Ansatte i kommuner

  • Ansat ved specialundervisning for voksne

    Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdstid/arbejdstid-for-ansatte-i-kommunerne/ansat-ved-specialundervisning-for-voksne 13. april 2023

    Arbejdstiden er som udgangspunkt ens for alle her i landet, nemlig 37 timer om ugen i 52 uger om året. Det giver en bruttoarbejdstid på omkring 1924 timer om året, afhængig af søgnehelligdagenes placering.


  • Her vises 51 til 51 ud af 51

    1 2 3 4 5 6

Udvalgte emner