Andre interessenter

 • DUS og Undervisningsministeriet inviterer til konference

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2019/januar/dus-og-undervisningsministeriet-inviterer-til-konference 8. januar 2019

  Kom med til konference om den professionelles trivsels betydning for kvalitet i undervisningen 21. januar i København. Læs mere her.

 • Udskolingen på dagsordenen

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/udskoling/udskolingen-er-sat-paa-dagsordenen 26. april 2018

  Udskolingen er sat på dagsordenen af forligspartierne og andre interessenter blandt andet, fordi det ikke er lykkedes at løfte kvaliteten og øge interessen for erhvervsuddannelserne i det ønskede omfang.

 • 10. klasse

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/inspiration-til-laererarbejdet/udskoling/10-klasse 9. februar 2018

  Udover at være et led i elevernes almene dannelse skal 10. klasse også bidrage til at afklare deres personlige interesser.

 • Ny forskning: Resultatstyring skader – også på folkeskoleområdet

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2016/april/ny-forskning_resultatstyring-skader_ogsaa-paa-folkeskoleomraadet 14. april 2016

  Resultatbaseret styring via måltal, kontrol- og dokumentationskrav virker stik imod hensigten på folkeskoleområdet samt to andre velfærdsområder, viser en ny forskningsbaseret rapport fra KORA. Politikerne bliver nødt til at tage rapportens konklusioner alvorligt og stole på, at lærerne er kvalificerede til at vurdere elevernes faglige niveau uden brug af snævre mål og test, påpeger Anders Bondo Christensen.

 • Mød Lærerforeningen på Folkemødet

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2017/maj/moed-laererforeningen-paa-folkemoedet 31. maj 2017

  Igen i år mødes meningsdannere, medier, interesseorganisationer og politikere på Folkemødet på Bornholm. Danmarks Lærerforening deltager traditionen tro både med egne arrangementer og i andres debatter.

 • Efter sammenbrud: Nyt aftaleudkast på bordet

  Sti: https://www.dlf.org/pressemeddelelser/2013/marts/efter-sammenbrud-nyt-aftaleudkast-paa-bordet 22. marts 2013

  Danmarks Lærerforening imødekommer KL med endnu et aftaleudkast til OK13

 • Ernæring og sundhed

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/uddannelsesmuligheder/ernaering-og-sundhed 15. marts 2019

 • Kort om DLF

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/om-dlf/kort-om-danmarks-laererforening 27. marts 2019

 • 62 kommuner har indgået et lokalt samarbejde om arbejdstid

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2016/marts/62-kommuner-har-indgaaet-lokalaftaler-om-arbejdstid 8. marts 2016

  Ifølge Anders Bondo Christensen er der tale om en positiv udvikling. Københavns kommune ser ud til at blive den næste aftale-kommune, skriver Dagbladet Politiken

 • PISA

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/evaluering-og-proever/pisa 15. marts 2019

  PISA er en international undersøgelse, der tester elevernes kundskaber. Den gennemføres af OECD hvert tredje år.


 • Her vises 1 til 10 ud af 163

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Udvalgte emner