Kredsen

 • Rådgivning om psykisk arbejdsmiljø

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/raadgivning-om-psykisk-arbejdsmiljoe 12. august 2020

  Danmarks Lærerforenings rådgivning om psykisk arbejdsmiljø og henvisning til psykolog eller psykoterapeut.

 • Tjenstlig samtale

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/sygefravaer-og-tjenstlig-samtale/tjenstlig-samtale 18. september 2020

  Hvis du bliver indkaldt til en tjenstlig samtale, er din leder formentlig utilfreds med noget. Du bør hverken møde uforberedt eller komme alene. Tag tillidsrepræsentanten eller en anden med som bisidder.

 • Anerkendelse og erstatning

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/arbejdsskader/anerkendelse-og-erstatning 9. november 2020

 • Formandskab og forretningsudvalg

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/organisationen/formandskab-og-forretningsudvalg 16. december 2020

  Foreningens formand og næstformand vælges af kongressen for en fireårig periode. Forretningsudvalget er nedsat af hovedstyrelsen.

 • Vilkår for politisk valgte

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/oekonomi/vilkaar-for-politisk-valgte 8. marts 2021

 • Bruxelleskontoret

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/internationalt-samarbejde/bruxelleskontoret 11. marts 2021

 • Fysisk og psykisk vold

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/fysisk-og-psykisk-vold 14. april 2021

 • Analyser: Undervisningen

  Sti: https://www.dlf.org/service-menu/tal-og-analyser/undervisningen 4. maj 2021

 • FN's verdensmål

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/vi-arbejder-for-dig/fns-verdensmaal 16. juni 2021

 • Kommunale overenskomster og aftaler

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/find-overenskomster-og-aftaler/kommunale-overenskomster-og-aftaler 29. september 2021

  De kommunale overenskomster og aftaler fastsætter løn, arbejdstid og ansættelsesvilkår for de ansatte i kommunerne.


 • Her vises 111 til 120 ud af 129

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Udvalgte emner