Skoleledere

 • Kronik: Minister og skolefolk advarer mod nye folkeskolereformer: Vi bør holde hovedet koldt og reformfingrene i ro

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/maj/minister-og-skolefolk-advarer-mod-nye-folkeskolereformer-vi-boer-holde-hovedet-koldt-og-reformfingrene-i-ro 28. maj 2021

  'Sammen om Skolen' er et nationalt samtale-og udviklingsprogram for folkeskolen. Bag Sammen om Skolen står de største aktører på folkeskoleområdet: Lærere, pædagoger, elever, skoleledere, forældre, kommuner og politikere.

 • Debat: Inklusionsidealet løses kun gennem investeringer og tættere samarbejde

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/november/debat-inklusionsidealet-loeses-kun-gennem-investeringer-og-taettere-samarbejde 29. november 2021

  Da inklusionsloven blev indført, var det et smukt ideal, som er langt fra at lykkes. DLF foreslår derfor, at der skal findes brede, varige løsninger.

 • Debat: Børnene skal ikke lappe kommunernes huller

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2023/marts/debat-boernene-skal-ikke-lappe-kommunernes-huller 17. marts 2023

  Det er grotesk, at kommunerne sparer på skolerne i en tid, hvor flere børn mistrives. Kommunerne skal have et større økonomisk spillerum, så vi kan sikre en bæredygtig folkeskole, skriver DLF's formand, Gordon Ørskov Madsen, og formanden for Skole og Forældre, Rasmus Edelberg, i et fælles indlæg i Avisen Danmark.

 • Specielle aftaler

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/ok18/ok18-resultat-stat/specielle-aftaler 24. maj 2018

 • Statslige overenskomster og aftaler

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/overenskomst/find-overenskomster-og-aftaler/statslige-overenskomster-og-aftaler 22. maj 2023

  De statslige overenskomster og aftaler fastsætter løn, arbejdstid og ansættelsesvilkår for de ansatte i staten

 • Debat: Folkeskolen er en fælles opgave

  Sti: https://www.dlf.org/nyheder/2021/november/debat-folkeskolen-er-en-faelles-opgave 2. november 2021

  I Jyllands-Posten skriver formand Gordon Ørskov Madsen om, hvad han ville gøre, hvis han var kommunal politiker.

 • Skolens ledelse

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/skolens-ledelse/skolens-ledelse 11. september 2019

  Skolens leder har det overordnede ansvar for at sikre et godt fysisk og psykisk miljø for elever og ansatte - og for kvaliteten i skolens arbejde.

 • Skolebestyrelse

  Sti: https://www.dlf.org/medlem/inspiration-til-laererarbejdet/skolebestyrelse 22. januar 2020

  Skolebestyrelsen fastlægger principperne for den enkelte skoles arbejde, men har ingen arbejdsgiverkompetence.

 • Løn

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/loen 29. oktober 2021

  Din løn afhænger af, hvor du er ansat. Klik derfor på dit ansættelsessted for at komme videre til din løn.

 • Nærværende skoleledelse

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/skolens-ledelse/god-skoleledelse/bud-1-naervaerende-skoleledelse 27. marts 2019

  Bud 1: Nærværende skoleledelse


 • Her vises 21 til 30 ud af 69

  1 2 3 4 5 6 7

Udvalgte emner