Nyuddannede

 • Nyuddannede

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/for-tillidsvalgte-og-saerlige-medlemsgrupper/nyuddannede 7. april 2021

 • Debat: Skær ikke i nyuddannedes dagpenge

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/januar/debat-skaer-ikke-i-nyuddannedes-dagpenge 20. januar 2022

  Sammen med en række formænd for fagforeningerne er vi med i dette opråb om, at der ikke skæres i nyuddannedes dagpenge.

 • Gør læreruddannelsen femårig, så vi sikrer dygtige lærere

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2019/marts/goer-laereruddannelsen-femaarig-saa-vi-sikrer-dygtige-laerere 11. marts 2019

  Der er behov for at udvikle lærerprofessionen, og en kandidatuddannelse kan sikre et kvalitetsløft, skriver DLF's Jeanette Sjøberg, Charlotte Ipsen og Steen Simonsen i en kronik i Information.

 • En bedre læreruddannelse giver dygtigere elever

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2018/december/en-bedre-laereruddannelse-giver-dygtigere-elever 17. december 2018

  Et kvalitetsløft af læreruddannelsen er helt afgørende, skriver formanden for DLF's undervisningsudvalg, Jeanette Sjøberg, i et debatindlæg.

 • Praktik i læreruddannelsen

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/profession-og-kompetence/praksis-i-laereruddannelsen 15. januar 2021

  Koblingen mellem teori og praksis i læreruddannelsen skal styrkes. Danmarks Lærerforening har vedtaget 8 pejlemærker, som skal styrke koblingen mellem teori og praksis i læreruddannelsen

 • Bondo: Danske lærere skal have den bedst mulige uddannelse

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2019/januar/bondo-danske-laerere-skal-have-den-bedst-mulige-uddannelse 15. januar 2019

  Vi skal være ambitiøse i forhold til uddannelsen af de lærere, der er helt afgørende for en god skole, siger Anders Bondo efter ny evaluering af læreruddannelsen.

 • Antallet af lærere uden for folkeskolen stiger

  Sti: https://www.dlf.org/pressemeddelelser/2021/november/antallet-af-laerere-uden-for-folkeskolen-stiger 2. november 2021

  Mens der i store dele af landet er efterspørgsel efter flere uddannede lærere på de kommunale skoler, vælger et stadig større antal lærere et job uden for folkeskolen.

 • Debatindlæg: Politikerne skal på banen for at forhindre praksis- og ansvarschok for nye lærere

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/juni/debatindlaeg-politikerne-skal-paa-banen-for-at-forhindre-praksis-og-ansvarschok-for-nye-laerere 4. juni 2021

  I Norge er Stortinget gået aktivt ind i forsøget på at sikre nye lærere bedre vilkår. Det samme bør regeringen og Folketinget også gøre, skriver Regitze Flannov fra Danmarks Lærerforening.

 • Ny fælles front for læreruddannelsen: Mere undervisning, bedre praktikker og en betydelig investering er nødvendig

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/november/ny-faelles-front-for-laereruddannelsen-mere-undervisning-bedre-praktikker-og-en-betydelig-investering-er-noedvendig-for-en-bedre-laereruddannelse 25. november 2021

  DLF, LL, KL og Danske Professionshøjskoler er kommet med deres anbefalinger til, hvordan en bedre læreruddannelse kan skrues sammen. Parterne går ligeledes sammen om alliancen "Sammen om læreruddannelsen", som løbende skal følge op på, at anbefalingerne bliver realiseret ved en eventuel vedtagelse.

 • Debatindlæg: Forslag til en styrket læreruddannelse

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/februar/debatindlaeg-forslag-til-en-styrket-laereruddannelse 25. februar 2021

  Lærerens grundfaglighed skal styrkes, og der skal fokus på understøttelse af lærerpersonligheden og den professionelle dømmekraft. En ambitiøs og bæredygtig læreruddannelse kan ikke rummes i en bacheloruddannelse, skriver Regitze Flannov, formand for Undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening.


 • Her vises 1 til 10 ud af 15

  1 2

Udvalgte emner