Pensionister

 • Seniorkurser 2024

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/for-tillidsvalgte-og-saerlige-medlemsgrupper/pensionister/seniorkurser-2024 7. februar 2023

  Find datoer for Danmarks Lærerforenings seniorkurser i 2024 og læs om ansøgning.

 • Kongressen i Danmarks Lærerforening

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/organisationen/kongressen 23. november 2022

  Kongressen er foreningens højeste myndighed og udstikker de overordnede retningslinjer for foreningens arbejde.

 • Regionale lønstigninger

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok-24/ok24-resultat-regioner/regionale-loenstigninger 14. marts 2024

  I dette afsnit beskrives, hvad der gælder for dig, der er ansat efter Overenskomst vedrørende lærere m.fl. ved specialundervisning for børn og voksne (”læreroverenskomsten i regionerne”) og Overenskomst for ernærings- og husholdningsøkonomer (”PB-overenskomsten i regionerne”), indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og LC.

 • Andre elementer fra den kommunale aftale

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok-24/ok24-resultat-kommuner/andre-elementer-fra-den-kommunale-aftale 14. marts 2024

  I dette afsnit beskrives, hvad der gælder for dig, der er ansat efter Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne (”læreroverenskomsten”) og Overenskomst for professionsbachelorer m.fl. ansat inden for KL’s forhandlingsområde (”PB-overenskomsten”), indgået mellem KL og LC.

 • Andre elementer fra den regionale aftale

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok-24/ok24-resultat-regioner/andre-elementer-fra-den-regionale-aftale 14. marts 2024

  I dette afsnit beskrives, hvad der gælder for dig, der er ansat efter Overenskomst vedrørende lærere m.fl. ved specialundervisning for børn og voksne (”læreroverenskomsten i regionerne”) og Overenskomst for ernærings- og husholdningsøkonomer (”PB-overenskomsten i regionerne”), indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og LC.

 • Urafstemning om OK24

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok-24/urafstemning 19. marts 2024

  Der blev afholdt urafstemning om det kommunale og regionale resultat og en vejledende afstemning for medlemmer ansat på statens område om det statslige resultat. Afstemningerne er afsluttet.

 • Understøttelseskassen

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/medlemsfordele/understoettelseskassen 11. maj 2016

  Understøttelseskassen kan give medlemmer af Danmarks Lærerforening en økonomisk håndsrækning i en ekstraordinær vanskelig økonomisk situation.

 • Kompetenceudvikling på det kommunale område

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok-24/ok24-resultat-kommuner/kompetenceudvikling-paa-det-kommunale-omraade 14. marts 2024

  I dette afsnit beskrives, hvad der gælder for dig, der er ansat efter Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne (”læreroverenskomsten”) og Overenskomst for professionsbachelorer m.fl. ansat inden for KL’s forhandlingsområde (”PB-overenskomsten”), indgået mellem KL og LC.

 • Praktikaftale på det kommunale område

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok-24/ok24-resultat-kommuner/praktikaftale-paa-det-kommunale-omraade 14. marts 2024

  I dette afsnit beskrives, hvad der gælder for dig, der er ansat efter Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne (”læreroverenskomsten”) og Overenskomst for professionsbachelorer m.fl. ansat inden for KL’s forhandlingsområde (”PB-overenskomsten”), indgået mellem KL og LC.

 • Kommunale lønstigninger

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok-24/ok24-resultat-kommuner/kommunale-loenstigninger 14. marts 2024

  I dette afsnit beskrives, hvad der gælder for dig, der er ansat efter Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne (”læreroverenskomsten”) og Overenskomst for professionsbachelorer m.fl. ansat inden for KL’s forhandlingsområde (”PB-overenskomsten”), indgået mellem KL og LC.


 • Her vises 11 til 20 ud af 25

  1 2 3

Udvalgte emner