Kredsen

 • Mere om afsked og forflyttelse

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/opsigelse-og-forflyttelse/mere-om-afsked-og-forflyttelse 23. oktober 2019

  Kontakt din lokale kreds, før du siger op, eller hvis din arbejdsgiver ønsker dig opsagt.

 • Ansættelse

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/jobsoegning-og-ansaettelse/ansaettelse 6. januar 2016

  Du skal være opmærksom på en række ting, når du bliver ansat på en arbejdsplads.

 • Praktiklærer

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/uddannelsesmuligheder/efter-og-videreuddannelse/praktiklaerer 3. juli 2014

 • TR's vilkår

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/for-tillidsvalgte-og-saerlige-medlemsgrupper/nyvalgte-tillidsrepraesentanter/trs-vilkaar 1. juli 2015

  Kredsen informerer dig om evt. aftaler om tid til dit TR-arbejde. Under alle omstændigheder skal du drøfte med din leder, hvor meget tid du har til dine opgaver som talsperson og møder med fællestillidsrepræsentanten.

 • Ernæring og sundhed

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/loen/ansat-i-en-region/ernaering-og-sundhed 4. november 2021

  Se hvilken løn og hvilke tillæg du får som professionsbachelor i ernæring og sundhed

 • Ernæring og sundhed

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/loen/ansat-i-en-kommune/ernaering-og-sundhed 8. november 2021

  Se, hvilken løn og hvilke tillæg du får som professionsbachelor i ernæring og sundhed

 • Tjenestemand

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/pension/tjenestemandspension 30. december 2015

  Som pensioneret tjenestemand har du ret til tjenestemandspension resten af livet

 • Underviser på SOSU-skole

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/loen/ansat-i-staten/underviser-paa-sosu-skole 4. november 2021

  Se, hvilken løn og hvilke tillæg du får som underviser på en Social- og Sundhedsskole

 • Bliv aktiv som tillidsvalgt på din skole eller i din lokale lærerkreds

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/medlemskab-og-kontingent/bliv-aktiv-i-dlf 1. november 2021

  Overvejer du at stille op til en tillidspost? Eller er du bare nysgerrig på, hvad det vil sige at være tillidsvalgt? Så læs med her!

 • Pension før folkepensionsalderen

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/pension/tjenestemandspension/pension-foer-folkepensionsalderen 30. december 2015

  Som tjenestemand kan du gå på pension, før du når folkepensionsalderen.


 • Her vises 31 til 40 ud af 129

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Udvalgte emner