Kredsen

 • Hvorfor er der forskel på lønnen fra kommune til kommune?

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/loen/ansat-i-en-kommune/skjult_spg_kommunaleloenforskelle 19. november 2015

 • Hvorfor er der forskel på lønnen fra region til region?

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/loen/ansat-i-en-region/skjult_spg_regionaleloenforskelle 25. november 2015

 • Få hjælp til din arbejdsskadesag

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/arbejdsskader/faa-hjaelp-til-din-arbejdsskadesag 9. marts 2018

 • Din stilling nedlægges - tjenestemænd

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/opsigelse-og-forflyttelse/din-stilling-nedlaegges 27. marts 2019

  Læs om rettigheder som tjenestemand og om rådighedsløn.

 • Din stilling nedlægges - overenskomstansatte

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/opsigelse-og-forflyttelse/arbejdsmangel-overenskomstansatte 27. marts 2019

  Læs om hvordan du skal forholde dig, hvis du som overenskomstansat bliver sagt op.

 • TR’s regelgrundlag og kommunikation med foreningen

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/for-tillidsvalgte-og-saerlige-medlemsgrupper/nyvalgte-tillidsrepraesentanter/tr-s-regelgrundlag-og-kommunikation-med-foreningen 1. juli 2015

  Det er vigtigt, at du løbende får information fra foreningen. Husk, at du skal give kredsen din e-mailadresse, så foreningen centralt kan komme i kontakt med dig.

 • Hvornår stiger min løn?

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/loen/ansat-i-en-region/skjult_spg_loenstigning 25. november 2015

 • Hvornår stiger min løn?

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/loen/ansat-i-en-kommune/skjult_spg_loenstigning 19. november 2015

 • Pensionister

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/for-tillidsvalgte-og-saerlige-medlemsgrupper/pensionister 22. marts 2021

  Som pensionist kan du fortsat være medlem af Danmarks Lærerforening og nyde en lang række fordele.

 • Tillidsrepræsentanter

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/for-tillidsvalgte-og-saerlige-medlemsgrupper/tillidsrepraesentanter 1. november 2021


 • Her vises 11 til 20 ud af 129

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Udvalgte emner