Pensionister

 • TR, barsel, opsparing af frihed og pensionister på det kommunale område

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok-24/ok24-resultat-kommuner/tr-barsel-opsparing-af-frihed-og-pensionister-paa-det-kommunale-omraade 14. marts 2024

  I dette afsnit beskrives, hvad der gælder for dig, der er ansat efter Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne (”læreroverenskomsten”) og Overenskomst for professionsbachelorer m.fl. ansat inden for KL’s forhandlingsområde (”PB-overenskomsten”), indgået mellem KL og LC.

 • TR, barsel, opsparing af frihed og pensionister på det regionale område

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok-24/ok24-resultat-regioner/tr-barsel-opsparing-af-frihed-og-pensionister-paa-det-regionale-omraade 14. marts 2024

  I dette afsnit beskrives, hvad der gælder for dig, der er ansat efter Overenskomst vedrørende lærere m.fl. ved specialundervisning for børn og voksne (”læreroverenskomsten i regionerne”) og Overenskomst for ernærings- og husholdningsøkonomer (”PB-overenskomsten i regionerne”), indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og LC.

 • OK24-resultat (regioner)

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok-24/ok24-resultat-regioner 1. december 2022

  Her kan du læse mere om resultatet på det regionale område.

 • OK24-resultat (kommuner)

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok-24/ok24-resultat-kommuner 2. april 2024

  Her kan du læse mere om resultatet på det kommunale område.

 • Nyhedsmagasinet Ræson

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/medlemsfordele/blade-boeger-magasiner/nyhedsmagasinet-raeson 16. marts 2017

  Medlemmer af Danmarks Lærerforening kan få rabat på magasinerne RÆSON og ÆRA.

 • Pensionister

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/for-tillidsvalgte-og-saerlige-medlemsgrupper/pensionister 25. september 2023

  Som pensionist kan du fortsat være medlem af Danmarks Lærerforening og nyde en lang række fordele, fx arrangementer i din lokale kreds og gode medlemstilbud.

 • Kontaktpersoner - Fraktion 4

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/for-tillidsvalgte-og-saerlige-medlemsgrupper/pensionister/kontaktpersoner 29. februar 2024

  Læs om hovedstyrelsesmedlem, kongresdelegerede og årsmøderepræsentanter.

 • Fakta om DLF

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/om-dlf/fakta-om-dlf 1. juni 2021

  Danmarks Lærerforening er fagforening for lærere ansat i folkeskolen samt en række mindre medlemsgrupper.

 • Kompetenceudvikling på det regionale område

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok-24/ok24-resultat-regioner/kompetenceudvikling-paa-det-regionale-omraade 14. marts 2024

  I dette afsnit beskrives, hvad der gælder for dig, der er ansat efter Overenskomst vedrørende lærere m.fl. ved specialundervisning for børn og voksne (”læreroverenskomsten i regionerne”) og Overenskomst for ernærings- og husholdningsøkonomer (”PB-overenskomsten i regionerne”), indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og LC.

 • Pensionister medlemsfordele

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/for-tillidsvalgte-og-saerlige-medlemsgrupper/pensionister/pensionister-medlemsfordele 11. januar 2024

  Som pensioneret medlem af Danmarks Lærerforening får du del i en lang række fordele


 • Her vises 1 til 10 ud af 25

  1 2 3

Udvalgte emner