Ansatte i stat

 • Ansættelse

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/jobsoegning-og-ansaettelse/ansaettelse 6. januar 2016

  Du skal være opmærksom på en række ting, når du bliver ansat på en arbejdsplads.

 • Resultatet af forhandlingerne på RLTN-området

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok18-resultat-regioner/resultatet-af-forhandlingerne-paa-det-regionale-omraade 15. maj 2018

 • Debat: Vi har brug for en ambitiøs velfærdslov, der gør en forskel for borgerne

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/november/debat-vi-har-brug-for-en-ambitioes-velfaerdslov-der-goer-en-forskel-for-borgerne 8. november 2021

  Den kommende velfærdslov er en historisk mulighed for at fremtidssikre velfærden i takt med, at vi bliver flere danskere. Men regeringens udspil er ikke ambitiøst nok. Hvis loven for alvor skal kunne mærkes hos den enkelte borger og beskytte mod udhuling af velfærden, skal der mere til.

 • Arbejdstid

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok18-resultat-stat/arbejdstid 4. maj 2018

 • Nordjysk skolelukning bør gælde alle klassetrin

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2020/november/nordjysk-skolelukning-boer-gaelde-alle-klassetrin 5. november 2020

  De seneste restriktioner om nedlukning af offentlige institutioner - herunder skoler - er ifølge Danmarks Lærerforening et nødvendigt tiltag. Men alle klassetrin bør sendes hjem

 • Frie Fagskoler

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdstid/arbejdstid-for-ansatte-i-staten/frie-fagskoler 13. september 2021

  Hvis du er ansat som lærer på en af de frie fagskoler, er du omfattet af en række regler for din arbejdstid.

 • Samarbejdssystemer – strukturen

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/med-og-su/samarbejds-og-med-udvalg 18. december 2015

 • Samarbejdspartnere

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/om-dlf/samarbejdspartnere 1. juni 2021

  Danmarks Lærerforening arbejder tæt sammen med en række hoved-/centralorganisationer, forhandlingsorganisationer og underviserorganisationer om at varetage lønmodtagernes fælles interesser, overenskomstkrav samt faglige og pædagogiske forhold.

 • Seniordage Staten

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/senior-og-jubilaeum/seniordage-staten 19. maj 2022

  Hvis du er månedslønnet i staten, optjener du seniorbonus, fra det kalenderår du fylder 62 Seniorbonussen udgør 0,8 pct. af din sædvanlige årsløn

 • Hvad får jeg for overarbejde?

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/loen/ansat-i-staten/skjult_spg_overarbejde 30. november 2015


 • Her vises 21 til 30 ud af 58

  1 2 3 4 5 6

Udvalgte emner