Ansatte i regioner

 • OK21: Aftale på plads for lærerne på det regionale område

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/marts/ok21-aftale-paa-plads-for-laererne-paa-det-regionale-omraade 1. marts 2021

  Der er landet en aftale mellem LC og RLTN for lærerne på det regionale område. OK-aftalen forbedrer reallønnen og løfter lønnen ekstra for blandt andre børnehaveklasselederne.

 • Planlæg din orlov – fleksible muligheder

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/barsel-og-boern/barsels-og-foraeldreorlov/planlaeg-din-orlov-fleksible-muligheder 10. maj 2021

  Reglerne for orlovsfravær og barselsdagpenge er suppleret med en række fleksibilitetsmuligheder, som betyder, at du som forælder kan tilrettelægge orloven mere fleksibelt. Nogle muligheder skal aftales med din arbejdsgiver, og andre orlovsmodeller har du en egentlig ret til at benytte.

 • Regionale

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok18-forloebet/krav/regionale 12. december 2017

 • Aftale om arbejdstiden på det regionale område

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/januar/aftale-underskrevet-paa-det-regionale-omraade 18. januar 2021

  Parterne blevet enige om en arbejdstidsaftale for medlemmerne på det regionale område. Dermed er der indgået aftaler på alle tre områder.

 • Ernæring og sundhed

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/loen/ansat-i-en-region/ernaering-og-sundhed 5. oktober 2022

  Se hvilken løn og hvilke tillæg du får som professionsbachelor i ernæring og sundhed

 • Både elever og lærere på specialskolerne er pressede

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/februar/baade-elever-og-laerere-paa-specialskolerne-er-pressede 3. februar 2021

  Lærere ansat på specialskoler peger på, at både elevernes og lærernes trivsel er presset, mens det øvrige samfund er nedlukket.

 • Timelønnet

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/loen/ansat-i-en-region/timeloennet 5. oktober 2022

  Se, hvilken løn du får som timelønnet lærer ved specialundervisning for børn og voksne.

 • Seniorordning i kommune/region

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/senior-og-jubilaeum/seniorordninger/seniorordning-i-kommuner-og-regioner 13. oktober 2021

  Du har som ansat i en kommune eller en region mulighed for at få forskellige seniorordninger, fra du fylder 52 år.

 • Løn

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/loen 29. oktober 2021

  Din løn afhænger af, hvor du er ansat. Klik derfor på dit ansættelsessted for at komme videre til din løn.


 • Her vises 31 til 39 ud af 39

  1 2 3 4

Udvalgte emner