Skoleledere

 • Kronik: Alle skal føle sig hjemme i skolen

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2018/januar/kronik-alle-skal-foele-sig-hjemme-i-skolen 24. januar 2018

  Det er afgørende for vellykket integration, at vi bliver bedre til at inkludere indvandrerbørn i folkeskolen og i samfundet, skriver næstformand Dorte Lange i en kronik i Jyllands-Posten.

 • Debat: Folkeskolen er en fælles opgave

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/november/debat-folkeskolen-er-en-faelles-opgave 2. november 2021

  I Jyllands-Posten skriver formand Gordon Ørskov Madsen om, hvad han ville gøre, hvis han var kommunal politiker.

 • Skolens ledelse

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/inspiration-til-laererarbejdet/skolens-ledelse 15. marts 2019

 • Skolens ledelse

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/skolens-ledelse/skolens-ledelse 11. september 2019

  Skolens leder har det overordnede ansvar for at sikre et godt fysisk og psykisk miljø for elever og ansatte - og for kvaliteten i skolens arbejde.

 • Skolebestyrelse

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/inspiration-til-laererarbejdet/skolebestyrelse 22. januar 2020

  Skolebestyrelsen fastlægger principperne for den enkelte skoles arbejde, men har ingen arbejdsgiverkompetence.

 • Nærværende skoleledelse

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/skolens-ledelse/god-skoleledelse/bud-1-naervaerende-skoleledelse 27. marts 2019

  Bud 1: Nærværende skoleledelse

 • Åbenhed i skoleledelse

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/skolens-ledelse/god-skoleledelse/bud-3-aabenhed-i-skoleledelse 27. marts 2019

  Bud 3: Åbenhed i skoleledelse

 • Løn

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/loen 29. oktober 2021

  Din løn afhænger af, hvor du er ansat. Klik derfor på dit ansættelsessted for at komme videre til din løn.

 • Tid til arbejdet

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/arbejdsmiljoerepraesentant/tid-til-arbejdet 3. januar 2022

 • Konkrete arbejdstidsforbedringer

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok18-resultat-kommuner/konkrete-arbejdstidsforbedringer 3. maj 2018

  Muligheden for at indgå lokalaftaler nævnes i sammenhæng med, at parterne udtrykker ønske om et fornyet samarbejde.


 • Her vises 21 til 30 ud af 66

  1 2 3 4 5 6 7

Udvalgte emner