Ansatte i kommuner

 • Debat: Vi har brug for en ambitiøs velfærdslov, der gør en forskel for borgerne

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/november/debat-vi-har-brug-for-en-ambitioes-velfaerdslov-der-goer-en-forskel-for-borgerne 8. november 2021

  Den kommende velfærdslov er en historisk mulighed for at fremtidssikre velfærden i takt med, at vi bliver flere danskere. Men regeringens udspil er ikke ambitiøst nok. Hvis loven for alvor skal kunne mærkes hos den enkelte borger og beskytte mod udhuling af velfærden, skal der mere til.

 • Overbevisende ”ja” til OK21 fra lærerne

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/april/overbevisende-ja-til-ok21-fra-laererne 19. april 2021

  Overenskomstafstemningerne er netop afsluttet for lærere ansat i kommunerne og regionerne. 85,7 % har stemt ja til forliget. På det statslige område har 73% af medlemmerne stemt ja til resultatet.

 • Overbevisende ”ja” til OK21 fra lærerne

  Sti: https://www.dlf.org/pressemeddelelser/2021/april/overbevisende-ja-til-ok21-fra-laererne 19. april 2021

  Overenskomstafstemningerne er netop afsluttet for lærere ansat i kommunerne og regionerne. 85,7 % har stemt ja til forliget. På det statslige område har 73% af medlemmerne stemt ja til resultatet.

 • Debat: 5. oktober fejrer vi Lærerens Dag

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2018/oktober/debat-laererne-har-brug-for-anerkendelse-og-raaderum 4. oktober 2018

  Skal lærerne kunne lykkes med deres vigtige opgave, kræver det anerkendelse - ikke blot på Lærerens Dag, men hele året. Sådan skriver Dorte Lange i et debatindlæg.

 • Danmarks Lærerforening: Skolerne kan ikke vente til det nye år på flere test

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/december/danmarks-laererforening-skolerne-kan-ikke-vente-til-det-nye-aar-paa-flere-test 17. december 2021

  Danmarks Lærerforening vil have fart på testindsatsen på skolerne for de lærere og elever, der fortsat møder fysisk op i nødpasning og på specialskoler.

 • Barsels- og forældreorlov

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/barsel-og-boern/barsels-og-foraeldreorlov 10. maj 2021

  Alle forældre har ret til fravær fra arbejdet på grund af graviditet, barsels- og forældreorlov. Adoptanter er omfattet af samme regler som biologiske forældre.

 • Læs Folkeskolens indstik om OK21-afstemningen

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/marts/laes-folkeskolens-indstik-om-ok21-afstemningen 25. marts 2021

  Der er nu indgået forlig om fornyelse af overenskomst for alle offentligt ansatte medlemmer af Danmarks Lærerforening, uanset om man er ansat i stat, region eller kommune. Læs hele indstikket om aftalerne og urafstemningen her.

 • Omsorgsdage

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/barsel-og-boern/omsorgsdage 10. maj 2021

  Er du offentlig ansat har du ret til 2 omsorgsdage med sædvanlig løn pr. barn om året. Omsorgsdagene omfatter begge forældre og gælder til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år.

 • Ferie og pension under orlov

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/barsel-og-boern/barsels-og-foraeldreorlov/ferie-og-pension-under-orlov 10. maj 2021

 • Fritvalgsordningen

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/pension/overenskomstpension/skjult_fritvalgsordning 5. januar 2016


 • Her vises 41 til 50 ud af 72

  1 2 3 4 5 6 7 8

Udvalgte emner