Ansatte i stat

 • Gør læreruddannelsen femårig, så vi sikrer dygtige lærere

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2019/marts/goer-laereruddannelsen-femaarig-saa-vi-sikrer-dygtige-laerere 11. marts 2019

  Der er behov for at udvikle lærerprofessionen, og en kandidatuddannelse kan sikre et kvalitetsløft, skriver DLF's Jeanette Sjøberg, Charlotte Ipsen og Steen Simonsen i en kronik i Information.

 • Kronik: Her er pengene, der skal løfte velfærden

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2020/januar/kronik-her-er-pengene-der-skal-loefte-velfaerden 13. januar 2020

  Den velfærdsmodel, vi kender, vil være fortid, hvis ikke vi finder pengene til daginstitutioner, skoler, uddannelser, sundhed, socialt udsatte og ældreforsorg. Men pengene er der. Det skriver DLF-formand Anders Bondo Christensen sammen med en række andre formænd i en kronik i Politiken.

 • Ernæring og sundhed

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/loen/ansat-i-staten/ernaering-og-sundhed 28. april 2022

  Se, hvilken løn og hvilke tillæg du får som professionsbachelor i ernæring og sundhed ansat i staten

 • Undervisere på SOSU-skolerne

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdstid/arbejdstid-for-ansatte-i-staten/undervisere-ved-sosu-skolerne 13. september 2021

  I 2021 er der indgået en ny aftale om arbejdstid på det statslige område.

 • Planlæg din orlov – fleksible muligheder

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/barsel-og-boern/barsels-og-foraeldreorlov/planlaeg-din-orlov-fleksible-muligheder 10. maj 2021

  Reglerne for orlovsfravær og barselsdagpenge er suppleret med en række fleksibilitetsmuligheder, som betyder, at du som forælder kan tilrettelægge orloven mere fleksibelt. Nogle muligheder skal aftales med din arbejdsgiver, og andre orlovsmodeller har du en egentlig ret til at benytte.

 • Seniorordning i staten

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/senior-og-jubilaeum/seniorordninger/seniorordning-i-staten 4. september 2019

  Du har som ansat i staten som udgangspunkt mulighed for at få forskellige seniorordninger, fra du fylder 60 år.

 • Konsulent

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/loen/ansat-i-staten/konsulent 18. maj 2022

  Se, hvilken løn og hvilke tillæg du får som konsulent ansat i staten

 • Enighed om OK21-aftale for lærerne i staten

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/marts/enighed-om-ok21-aftale-for-laererne-i-staten 16. marts 2021

  Parterne er nået til enighed om en treårig overenskomst for lærerne på det statslige område. Dermed er alle tre områder afsluttet og skal nu til urafstemning blandt medlemmerne.

 • Enighed om ny arbejdstidsaftale på det statslige område

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/januar/enighed-om-ny-arbejdstidsaftale-paa-det-statslige-omraade 5. januar 2021

  Efter flere måneders forhandling er parterne blevet enige om en ny aftale om arbejdstiden for underviserne på det statslige område. Aftalen vil indgå som en del af det samlede OK21-resultat.

 • Aftale om arbejdstiden på det regionale område

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/januar/aftale-underskrevet-paa-det-regionale-omraade 18. januar 2021

  Parterne blevet enige om en arbejdstidsaftale for medlemmerne på det regionale område. Dermed er der indgået aftaler på alle tre områder.


 • Her vises 41 til 50 ud af 58

  1 2 3 4 5 6

Udvalgte emner