Ansatte i regioner

 • Omsorgsdage

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/barsel-og-boern/omsorgsdage 10. maj 2021

  Er du offentlig ansat har du ret til 2 omsorgsdage med sædvanlig løn pr. barn om året. Omsorgsdagene omfatter begge forældre og gælder til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år.

 • Ferie og pension under orlov

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/barsel-og-boern/barsels-og-foraeldreorlov/ferie-og-pension-under-orlov 10. maj 2021

 • Fritvalgsordningen

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/pension/overenskomstpension/skjult_fritvalgsordning 5. januar 2016

 • OK21: Aftale på plads for lærerne på det regionale område

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/marts/ok21-aftale-paa-plads-for-laererne-paa-det-regionale-omraade 1. marts 2021

  Der er landet en aftale mellem LC og RLTN for lærerne på det regionale område. OK-aftalen forbedrer reallønnen og løfter lønnen ekstra for blandt andre børnehaveklasselederne.

 • Planlæg din orlov – fleksible muligheder

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/barsel-og-boern/barsels-og-foraeldreorlov/planlaeg-din-orlov-fleksible-muligheder 10. maj 2021

  Reglerne for orlovsfravær og barselsdagpenge er suppleret med en række fleksibilitetsmuligheder, som betyder, at du som forælder kan tilrettelægge orloven mere fleksibelt. Nogle muligheder skal aftales med din arbejdsgiver, og andre orlovsmodeller har du en egentlig ret til at benytte.

 • Regionale

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok18-forloebet/krav/regionale 12. december 2017

 • Ret til nedsat arbejdstid

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/senior-og-jubilaeum/ret-til-nedsat-arbejdstid 19. maj 2022

  Nedsat arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i kommune og region.

 • Aftale om arbejdstiden på det regionale område

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/januar/aftale-underskrevet-paa-det-regionale-omraade 18. januar 2021

  Parterne blevet enige om en arbejdstidsaftale for medlemmerne på det regionale område. Dermed er der indgået aftaler på alle tre områder.

 • Både elever og lærere på specialskolerne er pressede

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/februar/baade-elever-og-laerere-paa-specialskolerne-er-pressede 3. februar 2021

  Lærere ansat på specialskoler peger på, at både elevernes og lærernes trivsel er presset, mens det øvrige samfund er nedlukket.

 • Ernæring og sundhed

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/loen/ansat-i-en-region/ernaering-og-sundhed 4. november 2021

  Se hvilken løn og hvilke tillæg du får som professionsbachelor i ernæring og sundhed


 • Her vises 31 til 40 ud af 43

  1 2 3 4 5

Udvalgte emner