Ansatte i regioner

 • Enighed om OK24-forlig for Danmarks Lærerforenings medlemmer i staten

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2024/marts/enighed-om-ok24-forlig-for-danmarks-laererforenings-medlemmer-i-staten 18. marts 2024

  Parterne er nået til enighed om organisationsaftaler for DLF’s medlemmer på det statslige område. Dermed er alle tre arbejdsgiverområder afsluttet.

 • Hovedstyrelsens anbefaling

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok-24/hovedstyrelsens-anbefaling 22. marts 2024

  Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse anbefaler at stemme ja til det samlede overenskomstresultat. Resultatet indfrier mange af de krav, kongressen havde stillet, sikrer en historisk høj værdi til medlemmerne og åbner flere døre til fremtiden.

 • OK24: Aftale på plads for Danmarks Lærerforenings medlemmer i regionerne

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2024/marts/ok24-aftale-paa-plads-for-dlfs-medlemmer-i-regionerne 12. marts 2024

  Parterne er nået til enighed om en toårig overenskomst for DLF’s medlemmer på det regionale område. Den samlede aftale sikrer blandt andet generelle lønstigninger på 6,5 pct., et nyt anciennitetstrin til regionale konsulenter og et forhøjet tillæg til lærere i regionerne.

 • Ferie for ansatte i kommuner, regioner og stat

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/ferie/ferie-for-ansatte-i-kommuner-regioner-og-stat 28. juni 2019

  Hvis du er ansat i enten en kommune, region eller på en statslig arbejdsplads, er du omfattet af ferieaftaler, som giver dig yderligere rettigheder end dem du har ret til i henhold til ferieloven.

 • Samarbejdssystemer – strukturen

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/med-og-su/samarbejds-og-med-udvalg 18. december 2015

 • OK24: Forlig på det statslige område

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2024/februar/ok24-forlig-paa-det-statslige-omraade 11. februar 2024

  Parterne på det statslige område er nået til enighed om et toårigt forlig, der blandt andet sikrer reallønsfremgang til ansatte i staten og en samlet økonomisk ramme på 8,8 procent suppleret med en ekstra udmøntning sidst i perioden, der kommer oven i de 8,8 procent.

 • Generelt om OK 13 og lovindgrebet

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok13-forloebet/generelt-om-ok13 26. marts 2019

 • Forhandlinger om OK24

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok-24/forhandlinger-om-ok24 12. december 2023

  Kravene til OK24 blev udvekslet med arbejdsgiverne i december 2023. Det gælder både de generelle krav, der vedrører henholdsvis alle kommunalt, regionalt og statsligt ansatte, og de specielle krav, der alene gælder på Lærernes Centralorganisations (LC) forhandlingsområde.

 • Samarbejdspartnere

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/om-dlf/samarbejdspartnere 1. juni 2021

  Danmarks Lærerforening arbejder tæt sammen med en række hoved-/centralorganisationer, forhandlingsorganisationer og underviserorganisationer om at varetage lønmodtagernes fælles interesser, overenskomstkrav samt faglige og pædagogiske forhold.

 • Debat: Det handler både om løn og arbejdsvilkår, hvis vi skal have flere uddannede lærere i folkeskolen

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2024/februar/debat-det-handler-baade-om-loen-og-arbejdsvilkaar-hvis-vi-skal-have-flere-uddannede-laerere-i-folkeskolen 29. februar 2024

  Det er helt afgørende, at vi får skabt rammer og arbejdsvilkår, der gør det attraktivt at blive og være lærer i folkeskolen. Alligevel møder jeg ved forhandlingsbordet arbejdsgivere, der slår sig i tøjret, hver gang løsningerne kræver noget af dem, skriver DLF-formand Gordon Ørskov Madsen i et debatindlæg i Arbejderen.


 • Her vises 1 til 10 ud af 40

  1 2 3 4

Udvalgte emner