Ansatte i kommuner

 • Danmarks Lærerforening: Skolerne kan ikke vente til det nye år på flere test

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/december/danmarks-laererforening-skolerne-kan-ikke-vente-til-det-nye-aar-paa-flere-test 17. december 2021

  Danmarks Lærerforening vil have fart på testindsatsen på skolerne for de lærere og elever, der fortsat møder fysisk op i nødpasning og på specialskoler.

 • Ret til nedsat arbejdstid

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/senior-og-jubilaeum/ret-til-nedsat-arbejdstid 5. oktober 2022

  Nedsat arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i kommune og region.

 • Omsorgsdage

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/barsel-og-boern/omsorgsdage 10. maj 2021

  Er du offentlig ansat har du ret til 2 omsorgsdage med sædvanlig løn pr. barn om året. Omsorgsdagene omfatter begge forældre og gælder til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år.

 • Ferie og pension under orlov

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/barsel-og-boern/barsels-og-foraeldreorlov/ferie-og-pension-under-orlov 10. maj 2021

 • Fritvalgsordningen

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/pension/overenskomstpension/skjult_fritvalgsordning 5. januar 2016

 • Planlæg din orlov – fleksible muligheder

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/barsel-og-boern/barsels-og-foraeldreorlov/planlaeg-din-orlov-fleksible-muligheder 10. maj 2021

  Reglerne for orlovsfravær og barselsdagpenge er suppleret med en række fleksibilitetsmuligheder, som betyder, at du som forælder kan tilrettelægge orloven mere fleksibelt. Nogle muligheder skal aftales med din arbejdsgiver, og andre orlovsmodeller har du en egentlig ret til at benytte.

 • Ernæring og sundhed

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/loen/ansat-i-en-kommune/ernaering-og-sundhed 17. april 2023

  Se, hvilken løn og hvilke tillæg du får som professionsbachelor i ernæring og sundhed

 • Konsulent og lærer ved specialundervisningen for voksne

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/loen/ansat-i-en-kommune/konsulent-og-laerer-specuv-for-voksne 17. april 2023

  Se, hvilken løn og hvilke tillæg du får som lærer og konsulent på kommunale institutioner for specialundervisning for voksne.

 • Forhandlingsudspil

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok18/ok18-forloebet/forhandlingsudspil 1. marts 2018

  Her kan du se de forhandlingsudspil Lærernes Centralorganisation har lagt frem i forhandlingerne om lærernes arbejdstid

 • Børnehaveklasseleder

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/loen/ansat-i-en-kommune/boernehaveklasseleder 17. april 2023

  Se hvilken løn og hvilke tillæg du får som børnehaveklasseleder på grundløn eller anciennitetsløn.


 • Her vises 41 til 50 ud af 65

  1 2 3 4 5 6 7

Udvalgte emner