Kredsen

 • I job og kronisk eller længerevarende syg

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/nedsat-arbejdsevne/i-job-og-kronisk-eller-laengerevarende-syg 4. marts 2021

  Selvom du har en kronisk eller længerevarende sygdom, har du stadig mulighed for at fortsætte med at arbejde.

 • Forløbet på jobcentret

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/sygefravaer-og-tjenstlig-samtale/syg-i-laengere-periode/forloebet-paa-jobcentret 20. september 2021

  Hvis du er sygemeldt i en periode på mere end 30 dage, skal du udfylde en række dokumenter og deltage i samtaler på jobcentret.

 • UU-Vejleder

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdstid/arbejdstid-for-ansatte-i-kommunerne/uu-vejleder 18. september 2019

  Her kan du læse om arbejdstiden for vejledere ved Ungdommens Uddannelsesvejledning. Artiklen orienterer også om vilkårene for vejledere, der samtidig underviser i folkeskolen.

 • Sammenhæng mellem kommune og skoleøkonomi

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/kompetenceudvikling/bliv-klogere-paa-skoleoekonomi/sammenhaeng-mellem-kommune-og-skoleoekonomi 7. september 2015

 • Frie Fagskoler

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdstid/arbejdstid-for-ansatte-i-staten/frie-fagskoler 13. september 2021

  Hvis du er ansat som lærer på en af de frie fagskoler, er du omfattet af en række regler for din arbejdstid.

 • Valg af tillidsrepræsentant

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/organisationen/tillidsrepraesentanter/valg-af-tr 10. november 2021

 • Lærere stemmer klart ’ja’ til ny arbejdstidsaftale

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2020/september/laerere-stemmer-klart-ja-til-ny-arbejdstidsaftale 1. september 2020

  Med 67,2 procent af de afgivne stemmer har Danmarks Lærerforening godkendt den nye arbejdstidsaftale. Aftalen faldt på plads med KL den 11. august.

 • Arbejdets tilrettelæggelse

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdstid/arbejdstid-for-ansatte-i-staten/private-gymnasiers-grundskoler/arbejdets-tilrettelaeggelse 3. oktober 2013

  Her kan du læse om, hvordan din arbejdstid tilrettelægges. Det drejer sig om hvilke planlægningsdokumenter, du har krav på, samt muligheden for at din tillidsrepræsentant kan aftale akkorder på dele af skoletiden

 • Skolekonsulent

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/loen/ansat-i-en-kommune/skolekonsulent 4. november 2021

  Som skolekonsulent i kommunen og ved PPR kan du være aflønnet som konsulent eller som lærer med konsulentfunktioner

 • Politisk Påvirkningsarbejde og udvælgelse af interessenter

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/kompetenceudvikling/bliv-klogere-paa-skoleoekonomi/politisk-paavirkningsarbejde-og-udvaelgelse-af-interessenter 7. september 2015


 • Her vises 41 til 50 ud af 129

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Udvalgte emner