Kredsen

 • Ulykke eller erhvervssygdom?

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/arbejdsskader/ulykke-eller-erhvervssygdom 30. august 2019

 • Certificering

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/arbejdsmiljoerepraesentant/certificering 30. august 2019

  Arbejdstilsynet kan certificere en virksomheds indsats om arbejdsmiljø og dermed tildele virksomheden en smiley med krone på.

 • Lovpligtig uddannelse

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/arbejdsmiljoerepraesentant/lovpligtig-uddannelse 2. september 2019

  Alle medlemmer af arbejdsmiljøgruppen skal kvalificeres til at løse opgaverne om arbejdsmiljø. Både arbejdsmiljørepræsentanten (AMR) og arbejdslederen (AL) skal derfor gennemgå den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse af tre dages varighed.

 • Skole og SFO i samme lokaler

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/fysisk-arbejdsmiljoe/skole-og-sfo-i-samme-hus 3. september 2019

  Deler skole og SFO lokaler eller fællesarealer, er det vigtigt med klare aftaler om oprydning osv. Der skal aftales fælles retningslinier for brugen af fælleslokaler, og gensidig hensyntagen er en forudsætning for et positivt samarbejde mellem skole og fritidsordning.

 • APV

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/apv 6. september 2019

  APV - eller Arbejdspladsvurdering - den lovpligtige gennemgang af arbejdspladsens sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold. Læs her om hvordan, hvornår, hvorfor og ikke mindst af hvem.

 • Risikovurdering

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/apv/risikovurdering 21. september 2016

  Risikovurdering er en erfaringsbaseret eller ”sund fornuft” vurdering af ændringer i arbejdet, som er svære at forudse eller først er kendt kort tid før de indtræder.

 • Indeklima

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/fysisk-arbejdsmiljoe/indeklima 17. september 2019

 • Hvad går det centrale kontingent til

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/oekonomi/hvad-gaar-kontingentet-til 24. september 2019

  Her kan du se foreningens centrale indtægter og hvordan vi bruger dine centrale kontingentkroner.

 • Find din kreds på landkortet

  Sti: https://www.dlf.org/service-menu/kontakt/find-din-kreds-paa-landkort 25. september 2019

  Her kan du hurtigt finde alle lokale kredse i Danmarks Lærerforening. Se kontaktinformationer i boksen eller klik på din kommune for at gå direkte til kredsens hjemmeside.

 • Skolebyggeri

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/fysisk-arbejdsmiljoe/skolebyggeri 13. november 2019

  Skolens arbejdsmiljøgruppe skal efter arbejdsmiljølovens bestemmelser deltage i planlægningen af byggeri, hvad enten der er tale om renovering, ombygning, tilbygning eller nybyggeri.


 • Her vises 91 til 100 ud af 129

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Udvalgte emner