Skoleledere

 • Lærere og skoleledere i fælles vaccineopråb

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/marts/laerere-og-skoleledere-i-faelles-vaccineopraab 12. marts 2021

  Regeringen vil ændre vaccinestrategi, så man fremadrettet alene vaccinerer efter alder. Både Danmarks Lærerforening og Skolelederforeningen mener ikke, at det er rimeligt.

 • Debat: Velkommen tilbage til folkeskolen – lad det blive samarbejdets år

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/august/velkommen-tilbage-til-folkeskolen-lad-det-blive-samarbejdets-aar 9. august 2021

  Vi skal kunne lykkes som lærere. Det kommende år skal være præget af samarbejde om at skabe bedre rammer i skolen - for lærere og for elever.

 • DLF får stor bevilling til faglig efteruddannelse af bl.a. lærere

  Sti: https://www.dlf.org/pressemeddelelser/2021/november/danmarks-laererforening-faar-stor-bevilling-til-faglig-efteruddannelse-af-laerere-og-boernehaveklasseledere 10. november 2021

  A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har bevilliget 14 mio. kr. til Danmarks Lærerforening. Bevillingen skal give et fagligt løft til børnehaveklasseledere og lærere, der underviser i bl.a. praktisk-musiske fag.

 • Lærere og skoleledere: Usikker økonomi risikerer at gå ud over modtagelsen af ukrainske flygtningebørn

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2022/april/laerere-og-skoleledere-usikker-oekonomi-risikerer-at-gaa-ud-over-modtagelsen-af-ukrainske-flygtningeboern 25. april 2022

  Ny aftale for skolernes rammer, når de skal tage imod ukrainske flygtningebørn, giver mere lokal fleksibilitet. Men det kommer til at kræve ressourcer, uanset hvilke løsninger, der kommer i spil, mener Skolelederne og Danmarks Lærerforening.

 • Gratis tilbud til kredse: Styrk skolens kerneopgave med en undersøgelse af den professionelle kapital på kommunens skoler

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/profession-og-kompetence/professionel-kapital 30. november 2018

  Har din kommunes skoler de bedste rammer for at lave god undervisning? Få det undersøgt ved hjælp af en undersøgelse af skolernes professionelle kapital. Næsten 300 skoler i hele landet har allerede været igennem forløbet med markant succes. Du kan også nå det. Læs mere herunder.

 • Projekt om kønsopmærksomhed i folkeskolen

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/koensopmaerksomhed/projekt-om-koensopmaerksomhed-i-folkeskolen 6. januar 2022

  Projekt sætter fokus på kønsstereotyper og læreres kønsopmærksomhed. Det løber fra foråret 2022 og til slut 2023.

 • Kronik: Minister og skolefolk advarer mod nye folkeskolereformer: Vi bør holde hovedet koldt og reformfingrene i ro

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/maj/minister-og-skolefolk-advarer-mod-nye-folkeskolereformer-vi-boer-holde-hovedet-koldt-og-reformfingrene-i-ro 28. maj 2021

  'Sammen om Skolen' er et nationalt samtale-og udviklingsprogram for folkeskolen. Bag Sammen om Skolen står de største aktører på folkeskoleområdet: Lærere, pædagoger, elever, skoleledere, forældre, kommuner og politikere.

 • Debat: Inklusionsidealet løses kun gennem investeringer og tættere samarbejde

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/november/debat-inklusionsidealet-loeses-kun-gennem-investeringer-og-taettere-samarbejde 29. november 2021

  Da inklusionsloven blev indført, var det et smukt ideal, som er langt fra at lykkes. DLF foreslår derfor, at der skal findes brede, varige løsninger.

 • Specielle aftaler

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok18-resultat-stat/specielle-aftaler 24. maj 2018

 • Statslige overenskomster og aftaler

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/find-overenskomster-og-aftaler/statslige-overenskomster-og-aftaler 19. april 2022

  De statslige overenskomster og aftaler fastsætter løn, arbejdstid og ansættelsesvilkår for de ansatte i staten


 • Her vises 11 til 20 ud af 66

  1 2 3 4 5 6 7

Udvalgte emner