Ansatte i stat

 • Planlæg din orlov – fleksible muligheder

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/barsel-og-boern/barsels-og-foraeldreorlov/planlaeg-din-orlov-fleksible-muligheder 10. maj 2021

  Reglerne for orlovsfravær og barselsdagpenge er suppleret med en række fleksibilitetsmuligheder, som betyder, at du som forælder kan tilrettelægge orloven mere fleksibelt. Nogle muligheder skal aftales med din arbejdsgiver, og andre orlovsmodeller har du en egentlig ret til at benytte.

 • Seniorordning i staten

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/senior-og-jubilaeum/seniorordninger/seniorordning-i-staten 4. september 2019

  Du har som ansat i staten som udgangspunkt mulighed for at få forskellige seniorordninger, fra du fylder 60 år.

 • Konsulent

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/loen/ansat-i-staten/konsulent 17. april 2023

  Se, hvilken løn og hvilke tillæg du får som konsulent ansat i staten

 • Debat: Vi kan ikke sikre fremtidens ældrepleje uden gode undervisere

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/marts/debat-vi-kan-ikke-sikre-fremtidens-aeldrepleje-uden-gode-undervisere 27. marts 2023

  SOSU-uddannelser oplever højere frafald end andre erhvervsuddannelser. Højere kvalitet af undervisningen er en vigtig del af løsningen, skriver Danmarks Lærerforening, Dansk Sygeplejeråd og Danske SOSU-skoler i et fælles indlæg i Altinget.

 • Enighed om OK21-aftale for lærerne i staten

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/marts/enighed-om-ok21-aftale-for-laererne-i-staten 16. marts 2021

  Parterne er nået til enighed om en treårig overenskomst for lærerne på det statslige område. Dermed er alle tre områder afsluttet og skal nu til urafstemning blandt medlemmerne.

 • Aftale om arbejdstiden på det regionale område

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/januar/aftale-underskrevet-paa-det-regionale-omraade 18. januar 2021

  Parterne blevet enige om en arbejdstidsaftale for medlemmerne på det regionale område. Dermed er der indgået aftaler på alle tre områder.

 • Enighed om ny arbejdstidsaftale på det statslige område

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/januar/enighed-om-ny-arbejdstidsaftale-paa-det-statslige-omraade 5. januar 2021

  Efter flere måneders forhandling er parterne blevet enige om en ny aftale om arbejdstiden for underviserne på det statslige område. Aftalen vil indgå som en del af det samlede OK21-resultat.

 • Løn og øvrige resultater

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok18/ok18-resultat-stat/loen-og-oevrige-resultater 4. maj 2018

 • Ret til nedsat arbejdstid

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/senior-og-jubilaeum/ret-til-nedsat-arbejdstid-i-staten 24. februar 2016

  Nedsat arbejdstid for ansatte på frie fagskoler og private gymnasiers grundskoler i Staten.

 • Ansat ved private gymnasiers grundskoler

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/loen/ansat-i-staten/ansat-ved-private-gymnasiers-grundskoler 17. april 2023

  Se, hvilken løn og hvilke tillæg du får som lærer og børnehaveklasseleder ved et privat gymnasiums grundskoleafdeling.


 • Her vises 41 til 50 ud af 55

  1 2 3 4 5 6

Udvalgte emner