Ansatte i stat

 • Krav

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok18-forloebet/krav 12. december 2017

  Parterne har udvekslet overenskomstkrav

 • Resultatet af forhandlingerne på KL-området

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok18-resultat-kommuner/resultatet-af-forhandlingerne-paa-kl-omraadet 8. maj 2018

 • Covid19: Aftale på plads om offentligt ansattes arbejdsvilkår

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2020/marts/covid19-aftale-paa-plads-om-offentligt-ansattes-arbejdsvilkaar 27. marts 2020

  Regeringen og det offentlige arbejdsmarkeds parter er enige om aftale for de offentligt ansattes rettigheder i hjemsendelsesperioden grundet coronaudbruddet.

 • Særligt for kommende adoptanter

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/barsel-og-boern/barsels-og-foraeldreorlov/saerligt-for-kommende-adoptanter 10. maj 2021

  Som adoptant er du i udgangspunktet omfattet af samme regler for orlov, som biologiske forældre. Det er dog en betingelse, at de adoptionssøgende myndigheder har bestemt, at du som adoptant eller adopterende ægtefælle i en periode skal være i hjemmet.

 • Statslige overenskomster og aftaler

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/find-overenskomster-og-aftaler/statslige-overenskomster-og-aftaler 19. april 2022

  De statslige overenskomster og aftaler fastsætter løn, arbejdstid og ansættelsesvilkår for de ansatte i staten

 • Kørselsgodtgørelse

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/tjenesterejser-og-transport/koerselsgodtgoerelse 16. maj 2022

  Du kan få kørselsgodtgørelse, hvis du skal bruge din egen bil, motorcykel, knallert eller cykel på tjenesterejse eller i arbejdstiden.

 • Sorgorlov

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/barsel-og-boern/sorgorlov 10. maj 2021

  Mister du et barn under 18 år, har du ret til sorgorlov i 26 uger efter barnets død. Denne ret til orlov gælder begge forældre/adoptanter. Du bør kontakte din TR eller kreds for at høre nærmere.

 • Den nye ferielov

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/ferie/den-nye-ferielov 28. juni 2019

  Folketinget har vedtaget en ny ferielov, som er blevet implementeret i de enkelte overenskomster.

 • Jubilæumsgratiale

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/senior-og-jubilaeum/jubilaeumsgratiale 19. maj 2022

  Du kan få et jubilæumsgratiale, hvis du har været ansat i 25, 40 eller 50 år. Du skal selv søge om at få gratialet udbetalt.

 • Sygdom og ulykke i familien

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/barsel-og-boern/sygdom-og-ulykke-i-familien 10. maj 2021

  Hvis et nært familiemedlem er ude for en akut ulykke eller bliver alvorligt syg, kan du få fri fra dit arbejde. Der er forskellige regler og muligheder for fravær ved sygdom og ulykke i familien, og du bør derfor kontakte din TR eller kreds for at høre nærmere.


 • Her vises 11 til 20 ud af 58

  1 2 3 4 5 6

Udvalgte emner