Kredsen

 • Ansat ved private gymnasiers grundskoler

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/loen/ansat-i-staten/ansat-ved-private-gymnasiers-grundskoler 4. november 2021

  Se, hvilken løn og hvilke tillæg du får som lærer og børnehaveklasseleder ved et privat gymnasiums grundskoleafdeling.

 • Undervisere på SOSU-skolerne

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdstid/arbejdstid-for-ansatte-i-staten/undervisere-ved-sosu-skolerne 13. september 2021

  I 2021 er der indgået en ny aftale om arbejdstid på det statslige område.

 • Kredse

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/organisationen/kredse 5. maj 2021

 • Arbejdsmiljø

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe 29. marts 2019

  Danmarks Lærerforening tilbyder personlig rådgivning om psykisk arbejdsmiljø og bistår dig i din arbejdsskadesag. Læs også om vold og trusler, indeklima og fysiske arbejdsforhold.

 • Lærere og børnehaveklasseledere i folkeskolen

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdstid/arbejdstid-for-ansatte-i-kommunerne/laerere-og-boernehaveklasseledere-i-folkeskolen 6. august 2021

  Vær opmærksom på at KL og LC har indgået ny aftale om arbejdstid for undervisere i kommunerne. Aftalen træder i kraft 1. august 2021, dog således at visse bestemmelser om samarbejde og planlægning gælder fra den 1. januar 2021 med henblik på, at alle dele af den nye aftale kan virke senest fra skoleåret 2021/2022

 • Arbejdstidskort

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdstid/arbejdstid-for-ansatte-i-kommunerne/laerere-og-boernehaveklasseledere-i-folkeskolen/arbejdstidskort 16. januar 2015

 • Debat: Lærerne og deres fagforening arbejder for bæredygtighed og grøn omstilling

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/oktober/debat-laererne-og-deres-fagforening-arbejder-for-baeredygtighed-og-groen-omstilling 4. oktober 2021

  Kredsene kan søge økonomisk støtte hos Lærerforeningen til bæredygtig omstilling til for eksempel netværk for medlemmer til at udveksle erfaringer, søge inspiration på tværs af skoler, til materialer og undervisningsformer med grøn omstilling og bæredygtighed eller til at præge skolen og kommunen i en grøn og bæredygtig retning, skriver næstformand Dorte Lange i et debatindlæg.

 • Det konkrete arbejde med ressourceallokering

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/kompetenceudvikling/bliv-klogere-paa-skoleoekonomi/det-konkrete-arbejde-med-ressourceallokering 7. september 2015

 • Lærerprofessionens betydning

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/profession-og-kompetence/laererprofessionens-betydning 11. september 2019

 • Filmen DLF i Sierra Leone

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/internationalt-samarbejde/solidaritet-og-bistand/dlf-i-sierra-leone 30. august 2021

  DLF har produceret en oplysningsfilm om samarbejdet med Sierra Leones lærerforening SLTU


 • Her vises 51 til 60 ud af 129

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Udvalgte emner