folkeskolen 3. maj 2021

  Det skal være slut med nationale test i folkeskolen, som vi kender dem. Test skal i højere grad kunne bruges til at styrke den enkelte elevs faglige udvikling, end tilfældet er i dag. Derfor fremlægger KL, Danmarks Lærerforening og Skolelederforeningen en række anbefalinger til et nyt evaluerings- og bedømmelsessystem.

 • DLF får bevilling til at styrke kønsopmærksomhed i undervisningen

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/december/dlf-faar-bevilling-til-at-styrke-koensopmaerksomhed-i-undervisningen 1. december 2021

  En bevilling fra Villum Fonden på 2,4 mio. kr. skal styrke lærernes bevidsthed om kønsopmærksomhed i undervisningen.

 • Skolens ledelse

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/inspiration-til-laererarbejdet/skolens-ledelse 15. marts 2019

 • Danmarks Lærerforening vælger formand og næstformand

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2019/oktober/danmarks-laererforening-vaelger-formand-og-naestformand 3. oktober 2019

  Ved foreningens kongres har de delegerede sat navne på formandskabet i den kommende kongresperiode. De delegerede har genvalgt det nuværende formandskab.

 • Lærere mangler tid og viden til at hjælpe børn med bekymrende skolefravær

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/september/laerere-mangler-tid-og-viden-til-at-hjaelpe-boern-med-skolefravaer 24. september 2021

  Børns Vilkår og Egmont Fonden sætter i en ny undersøgelse fokus på, at lærerne mangler tid og viden til at hjælpe børn, der har bekymrende skolefravær.

 • Debat: Sæt de unge i centrum

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/februar/debat-saet-de-unge-i-centrum 10. februar 2022

  Alt for mange unge under 25 har hverken afsluttet, er i gang med en ungdomsuddannelse eller i arbejde. Derfor skal vi finde fælles løsninger, så vi kan sætte de unge i centrum, skriver fmd. Gordon Ørskov Madsen i dette debatindlæg.


 • Her vises 81 til 90 ud af 299

Udvalgte emner