Ansatte i kommuner

 • Planlæg din orlov – fleksible muligheder

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/barsel-og-boern/barsels-og-foraeldreorlov/planlaeg-din-orlov-fleksible-muligheder 10. maj 2021

  Reglerne for orlovsfravær og barselsdagpenge er suppleret med en række fleksibilitetsmuligheder, som betyder, at du som forælder kan tilrettelægge orloven mere fleksibelt. Nogle muligheder skal aftales med din arbejdsgiver, og andre orlovsmodeller har du en egentlig ret til at benytte.

 • Ernæring og sundhed

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/loen/ansat-i-en-kommune/ernaering-og-sundhed 28. april 2022

  Se, hvilken løn og hvilke tillæg du får som professionsbachelor i ernæring og sundhed

 • Ret til nedsat arbejdstid

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/senior-og-jubilaeum/ret-til-nedsat-arbejdstid 19. maj 2022

  Nedsat arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i kommune og region.

 • Konsulent og lærer ved specialundervisningen for voksne

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/loen/ansat-i-en-kommune/konsulent-og-laerer-specuv-for-voksne 28. april 2022

  Se, hvilken løn og hvilke tillæg du får som lærer og konsulent på kommunale institutioner for specialundervisning for voksne.

 • Forhandlingsudspil

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok18-forloebet/forhandlingsudspil 1. marts 2018

  Her kan du se de forhandlingsudspil Lærernes Centralorganisation har lagt frem i forhandlingerne om lærernes arbejdstid

 • Børnehaveklasseleder

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/loen/ansat-i-en-kommune/boernehaveklasseleder 28. april 2022

  Se hvilken løn og hvilke tillæg du får som børnehaveklasseleder på grundløn eller anciennitetsløn.

 • Seniordage Kommune

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/senior-og-jubilaeum/seniordage-kommunen 29. maj 2015

  Du har som månedslønnet i en kommune ret til seniordage fra det kalenderår, du fylder 60 år.

 • UU-Vejleder

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdstid/arbejdstid-for-ansatte-i-kommunerne/uu-vejleder 18. september 2019

  Her kan du læse om arbejdstiden for vejledere ved Ungdommens Uddannelsesvejledning. Artiklen orienterer også om vilkårene for vejledere, der samtidig underviser i folkeskolen.

 • Psykolog

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/loen/ansat-i-en-kommune/psykolog 28. april 2022

  Se, hvilken løn og hvilke tillæg du får som skolepsykolog

 • Lærer i folkeskolen

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/loen/ansat-i-en-kommune/laerer-i-folkeskolen 25. september 2019

  Se, hvilken løn og hvilke tillæg du får som lærer i folkeskolen på grundløn eller anciennitetsløn.


 • Her vises 51 til 60 ud af 72

  1 2 3 4 5 6 7 8

Udvalgte emner