Pensionister

 • Hovedstyrelsens anbefaling

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok-24/hovedstyrelsens-anbefaling 22. marts 2024

  Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse anbefaler at stemme ja til det samlede overenskomstresultat. Resultatet indfrier mange af de krav, kongressen havde stillet, sikrer en historisk høj værdi til medlemmerne og åbner flere døre til fremtiden.

 • Løn

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/loen 29. oktober 2021

  Din løn afhænger af, hvor du er ansat. Klik derfor på dit ansættelsessted for at komme videre til din løn.

 • Vilkår for politisk valgte

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/oekonomi/vilkaar-for-politisk-valgte 30. november 2023

  Danmarks Lærerforening har vedtaget regler for, hvordan politisk valgte honoreres for deres arbejde for foreningen.

 • Overenskomstansat

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/pension/overenskomstpension 18. november 2020

  Alle månedslønnede overenskomstansatte har en pensionsordning i Lærerens Pension, som betales af arbejdsgiveren.

 • Valg af årsmødedeltagere fra fraktion 4

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/for-tillidsvalgte-og-saerlige-medlemsgrupper/pensionister/valg-af-aarsmoededeltagere-fra-fraktion-4 4. oktober 2022

  I henhold til § 14 i Danmarks Lærerforenings vedtægter er der udskrevet valg af 4 lokale årsmøderepræsentanter fra hvert af de 11 områder, hvori kredsene deltager i et forpligtende kredssamarbejde.


 • Her vises 21 til 25 ud af 25

  1 2 3

Udvalgte emner