Kredsen

 • Fælles brev med KL og Skolelederne om implementeringen af A20

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/januar/faelles-brev-med-kl-og-skolelederne-om-implementeringen-af-a20 22. januar 2021

  DLF, KL og Skolelederforeningen har d. 22. januar udsendt et fælles brev om implementeringen af A20. Brevet er sendt til skolechefer, lærerkedse, skoleledelser og tillidsrepræsentanter. Læs indholdet af det fælles brev.

 • Lærere og skoleledere i fælles vaccineopråb

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/marts/laerere-og-skoleledere-i-faelles-vaccineopraab 12. marts 2021

  Regeringen vil ændre vaccinestrategi, så man fremadrettet alene vaccinerer efter alder. Både Danmarks Lærerforening og Skolelederforeningen mener ikke, at det er rimeligt.

 • Læs Folkeskolens indstik om OK21-afstemningen

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/marts/laes-folkeskolens-indstik-om-ok21-afstemningen 25. marts 2021

  Der er nu indgået forlig om fornyelse af overenskomst for alle offentligt ansatte medlemmer af Danmarks Lærerforening, uanset om man er ansat i stat, region eller kommune. Læs hele indstikket om aftalerne og urafstemningen her.

 • Opgaver og funktion

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/arbejdsmiljoerepraesentant/opgaver-og-funktion 23. maj 2014

 • Velkommen som AMR

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/arbejdsmiljoerepraesentant/velkommen-som-amr 3. oktober 2013

 • Rygepolitik

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/fysisk-arbejdsmiljoe/rygepolitik 3. oktober 2013

 • Ytringsfrihed

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/psykisk-arbejdsmiljoe/ytringsfrihed 17. januar 2016

 • Sociale medier

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/psykisk-arbejdsmiljoe/sociale-medier 18. januar 2016

 • Pligter og ansvar

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/arbejdsmiljoerepraesentant/pligter-og-ansvar 1. september 2017

 • Tid til arbejdet

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/arbejdsmiljoerepraesentant/tid-til-arbejdet 1. september 2017


 • Her vises 71 til 80 ud af 129

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Udvalgte emner