Ansatte i regioner

  • Ligeløn kræver en tre-partsaftale – og politisk medspil

    Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/april/ligeloen-kraever-en-tre-partsaftale-og-politisk-medspil 26. april 2021

    På tværs af de forskellige fagforbund på det offentlige område er der en udbredt enighed om, at nogle af de uligheder i lønniveau, der eksisterer i den offentlige sektor, ikke kan begrundes i uddannelsesniveau el.lign. De er mest af alt et resultat af nogle historiske tilfældigheder, og det skal vi have rettet op på. Tre-parts aftale er eneste gyldige løsning, når vi skal holde os inden for rammerne af aftalesystemet, skriver formand Gordon Ørskov Madsen.

  • Ferie for ansatte i kommuner, regioner og stat

    Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/ferie/ferie-for-ansatte-i-kommuner-regioner-og-stat 28. juni 2019

    Hvis du er ansat i enten en kommune, region eller på en statslig arbejdsplads, er du omfattet af ferieaftaler, som giver dig yderligere rettigheder end dem du har ret til i henhold til ferieloven.

  • Samarbejdssystemer – strukturen

    Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/med-og-su/samarbejds-og-med-udvalg 18. december 2015

  • Topaktører: Opgør med budgetloven kan give milliarder til velfærd

    Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2020/februar/opgoer-med-budgetloven-kan-give-milliarder-til-velfaerd 19. februar 2020

    Budgetloven forhindrer udviklingen i dansk velfærd, og det er tid til at gøre op med den. Det skriver en række aktører fra kommuner, regioner og faglige organisationer i et debatindlæg.

  • Generelt om OK 13 og lovindgrebet

    Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok13-forloebet/generelt-om-ok13 26. marts 2019

  • Samarbejdspartnere

    Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/om-dlf/samarbejdspartnere 1. juni 2021

    Danmarks Lærerforening arbejder tæt sammen med en række hoved-/centralorganisationer, forhandlingsorganisationer og underviserorganisationer om at varetage lønmodtagernes fælles interesser, overenskomstkrav samt faglige og pædagogiske forhold.

  • OK-forlig for 140.000 regionalt ansatte

    Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/februar/ok-forlig-for-140000-regionalt-ansatte 20. februar 2021

    Forhandlingsfællesskabet har i dag indgået et 3-årigt forlig, der sikrer reallønnen for de regionalt ansatte. Aftalen indeholder bl.a. generelle lønstigninger for alle regionalt ansatte på 5,02 % i perioden.

  • Debat: Sammenhold er vores DNA

    Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2019/januar/debat-sammenhold-er-vores-dna 11. januar 2019

    Fællesskabet i fagbevægelsen er centralt, hvis man skal finde fælles løsninger ved OK21. Det skriver de offentlige fagforbund i et debatindlæg.

  • Krav

    Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok18-forloebet/krav 12. december 2017

    Parterne har udvekslet overenskomstkrav

  • Regionale overenskomster og aftaler

    Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/find-overenskomster-og-aftaler/regionale-overenskomster-og-aftaler 7. april 2022


  • Her vises 1 til 10 ud af 39

    1 2 3 4

Udvalgte emner