Andre interessenter

 • Udskolingen på dagsordenen

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/udskoling/udskolingen-er-sat-paa-dagsordenen 26. april 2018

  Udskolingen er sat på dagsordenen af forligspartierne og andre interessenter blandt andet, fordi det ikke er lykkedes at løfte kvaliteten og øge interessen for erhvervsuddannelserne i det ønskede omfang.

 • 10. klasse

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/inspiration-til-laererarbejdet/udskoling/10-klasse 9. februar 2018

  Udover at være et led i elevernes almene dannelse skal 10. klasse også bidrage til at afklare deres personlige interesser.

 • Ny forskning: Resultatstyring skader – også på folkeskoleområdet

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2016/april/ny-forskning_resultatstyring-skader_ogsaa-paa-folkeskoleomraadet 14. april 2016

  Resultatbaseret styring via måltal, kontrol- og dokumentationskrav virker stik imod hensigten på folkeskoleområdet samt to andre velfærdsområder, viser en ny forskningsbaseret rapport fra KORA. Politikerne bliver nødt til at tage rapportens konklusioner alvorligt og stole på, at lærerne er kvalificerede til at vurdere elevernes faglige niveau uden brug af snævre mål og test, påpeger Anders Bondo Christensen.

 • Efter sammenbrud: Nyt aftaleudkast på bordet

  Sti: https://www.dlf.org/pressemeddelelser/2013/marts/efter-sammenbrud-nyt-aftaleudkast-paa-bordet 22. marts 2013

  Danmarks Lærerforening imødekommer KL med endnu et aftaleudkast til OK13

 • Ernæring og sundhed

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/uddannelsesmuligheder/ernaering-og-sundhed 15. marts 2019

 • 62 kommuner har indgået et lokalt samarbejde om arbejdstid

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2016/marts/62-kommuner-har-indgaaet-lokalaftaler-om-arbejdstid 8. marts 2016

  Ifølge Anders Bondo Christensen er der tale om en positiv udvikling. Københavns kommune ser ud til at blive den næste aftale-kommune, skriver Dagbladet Politiken

 • PISA

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/evaluering-og-proever/pisa 3. oktober 2019

  PISA er en international undersøgelse, der tester elevernes kundskaber. Den gennemføres af OECD hvert tredje år.

 • Kort om DLF

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/om-dlf/kort-om-danmarks-laererforening 15. januar 2020

 • Kortere skoledag åbner nye døre

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2017/juli/kortere-skoledag-aabner-nye-doere 17. juli 2017

  Når 82 procent af eleverne synes, at dagen er for lang, er det tid til at kigge på kvaliteten i timerne i stedet for mængden. Det påpeger forsknings- og udviklingschef på VIA University College, Andreas Rasch-Christensen, i en analyse i Politiken.

 • Skolereform bliver dyr for kommunerne

  Sti: https://www.dlf.org/pressemeddelelser/2013/juni/skolereform-bliver-dyr-for-kommunerne 7. juni 2013

  Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening, har følgende kommentarer til den politiske aftale om en revision af folkeskoleloven.


 • Her vises 1 til 10 ud af 156

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Udvalgte emner