Kredsen

 • Fakta om DLF

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/om-dlf/fakta-om-dlf 1. juni 2021

  Danmarks Lærerforening er fagforening for lærere ansat i folkeskolen samt en række mindre medlemsgrupper. På denne side kan du finde information om foreningens mission og vision, principprogram, vedtægter, historie og samarbejdspartnere.

 • Bliv medlem af Danmarks Lærerforening

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/medlemskab-og-kontingent/medlem-af-dlf 7. marts 2017

  Som medlem af Danmarks Lærerforening har du en stærk fagforening i ryggen. Vi arbejder for dig og dine arbejdsvilkår og hjælper dig, hvis du kommer i knibe på din arbejdsplads.

 • Arbejdstidsaftale 2020 (kommuner)

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/arbejdstidsaftale-2020-kommuner 10. august 2020

  Lærerne har fået en arbejdstidsaftale (A20), som omfatter alle undervisere i kommunerne. Aftalen er indgået mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC).

 • Faglige foreninger

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/faglige-foreninger 17. juni 2021

  Læs om de faglige foreninger og deres samarbejde med DLF. De faglige foreninger i gruppe 1 er for særlige stillingskategorier i folkeskolen, og gruppe 2 er foreninger knyttet til fagene.

 • Kommunernes overordnede økonomi

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/kompetenceudvikling/bliv-klogere-paa-skoleoekonomi/kommunernes-overordnede-oekonomi 7. september 2015

  Og statens styring heraf

 • Inspiration til opfølgning på lærerressourcen

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/kompetenceudvikling/bliv-klogere-paa-skoleoekonomi/inspiration-til-opfoelgning-paa-laererressourcen 7. september 2015

 • De vigtigste kommuneopdelte nøgletal om skoleøkonomi

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/kompetenceudvikling/bliv-klogere-paa-skoleoekonomi/de-vigtigste-kommuneopdelte-noegletal-om-skoleoekonomi 7. september 2015

  Social-og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal - hurtigt overblik over udviklinger og til sammenligning af kommuner

 • Bliv klogere på overenskomster

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/bliv-klogere-paa-overenskomster 13. november 2017

  Bliv klogere på, hvad en overenskomst er og læs mere om forhandlingssystemet.

 • Brev fra ministeren og KL: Vigtigt med fokus på hygiejne og sikkerhed på skolerne

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2020/november/brev-fra-ministeren-og-kl-til-alle-landets-skoler 2. november 2020

  Lærerne skal være trygge ved at gå på arbejde, skriver Pernille Rosenkrantz-Theil og Thomas Gyldal Petersen i fælles brev til alle landets skoler.

 • Kommunerne og lærerne enige om en ny arbejdstidsaftale

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2020/august/kommunerne-og-laererne-enige-om-en-ny-arbejdstidsaftale 11. august 2020

  Efter måneders forhandlinger har KL og Lærernes Centralorganisation indgået en aftale, der nu sendes til urafstemning blandt lærerne og godkendelse i KL’s bestyrelse.


 • Her vises 61 til 70 ud af 129

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Udvalgte emner