Kredsen

 • Medlemsundersøgelse: Alt for få kender til retningslinjer om forebyggelse af seksuel chikane

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2020/november/medlemsundersoegelse-alt-for-faa-kender-til-retningslinjer-om-forebyggelse-af-seksuel-chikane 10. november 2020

  Syv ud af ti lærere kender ikke til retningslinjerne om forebyggelse af seksuel chikane på deres arbejdsplads. Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Lærerforening. Undersøgelsen viser også, at kun 4,1 procent af de adspurgte har oplevet seksuel chikane.

 • Skolekonsulent

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdstid/arbejdstid-for-ansatte-i-kommunerne/skolekonsulent 18. september 2019

  Skal jeg sidde på kontoret og læse mine fagtidsskrifter, eller kan jeg gøre det hjemme? Hvad med invitationen fra forlaget? Hvem bestemmer i det hele taget over min arbejdsdag, når jeg er skolekonsulent?

 • Private gymnasiers grundskoler

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdstid/arbejdstid-for-ansatte-i-staten/private-gymnasiers-grundskoler 13. september 2021

  Her kan du læse om, hvordan arbejdstiden er aftalt, hvis du er ansat som lærer eller børnehaveklasseleder på et privat gymnasiums grundskole. De fleste ledere vil være omfattet af arbejdstidsreglerne for statens tjenestemænd uden højeste arbejdstid

 • TR's rolle

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/for-tillidsvalgte-og-saerlige-medlemsgrupper/nyvalgte-tillidsrepraesentanter/trs-rolle 1. juli 2015

  Som tillidsrepræsentant er du en nøgleperson på din arbejdsplads. Du varetager medlemmernes interesser og er Danmarks Lærerforenings lokale repræsentant og skal bl.a. modtage og videregive informationer fra foreningen. Du har opgaver som tillidsvalgt og er talsperson for dine kollegaer over for ledelsen.

 • Skolepsykolog

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdstid/arbejdstid-for-ansatte-i-kommunerne/skolepsykolog 18. september 2019

  Som skolepsykolog kan du i vid udstrækning selv tilrettelægge dit arbejde i samarbejde med din leder og dine kolleger.

 • Syg i længere periode

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/sygefravaer-og-tjenstlig-samtale/syg-i-laengere-periode 16. januar 2016

  Hvis du er sygemeldt fra dit arbejde i mere end 30 dage, skal du udfylde bestemte dokumenter og deltage i en række samtaler på jobcentret og din arbejdsplads.

 • Danmarks Lærerforening har sikret 73 millioner erstatningskroner til medlemmer ramt af arbejdsskader

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/november/danmarks-laererforening-har-sikret-73-millioner-erstatningskroner-til-medlemmer-ramt-af-arbejdsskader 22. november 2021

  I 2020 har Danmarks Lærerforening hjulpet foreningens medlemmer til at få økonomisk erstatning for samlet 73 millioner kroner.

 • Anmeldelse af arbejdsskader

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/arbejdsskader/anmeldelse-af-arbejdsskader 21. august 2019

 • Ansat i en kommune

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/loen/ansat-i-en-kommune 4. november 2021

  Du kan læse mere om, hvad din løn består af her på siden, eller du kan gå direkte til din løn ved at vælge din stilling i menuen ovenfor.

 • Ansat i en region

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/loen/ansat-i-en-region 4. november 2021

  Du kan læse mere om, hvad din løn består af her på siden, eller du kan gå direkte til din løn i menuen ovenfor.


 • Her vises 21 til 30 ud af 129

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Udvalgte emner